کارنامه و رتبه قبولی ارشد حقوق تجارت بین الملل 99

در این مقاله به موضوع کارنامه و رتبه قبولی ارشد حقوق تجارت بین الملل 99 خواهیم پرداخت. رشته حقوق تجارت بین الملل از رشته های مجموعه حقوق با کد رشته 1126 می باشد. در رشته ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشجویان با مقررات داخلی مربوط به بازرگانی بین المللی ایران، قواعد و مقررات بین المللی بازرگانی کشورهای خارجی، آشنایی با عهدنامه ها و اسناد بین المللی و … آموخته می شود.

انتخاب رشته ارشد خود را به مشاوران برجسته تحصیلی آیدانیتو بسپارید

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته ارشد حقوق تجارت بین الملل 99 را دارند، با مطالعه ی مقاله کارنامه و رتبه قبولی ارشد حقوق تجارت بین الملل 99، از نحوه انتخاب رشته مطلع خواهند شد. همان طور که می دانید انتخاب رشته ارشد حقوق تجارت بین الملل با توجه به تعداد بالای شرکت کنندگان و داوطلبان رشته حقوق تجارت بین الملل، از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. از عوامل مهمی که در انتخاب رشته ارشد حقوق تجارت بین الملل 99 مورد بررسی قرار می گیرد، تحلیل کارنامه و رتبه قبولی ارشد حقوق تجارت بین الملل 99 می باشد. عوامل دیگر که در انتخاب رشته هوشمندانه و اصولی توجه می شود را در ادامه مشاهده خواهید کرد.
  •  اطلاع از ظرفیت های دانشگاه ها
  • توجه به رتبه ی کسب شده در آزمون ارشد حقوق
  • توجه به رتبه قبولی دانشگاه های مورد نظر
  • اولویت بندی کد رشته و محل انتخابی
  • توجه به کد ضریب رشته و گرایش های مورد نظر


کد ضریب ارشد حقوق تجارت بین الملل

مجموعه حقوق با کد رشته 1126 ، 11 کد ضریب را به خود اختصاص داده است. کد ضریب رشته حقوق تجارت بین الملل، 8 می باشد. همان طور که گفته شد در انتخاب رشته ارشد توجه به کد ضرایب اهمیت ویژه ای دارد. در کارنامه داوطلبان به تعداد کد ضریب های هر رشته، رتبه مشخص خواهد شد. بنابراین می توان گفت در کارنامه داوطلبان ارشد مجموعه حقوق، 11 رتبه تعیین می شود.

دروس امتحانی آزمون حقوق تجارت بین الملل

همان طور که مطلع هستید برای کسب تراز بالاتر و رتبه ی بهتر در آزمون می بایست درس هایی که ضریب بالاتری در آزمون دارند را در برنامه ریزی های خود جای دهید. در ادامه عناوین دروس امتحانی به همراه ضریب هر درس مشخص شده است.
نام درس ضریب
متون حقوق به زبان (انگلیسی، فرانسه) 2
حقوق مدنی 2
حقوق تجارت 1
حقوق بین المللی عمومی 1
حقوق بین المللی خصوصی 1

تحلیل کارنامه داوطلبان ارشد حقوق تجارت بین الملل

نمونه کارنامه 1:

نام درس ضریب
متون حقوق به زبان (انگلیسی، فرانسه) 55
حقوق مدنی 66
حقوق تجارت 28
حقوق بین المللی عمومی 33
حقوق بین المللی خصوصی 77
  داوطلب مورد نظر با توجه به نمرات کسب شده در آزمون، رتبه 9 ارشد حقوق تجارت بین الملل را کسب کرده است.

نمونه کارنامه 2

نام درس ضریب
متون حقوق به زبان (انگلیسی، فرانسه) سفید
حقوق مدنی 88.33
حقوق تجارت 66.67
حقوق بین المللی عمومی سفید
حقوق بین المللی خصوصی سفید

  داوطلب مورد نظر با توجه به نمرات کسب شده در آزمون رتبه 89 و تراز 5989 را کسب کرده است.

دانشگاه های پذیرنده ارشد حقوق تجارت بین الملل

مورد مهمی که در زمان انتخاب رشته ارشد حقوق تجارت بین الملل باید به آن توجه کرد شناخت دانشگاه های پذیرنده این رشته تحصیلی است. پس در صورتی که قصد انتخاب رشته حقوق تجارت بین الملل را در مقطع ارشد دارید باید شناخت کافی را از دانشگاه های پذیرنده آن داشته باشید. برای شناخت کامل و جامع دانشگاه های پذیرنده ارشد حقوق تجارت بین الملل با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.

به داوطلبان ارشد پیشنهاد میکنیم پس از مطالعه کارنامه و رتبه قبولی ارشد حقوق تجارت بین الملل مقاله مواد و ضرایب آزمون ارشد را مطالعه کنند.
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی ارشد حقوق تجارت بین الملل 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.