امور حقوقی در انگلستان

همان طور که می دانید بریتانیای کبیر به عنوان کشوری پادشاهی از چهار ناحیه ایرلند شمالی، اسکاتلند، ولز و انگلستان تشکیل شده است. همانند سایر نواحی و کشورهای مختلف قوانینی نیز در سرتاسر بریتانیا و همین طور کشور انگلستان جهت اداره بهتر و آسایش مردم دیده می شوند. در این مقاله، به بحث در مورد امور حقوقی در انگلستان می پردازیم. پس با ما همراه باشید تا به اطلاعاتی ضروری در ارتباط با امور حقوقی در انگلستان دسترسی پیدا کنید.

حقوق در کشور انگلستان

قوانین اتحادیه اروپا، رویه قضایی، حقوق بشر اروپایی و قوانین موضوعه چهار منبع اصلی منابع حقوق در کشور انگلستان را تشکیل می دهند. اما مجموعه واحدی که کلیه قوانین کشور انگلستان را شامل شود یافت می نشود! در زیر توضیحاتی هر چند مختصر را در مورد هر یک از این چهار منبع خدمتتان ارائه می دهیم.

رویه قضایی در انگلستان

سیستم حقوقی انگلستان در رویه قضایی مبتنی بوده و در نتیجه رأی های صادر شده در دادگاه های تجدید و عالی تبدیل به بخشی از مقررات و قواعد حقوقی این کشور می گردد.

کنوانسیون حقوق بشر اروپایی در انگلستان

بریتانیای کبیر حقوق بشر اروپایی را به عنوان یکی از اعضاء شورای اروپا امضاء کرده است. با تصویت قانون حقوق بشر در سال 1998 میلادی تمامی دادگاه های بریتانیا از جمله انگلستان موظف به رعایت حقوق و قوانین شناخته شده در این کنوانسیون شده اند.

قوانین اتحادیه اروپا در انگلستان

کشور انگلستان، به عنوان یکی از دولت های عضو اتحادیه اروپا مطرح شده است. این موضع به این معناست که قوانین اروپا ارجحیت زیادی بر مقررات داخلی این کشور دارند.

قوانین موضوعه در انگلستان

قوانین موضوعه به قوانینی اطلاق می شود که تدوین شده باشند. در این میان، قوانین مصوب پارلمان، مهم ترین و اساسی ترین بخش قوانین موضوعه را تشکیل می دهند. زیرا پارلمان انگلستان به عنوان مهم ترین نماد قانون گذار انگلستان شناخته می شود. در واقع، پارلمان انگلستان قدرت تصویب قوانین را در این کشور دارد. پارلمان از دو مجلس لردها ( مجلس اعیان) و مجلس عوام تشکیل شده است. سیستم اکثریت نسبی، سیستم انتخاباتی انگلستان بوده و به این معناست که هر یک از کاندیداهایی که میزان رأی بیشتری را به خود اختصاص دهند نماینده حوزه انتخابیه خود خواهند بود. علی رغم برگزاری همه پرسی جهت تغییر نظام انتخاباتی در انگلیس، رأی منفی مردم موجب کنسل شدن این موضوع شده و همچنان نظام انتخاباتی قدیمی در انگلستان حاکم است.

نحوه طبقه بندی حقوق در انگلستان

حقوق در انگلستان در دو دسته حقوق خصوصی و عمومی قرار می گیرد. منظور از حقوق خصوصی روابط سازمان های خصوصی و افراد با یکدیگر بوده و حقوق عمومی نیز روابط بین دولت و شهروندان را شامل می شود البته در این میان حقوق کیفری و مدنی از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار هستند. حقوق کیفری شاخه ای از حقوق عمومی بوده که به تعیین حد و مرز رفتارهای مباح می پردازد. در صورت عدم رعایت این حد و مرز توسط اشخاص جامعه، وی محرم شناخته می شود. اما حقوق مدنی مسائلی همچون امور استخدامی، قراردادها، وصیت و مسائل خانوادگی را در بر می گیرد.

نحوه اجرای حقوق مدنی در انگلستان

در صورتی که باور فردی در این باشد که شخصی خطای مدنی را مرتکب شده، امکان طرح ادعای وی در دادگاه وجود دارد. در بیشتر از دویست محل در انگلستان می توان دادگاه های بخشی را مشاهده کرد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی پایین تر از 50000 پوند را دارند و در تمامی این دادگاه ها یک قاضی در امور مدنی وجود دارد. مسئولیت اثبات تقصیر در دعاوی مدنی بر عهده مدعی بوده و در صورت موفقیت وی در اثبات ادعایش، خوانده موظف به پرداخت مبلغی مشخص جهت جبران خسارت است.

نحوه اجرای حقوق کیفری در انگلستان

در صورت ادعای شخصی مبنی بر ارتکاب جرم از سمت دیگران بازجویی و تحقیقات از جانب پلیس آغاز می گردد. با اثبات جرم فرد توسط پلیس پرونده، وی به دادسرای انگلستان ارسال و دادرسی کیفری بر علیه متهم شروع می شود.

در این مقاله به بررسی نکات مرتبط با امور حقوقی در انگلستان پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله بیمه در انگلستان بزنید.

اگر سوالی در زمینه امور حقوقی در انگلستان ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران حرفه ای مهاجرت و اخذ ویزا و اقامت دائم آیدانیتو تماس بگیرید.