کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی هسته ای 99

در این مقاله به موضوع کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی هسته ای 99 خواهیم پرداخت. همان طور که می دانید تحلیل کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی هسته ای 99 یکی از معیارهای انتخاب این رشته تحصیلی است. بنابراین، توصیه می کنیم قبل از انتخاب رشته ارشد 99 مقاله کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی هسته ای 99 را مطالعه کنید.

 مهندسی هسته ای از رشته های 3 مجموعه فنی و مهندسی یعنی مهندسی برق – مهندسی هسته ای، مهندسی مکانیک – مهندسی هسته ای و مهندسی شیمی – مهندسی هسته ای  است. گرایش های ارائه شده مهندسی هسته ای در هر مجموعه متفاوت است. در رشته ی مهندسی برق ، 5 گرایش برای رشته مهندسی هسته ای وجود دارد. در رشته مهندسی مکانیک 4 گرایش، و در مهندسی شیمی 2 گرایش متعلق به مهندسی هسته ای است. در بخش بعدی با عناوین و ضرایب دروس امتحانی مهندسی هسته ای دروس امتحانی مهندسی برق – مهندسی هسته ای آشنا می شوید.

دروس و ضرایب امتحانی مهندسی هسته ای

مهندسی هسته ای در مجموعه برق با کد ضریب 2 مشخص شده است. در ادامه با دروس امتحانی و ضرایب آنها آشنا خواهید شد:

نام درس

ضریب
زبان عمومی

2

ریاضیات

3
مدارهای الکتریکی

3

الکترونیک

1
سیستم های دیجیتال و ماشین های الکتریکی و تحلیل سیستم

4

سیستم های کنترل خطی

2
سیگنال ها و سیستم ها

1

الکترومغناطیس

2

رشته مهندسی هسته ای در مجموعه مهندسی شیمی با کد ضریب 1 مشخص می شود:

نام درس

ضریب
زبان عمومی و تخصصی

1

انتقال حرارت

3
ترمودینامیک

3

مکانیک سیالات

2
کنترل فرایند

1

انتقال جرم و عملیات واحد

4
طرح راکتورهای شیمیایی

2

ریاضیات

3

رشته مهندسی هسته ای در مجموعه مهندسی مکانیک با کد ضریب 3 مشخص می شود:

نام درس ضریب
زبان عمومی و تخصصی 1
ریاضیات 2
حرارت و سیالات 3
جامدات 2
دینامیک و ارتعاشات 2

رتبه و تراز قبولی ارشد مهندسی هسته ای

همان طور که می دانید در مقطع کارشناسی ارشد، رتبه داوطلبان معیار پذیرش یا عدم پذیرش آنان است. داوطلبان برای کسب رتبه بهتر باید تراز علمی بالایی داشته باشند. از این رو به ضرایب دروس دقت کنید و دروسی که ضرایب بالاتری دارند را در برنامه ریزی درسی خود مورد توجه قرار دهید. در هر کد ضریب یک رتبه و تراز برای داوطلبان مشخص خواهد شد. به عنوان مثال، در مجموعه مهندسی برق 8 کد ضریب وجود دارد و 8 رتبه در کارنامه داوطلبان برق مشاهده خواهید کرد.

برای داشتن بهترین انتخاب رشته در ارشد مهندسی هسته ای می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

تحلیل کارنامه ارشد مهندسی هسته ای

در این قسمت به تحلیل کارنامه ارشد مهندسی هسته ای سال های گذشته در کد ضریب های مختلف می پردازیم.

کد ضریب 3- مهندسی مکانیک

به درصدهای زده شده دروس داوطلب مهندسی مکانیک توجه کنید. در این مبحث تنها کد ضریب 3 در کارنامه داوطلب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نام درس ضریب
زبان عمومی و تخصصی سفید
ریاضیات 33/33
حرارت و سیالات 33/58
جامدات 29/54
دینامیک و ارتعاشات 67/16
ساخت و تولید سفید

داوطلب در کد ضریب 3 رتبه 99 با سهمیه و تراز علمی 7041 را کسب کرده و در هر دو دوره روزانه و سایر دوره ها مجاز شده است. آخرین رتبه مجاز در رشته های دوره های غیر از پیام نور و غیر انتفاعی، 10532 و آخرین رتبه مجاز در رشته های دوره پیام نور و غیر انتفاعی 11903 است.

کد ضریب 2- مجموعه مهندسی برق

نام درس ضریب
زبان عمومی و تخصصی 37.78
ریاضیات 17.78
مدارهای الکتریکی 60.00
الکترونیک سفید
ماشین های الکتریکی و تحلیل سیستم ها 64.44
سیستم های کنترل خطی سفید
سیگنال ها و سیستم ها سفید
الکترومغناطیس سفید

داوطلب با توجه به درصدهای زده شده تراز 6009 و رتبه 231 را کسب کرده است. آخرین رتبه مجاز شده در دوره روزانه 9555 و آخرین رتبه مجاز شده در سایر دوره ها 30288 است.

انتخاب رشته ارشد مهندسی هسته ای با مشاوران حرفه ای آیدانیتو

همان گونه که مطلع هستید آزمون کارشناسی ارشد ورودی دانشگاه ها برای سال 99 در مرداد ماه برگزار می شود. پس از برگزاری آزمون نوبت به اعلام نتایج این آزمون ارشد برای ورودی های سال 99 تحصیلی می رسد. در این زمان شما و سایر داوطلبان به دنبال انجام انتخاب رشته ای دقیق و بی عیب در ارشد مهندسی هسته ای هستید. تحقق این امر در گرو کمک گرفتن از مشاورانی آگاه و کاردان همچون مشاوران آیدانیتو است. پس با مشاوران ما تماس بگیرید تا انتخاب رشته ای منطقی و بدون عیب را در ارشد مهندسی هسته ای داشته باشید.

در نهایت پس از بررسی کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی هسته ای 99 پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله مواد و ضرایب آزمون ارشد بزنید.
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی هسته ای 99 ذهن تان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.