امور حقوقی در سوئد

هر ساله هزاران نفر از سراسر جهان به کشور سوئد مهاجرت می کنند چون این کشور توسعه یافته بسیار مهاجرپذیر است و عواملی مثل استانداردهای بالای زندگی، نرخ پایین بیکاری، موقعیت های شغلی زیاد، دانشگاه های معتبر و… سوئد را به مقصد مهاجرانی که از شرایط مناسب برخوردارند تبدیل کرده است.

بدون شک همه افرادی که از محل تولد خودشان به کشوری دیگر نقل مکان می کنند، در مورد ویژگی های مختلف کشور مقصد تحقیق می کنند تا با اطلاعات کافی و آگاهی بالا وارد فرایند مهاجرت بشوند. این آگاهی می تواند شامل اطلاعاتی در مورد آب و هوا، فرهنگ، نظام آموزشی، چگونگی جست و جوی کار و… باشد.

امور حقوقی سوئد هم یکی از موضوعات مورد بحث ،در میان علاقه مندان به مهاجرت به این کشور، است. آگاهی از این امور به مهاجران کمک می کند تا از قوانین سوئد و تأثیر این قوانین بر زندگی شان مطلع شوند.

در این مقاله تلاش کرده ایم که به ابعاد مختلف امور حقوقی در سوئد بپردازیم.

قانون اساسی سوئد

یکی از مهم ترین بخش های امور حقوقی در سوئد ، قانون اساسی این کشور است. قانون اساسی سوئد دارای چهار بخش قانون نظام حکومت، قانون جانشینی در سلطنت، قانون آزادی مطبوعات و قانون اساسی آزادی بیان است.

قدرت حکومت در کشور سوئد وابسته به مردم است و نظام سوئد بر آزادی عقیده و رأی مردم استوار شده است. قانون نظام حکومت در سوئد به آزادی هایی مثل آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی شرکت در انتخابات پرداخته  است.

حکومت کشور سوئد پادشاهی مشروطه است و دولت به صورت پارلمانی اداره می شود. پادشاه در این کشور در حقیقت یک مقام تشریفاتی است و کشور توسط نخست ویز اداره می شود.

یکی از اصول مهم امور حقوقی در سوئد این است که این کشور دارای یک نظام دموکراتیک انتخابی است و همه حزب های سیاسی در مجلس سوئد حضور دارند. شهروندان سوئد هم از این حق برخوردارند که در انتخابات مجلس شرکت کنند.

نظام قضایی سوئد

دادگاه های سوئد وظیفه دارند که بی طرف و مستقل باشند. یعنی دولت و سایر اداره های دولتی حق ندارند که در فرایند قضاوت دادگاه ها دخالت کنند. دادگاه ها در کشور سوئد در مورد پرونده های مدنی و جزائی حکم صادر می کنند.

پرونده جزائی مربوط به موقعیتی است که یک جرم رخ داده باشد. و پرونده مدنی زمانی به جریان می افتد که دو نفر بر سر موضوعی مثل ارث یا طلاق به مشکل بر بخورند. مجازات در سوئد می تواند جریمه نقدی باشد و شخص مجرم محکوم به پرداخت هزینه ای شود. زندان هم نوع دیگری از مجازات است حبس تعلیقی هم نوعی از مجازات است و موجب می شود که فرد آزاد باشد اما از جانب ادارات خاصی تا مدتی کنترل شود. در سوئد  مجازات اعدام وجود ندارد.

چنانچه کسی از حکمی که در دادگاه بدوی صادر شده، ناراضی باشد، می تواند به دادگاه استیناف مراجعه و فرجام خواهی کند. نوع دیگری از دادگاه ها هم به نام دیوان عالی وجود دارد که پرونده های مرتبط با قوانین را بررسی می کند.

به طور کلی در مورد امور حقوقی در سوئد می توان گفت که این کشور دموکراتیک است و مردم هر چهار سال در انتخابات عمومی شرکت می کنند. قوانین سوئد در پارلمان و اتحادیه اروپا وضع می شود.

در این مقاله به موضوع امور حقوقی در سوئد پرداختیم. در ادامه مطالعه مقاله «بیمه در سوئد» را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه قوانین و امور حقوقی در سوئد ، می توانید با مشاوران آیدانیتو، در زمینه تحصیل، مهاجرت و اخذ ویزا تماس بگیرید.