آزمون GMAT

آزمون GMAT آزمونی جهت سنجش مهارت های فردی و ذهنی افراد است. در سال 1953 یک انجمن با همراهی مدرسه های کسب و کار تصمیم گرفت که آزمون استاندارد برای بررسی استعداد تحصیلی و مهارت فردی افراد در آن زمان دانشجویان طراحی کند. در حال حاضر این تست یکی از تست های معتبر سنجش مهارت فردی محسوب می شود. در بین سال های 1953 تا 2012 این آزمون به آزمون GMAC معروف بوده است اما در سال 2012 با اضافه شدن بخش استدلال این آزمون به GMAT تغییر نام داده است.

دروس GMAT

آزمون GMAT یک آزمون هوشمند و کامپیوتری است و دارای سه بخش است. بخش اول، ارزیابی نگارش تحلیلی است. مدت زمان بخش اول آزمون یک ساعت است که به دو بخش 30 دقیقه ای تقسیم می شود. بخش اول تحلیل یک استدلال است و بخش دوم بررسی یک موضوع است. موضوعی چالش بر انگیز و پیچیده است و برای کسب یک نمره خوب و این بخش حدود 600 کلمه بنویسید.

بعد از اتمام بخش اول می توانید چند دقیقه استراحت کنید و سپس به بخش دوم آزمون بپردازید. بخش دوم آزمون VERBAL یا شفاهی است. در این بخش شما 75 دقیقه وقت دارید تا به 41 سؤال پاسخ دهید.

بخش آخر بخش محاسباتی Quantitative  است و به ارزیابی کیفی شیوه اندیشه و استدلال متقاضی می پردازد. در این بخش 37 سؤال وجود دارد و شما 75 دقیقه وقت دارید تا به آن ها پاسخ دهید. نمره این بخش از آزمون بین 0 تا 60 است و کسب نمره زیر 7 و بالای 50 غیر معمول است.

حداقل نمره GMAT

در آزمون GMAT هر بخش دارای نمره جداگانه ای است. در بخش اول، نگارش تحلیلی هر متن نمره جداگانه ای را به خود اختصاص می دهد و نمره نهایی این بخش میانگین این دو نمره است. نمره اول به صورت کامپیوتری داده می شود اما متن دوم را فردی صحیح خواهد کرد. نمره این بخش از 1 تا 6 است و در صورتی که هیچ چیز نوشته نشود نمره صفر ارائه می شود. در بخش کلامی یا verbal، بازه کسب نمره از 0 تا 60 است اما کسب نمره زیر 9 و بالای 45 تقریباً امکان پذیر نیست. بازه نمره بخش سوم، محاسباتی، نیز به مانند بخش دوم است با این تفاوت که کسب نمره بالای 50 و زیر 7 غیر ممکن است. نمره دهی آزمون gmat در نوسان است و از یک الگوریتم چند سیاره پیچیده پیروی می کند و بین 200 تا 800 قرار دارد.

فرق GMAT و GRE

در سال های اخیر آزمون GRE با تغییراتی همراه بوده است و به یک رقیب برای آزمون GMAT تبدیل شده است. آزمون GMAT و GRE تفاوت زیادی با هم ندارند، بسته به این که شما در چه دانشگاهی می خواهید وارد شوید باید یکی از این آزمون ها را شرکت کنید. برخی از دانشگاه ها آزمون GRE را قبول ندارند اما برخی نیز هر دو آزمون را قبول دارند.

به طور کلی آزمون GRE از جی مت آسان تر است و به راحتی می توانید نمره بالا را کسب کنید. یکی دیگر از تفاوت های این دو آزمون، محل برگزاری آنها است. آزمون GRE در ایران برگزار می شود اما آزمون GMAT در ایران برگزار نمی شود و برای شرکت در آزمون جی مت باید به کشور دیگری سفر کنید.
آزمون جی مت در ایران با عنوان آزمون استعداد تحصیلی نیز شناخته میشود. شما میتوانید منابع استعداد تحصیلی را نیز مطالعه کنید.

اگر پیرامون آزمون GMAT سؤآلی دارید می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.