آینده نگری

ما انسان ها بر چه مبنایی تصمیم می گیریم؟ انتخاب های ما بر چه اساسی هستند؟ آیا در لحظه و بر اساس هیجان های لحظه ای تصمیم می گیریم یا نگاهی هم به آینده و روزهای پیش رو داریم؟ حتماً همه ما افرادی را دیده ایم که وقتی در مورد گذشته صحبت می کنند، از جملاتی مثل: «ای کاش این کار را نمی کردم»، «به عواقبش فکر نکرده بودم» و «چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟» استفاده می کنند.

این یک واقعیت است که تصمیم های ما در زمان حال، بر آینده ما تأثیر می گذارند و حتی شاید بتوان گفت برنامه ها و اتفاقات بعدی زندگی را شکل می دهند. آینده نگری یا دوراندیشی به این معنی است که رفتارها و اعمالمان در حال حاضر فارغ از آینده نباشد و با توجه به روزها و حتی سال هایی که در پیش هستند قدم برداریم.

فواید آینده نگری

آینده نگری فواید بسیاری دارد و از هزینه های مادی و معنوی بسیاری جلوگیری می کند. به همین دلیل بهتر است که خانواده ها و مسئولین مدرسه آموزش آینده نگری را حتماً در برنامه تربیتی شان قرار دهند. از جمله مهم ترین فواید آینده نگری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • برنامه ریزی دقیق برای زندگی
  • جلوگیری از تصمیم های هیجانی و بدون فکر قبلی
  • شکست های کمتر
  • افزایش نظم در فعالیت های روزمره
  • کنترل زندگی
  • بالا رفتن احتمال دست یابی به اهداف
  • مقاومت در برابر تصمیم های نادرست

به طور کلی می توان گفت که انسان های آینده نگر می توانند چیزهایی را ببینند و پیش بینی کنند که دیگران نمی بینند. آن ها به شرایطی فراتر از شرایط فعلی نگاه می کنند و فقط مشغول زندگی در حال نیستند.

این روزها می بینیم که کشورهای توسعه یافته و پیشرفته هم دولت های آینده نگری دارند که فقط امروز را نمی بینند و با توجه به رخدادهای احتمالی آینده تصمیم گیری می کنند.

آینده نگری یا محافظه کاری؟

بعضی تصور می کنند که آینده نگری به معنای ترسو بودن و محافظه کاری است. در نظر این افراد آدم های آینده نگر هیچ ریسکی را نمی پذیرند، هرگز خطر نمی کنند و یک زندگی ملال آور دارند. اما این تلقی کاملاً اشتباه است.

آدم های آینده نگر احتیاط می کنند چون احتیاط شرط عقل است اما احتیاط کردن به معنای ترسو بودن نیست. هر انسانی قبل از این که دست به عمل بزند باید جوانب مختلف کارش را بررسی کند تا صدمه ای نبیند. یک فرد آینده نگر حتی ریسک هم می کند اما ریسکی که فاجعه آمیز و غیرقابل جبران نباشد.

به عنوان مثال تفاوت یک نوجوان آینده نگر و یک نوجوان هیجانی در این است که او در مواجهه و تعامل با هم سالانی که مواد مخدر یا مشروبات الکلی مصرف می کنند هیجان زده نمی شود و دست به رفتارهای پرخطر نمی زند. چون می داند که این رفتارها عواقب منفی زیادی دارند.

در ادامه مطالعه مقاله تصمیم گیری را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه فواید آینده نگری می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.