ارتباط کلامی

ارتباط کلامی به معنای استفاده از زبان و صداها برای انتقال پیام است. با استفاده از ارتباط کلامی می توان تمایلات، ایده ها و مفاهیم را بیان کرد. ارتباط کلامی ابزارهای اصلی رابطه دو نفر یا بیشتر و در موقعیت های آموزش و یادگیری ضروری است.

انواع ارتباط کلامی

روابط بین فردی و سخنرانی های عمومی دو نوع  اصلی ارتباط کلامی هستند. سخنرانی عمومی شرایطی است که در آن یک یا دو نفر پیامی را به گروهی منتقل می کنند و روابط بین فردی نوعی از ارتباط کلامی است که به واسطه آن دو نفر با هم گفت و گو می کنند و به صحبت های همدیگر گوش می دهند.

پژوهشگران اعتقاد دارند که در ارتباط کلامی، کلمات در حقیقت قراردادها و نشانه هایی هستند که آدم ها از آن ها استفاده می کنند تا مفاهیم را برسانند. البته ارتباط کلامی کافی نیست و نشانه های غیر کلامی ای مثل تن صدا و حالات صورت هم نقشی مؤثر دارند.

مهارت های کلامی

هر چقدر از مهارت های کلامی بیشتری برخوردار باشیم، ارتباط کلامی بهتر و تأثیر گذارتری برقرار می کنیم. به عنوان مثال استفاده از کلمات تشویق کننده به همراهی رفتارهای غیر کلامی ای مثل حفظ ارتباط چشمی، تکان دادن سر و… تعامل با دیگری را با کیفیت می کند.

چنین مهارت هایی می توانند:

 • دیگران را به شرکت در بحث تشویق کنند
 • رابطه را محکم و ریشه دار کنند
 • گرما و صمیمیت را افزایش دهند
 • استرس و خجالت را در خود و دیگران کاهش دهند

گوش دادن فعال

گوش دادن فعال یک مهارت ضروری است اگر به خوبی به صحبت های دیگری گوش ندهیم، نمی توانیم جواب درست و درخوری بدهیم. بسیاری از ما بیشتر انرژی مان را صرف فکر کردن به چیزی می کنیم که قصد داریم بگوییم و با تمرکز به آنچه طرف مقابل می گوید، گوش نمی دهیم.

برای رسیدن به مرحله گوش دادن فعال، باید این موارد را در نظر بگیریم:

 • برای شنیدن آماده باشید
 • ذهنتان را از مسائل دیگر خالی کنید و مستقیماً بر پیام طرف مقابل تمرکز کنید
 • به عوامل محیطی که حواستان را پرت می کنند توجه نکنید
 • تا زمانی که همه چیز را نشنیده اید قضاوت نکنید
 • تا وقتی که صحبت های طرف مقابل تمام نشده، سؤال بعدی را نپرسید
 • سعی کنید گفت و گوهایتان در محیط ساکت و آرامش بخشی اتفاق بی افتند

بازخورد دادن

بازخورد دادن یکی از مهم ترین مؤلفه های ارتباط کلامی است. این مهارت به روش های مختلفی اتفاق می افتد. مثلاً می توانیم گفته های طرف مقابل را در جملات دیگر و به شکل متفاوتی بازگو کنیم تا او متوجه بشود که با تمرکز به صحبت هایش گوش می دهیم. باز خورد فواید بسیاری دارد. فوایدی مثل:

 • مطمئن می شوید که پیام طرف مقابل را به درستی دریافت کرده اید یا نه
 • علاقه و احترام خودتان را نسبت به گفته های دیگری نشان می دهید
 • ثابت می کنید که بر دیدگاه طرف مقابل تمرکز کرده اید
 • اعتماد دیگری به شما بیشتر و رابطه تقویت می شود

مهارت های کلامی انواع مختلفی دارند. ما در این مقاله فقط به دو مهارت پرداختیم. هر چه مهارت های بیشتری را یاد بگیریم و آن ها را بیشتر تمرین کنیم، ارتباط های کلامی سالم تر و اثر بخش تری را برقرار می کنیم.

در ادامه مطالعه مقاله مهارت گوش دادن را به شما پیشنهاد می کنیم.

 برای اطلاعات بیشتر در زمینه تقویت ارتباط کلامی می توانید با مشاوران خانواده آیدانیتو تماس بگیرید.