آموزش روانی

این روزها می دانیم که بیماری ها و اختلالات فقط به بیماری های جسمی ختم نمی شوند و اختلالات و بحران های روانی هم می توانند عملکرد مثبت ما را به میزان قابل توجهی کاهش دهند، انواع تنش ها را به زندگی ما وارد کنند، موجب مختل شدن روابطمان شوند و به طور کلی کیفیت زندگی را کاهش دهند.

شاید تصور کنیم که وقتی کسی مبتلا به یک بیماری روانی می شود، فقط خودش آسیب می بیند اما واقعیت این است که اختلالات روانی بر اطرافیان فرد بیمار هم اثر می گذارند.

نتایج پژوهش ها نشان می دهند که مشکل بهداشت روانی در یک عضو خانواده، تهدیدی برای سایر اعضای خانواده هم هست. در نتیجه وقتی فرد در فرایند درمان قرار می گیرد، خانواده اش هم نیاز به آموزش روانی دارند تا هم در مورد اختلال روانی او اطلاعات کسب کنند، هم این که خودشان هم در صورت لزوم درمان شوند.

 آموزش روانی در واقع کمک به خانواده ها در درک بیماری، شناسایی علائم بیماری و آموزش مواجهه درست با اختلالات است.

محققان امروزه به این نتیجه رسیده اند که مداخله های خانوادگی باعث کاهش 50  درصدی عود علائم بیماری می شود و بقای بیمار بیشتر می شود.

انواع آموزش روانی

آموزش روانی به خانواده می تواند به دو شکل فردی و گروهی اتفاق بی افتد. آموزش فردی به این صورت است که خانواده فرد مبتلا به اختلال روانی در کلینیک یا مطبی که او در آنجا تحت درمان است. توسط یک متخصص در مورد مشکل عضو خانواده شان، علت ابتلا به بیماری، علائم و نشانه ها و روش های درمان آگاه می شوند.

در آموزش گروهی آگاهی رسانی هم به صورت گروهی اتفاق می افتد. یعنی خانواده های مختلفی که یکی از اعضایشان مبتلا به بیماری روانی خاصی است، در یک گروه مشترک اطلاعات مورد نیاز را توسط مدیر گروه به دست می آورند. این موقعیت یک مزیت بزرگ دارد. در چنین شرایطی خانواده ها می بینند که تنها نیستند و با افراد دیگری یک مشکل مشترک دارند.

خانواده درمانی

خانواده در واقع یک واحد زیستی است و افراد در آن با همدیگر خویشاوندی دارند. به همین دلیل تأثیرات عمیقی بر همدیگر می گذارند. نتیجه پژوهش ها نشان می دهد که الگوها، عادت ها و رفتارهای ناسالم می توانند منجر به اختلالات روانی شوند. به همین علت اغلب اوقات وقتی کسی برای درمان به یک روانشناس یا روانپزشک مراجعه می کند، مشخص می شود که علاوه بر خودش سایر اعضای خانواده اش هم به درمان نیاز دارد.

خانواده درمانی یک نوع گروه درمانی است و شرایطی را فراهم می کند تا همه اعضای خانواده در جلسات روان درمانی شرکت کنند. البته جلسات درمان فردی هم برای هر یک از اعضای خانواده تشکیل می شود تا درمان فردی و گروهی در کنار هم فرایند درمان را تسهیل کنند.

خانواده درمانی اثر گذاری مثبت خود را ثابت کرده است. مخصوصاً در موقعیتی که یکی از اعضای خانواده گرفتار اعتیاد باشد.

در ادامه مطالعه مقاله تاثیر اعتیاد بر خانواده را پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه آموزش روانی می توانید با مشاوران خانواده آیدانیتو تماس بگیرید.