ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی 98

در این مقاله به موضوع ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی 98 پرداخته ایم. هدف از درج این مقاله ، راهنمایی به داوطلبان کاردانی به کارشناسی 98 می باشد. همان طور که در سایر مقالات مندرج در آیدانیتو مشاهده کردید، همواره انتخاب رشته را یکی از مراحل تأثیرگذار در تمامی مقاطع تحصیلی معرفی کردیم. دلیل این تأکید بر اهمیت انتخاب رشته چیست؟ و چه عواملی بر انتخاب رشته تأثیرگذار خواهد بود. انتخاب رشته از مراحل حساسی می باشد که در آینده شغلی و تحصیلی داوطلب تأثیرگذاری زیادی خواهد داشت. بنابراین به داوطلبان عزیز توصیه می کنیم این مرحله را با تأمل بیشتری سپری کنند. برای انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی عوامل مهمی مورد بررسی قرار می گیرند که یکی از این عوامل، ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی 98 می باشد. از این جهت توصیه می کنیم مقاله ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی 98 را با دقت بیشتری قبل از انتخاب رشته مطالعه کنید.

نقش اطلاع از ظرفیت پذیرش در انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی

در انتخاب رشته عوامل زیادی تأثیرگذار هستند که در ادامه مشاهده خواهید کرد:
  • توجه به رتبه کسب شده و رتبه قبولی دانشگاه
  • تحلیل کارنامه داوطلبان سال گذشته
  • اطلاع از ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی 98
  • اطلاع از تغییرات ظرفیت های سال 98
  • اولویت بندی انتخاب ها
همان طور که مشاهده کردید، اطلاع از ظرفیت پیذرش کاردانی به کارشناسی 98 و همچنین اطلاع از تغییرات ظرفیت (افزایش / کاهش) و سپس بررسی کارنامه و تحلیل کارنامه و رتبه داوطلبان سال گذشته با توجه به ظرفیت های سال جدید ازن کات قابل توجه و حائز اهمیت در انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی می باشد.

ظرفیت پذیرش دانشگاه های کاردانی به کارشناسی 98

طبق سخنان مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، ظرفیت پذیرش آزمون کاردانی به کارشناسی 96 به جز ظرفیت های دانشگاه آزاد حدود 162 هزار نفر می باشد. در سال 97، 16 کد رشته با آژمون 49 کد رشته بر اساس سوابق تحصیلی داوطلبان (معدل مقطع کاردانی) انجام می شود. طبق آمار سال 97 55 هزار 370 داوطلب در این دوره ثبت نام نمودند. طبق بیانات حسین توکلی ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی 98، با ایجاد کد رشته های جدید و حذف 11 کد رشته افزایش یافت. داوطلبان عزیز می توانند در ادامه ظرفیت پذیرش رشته های پرطرفدار در مقطع کاردانی به کارشناسی 98 و دانشگاه های ارائه دهنده رشته ها را مشاهده کنند.

ظرفیت رشته های ارشد را در دفترچه انتخاب رشته ارشد98 مشاهده کنید

 

رشته مهندسی برق تکنولوژی برق گرایش قدرت

ظرفیت پذیرش رشته مهندسی برق تکنولوژی برق گرایش قدرت در نیمسال اول حدود 12088 دانشجو در نیمسال دوم حدود 1798 دانشجو می باشد. بیشترین ظرفیت در نیمسال اول در دانشگاه های غیر انتفاعی با ظرفیت 10 می باشد. قابل ذکر است که در این دانشگاه ها نیمسال دوم پذیرش دانشجو وجود ندارد. در ادامه جدول زیر را مشاهده خواهید کرد که نام دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی برق تکنولوژی برق گرایش قدرت در نیمسال اول و دوم می باشد.  
نوبت نام دانشگاه
روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک – امیر کبیر
روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک – امیر کبیر
روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردکان – شهید بهشتی
روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردکان – شهید بهشتی
روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ایلام
روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ایلام
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران بابل
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران بيرجند – ابن حسام
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران بيرجند – ابن حسام
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران تفت
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران تفت
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران رشت
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران رشت
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران زابل
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران زابل
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران زنجان
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران زنجان
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران سبزوار
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران سبزوار
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران سمنان
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران سمنان
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران شماره دو همدان – شهيد ديباج
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران شماره دو همدان – شهيد ديباج
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران شهركرد
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران شهركرد
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران شيروان
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران شيروان
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران قم
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران قم
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران گرگان
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران گرگان
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران گلپايگان
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران گلپايگان
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران مرودشت
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران مرودشت
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران ميناب
روزانه آموزشكده فني و حرفه ای پسران ميناب
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران سنندج – شهيد يزدان پناه
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران سنندج – شهيد يزدان پناه
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك اروميه – شهيد قاضي طباطبايي
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك اروميه – شهيد قاضي طباطبايي
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك اصفهان – شهيد محسن مهاجر
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك اصفهان – شهيد محسن مهاجر
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك تبريز
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك تبريز
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك ساري – امام محمدباقر(ع)
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك ساري – امام محمدباقر(ع)
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك شيراز – شهيد باهنر
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك شيراز – شهيد باهنر
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك كرمان – شهيد چمران
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك كرمان – شهيد چمران
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك مشهد – شهيد محمد منتظري
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك مشهد – شهيد محمد منتظري
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران صومعه سرا
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران صومعه سرا
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران كاشان – شهيد رجايي
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران كاشان – شهيد رجايي
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران محمودآباد
روزانه دانشكده فني و حرفه ای پسران محمودآباد
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران اراك – اميركبير
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران اراك – اميركبير
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران اردكان – شهيد بهشتي
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران اردكان – شهيد بهشتي
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران ايلام
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران ايلام
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران بابل
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران بابل
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران بيرجند – ابن حسام
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران بيرجند – ابن حسام
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران تفت
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران تفت
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران رشت
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران رشت
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران زابل
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران زابل
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران زنجان
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران زنجان
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران سبزوار
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران سبزوار
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران سمنان
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران سمنان
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران شماره دو همدان – شهيد ديباج
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران شهركرد
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران شهركرد
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران شيروان
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران شيروان
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران قم
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران قم
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران گرگان
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران گرگان
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران گلپايگان
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران گلپايگان
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران مرودشت
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران مرودشت
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران ميناب
نوبت دوم آموزشكده فني و حرفه ای پسران ميناب
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران سنندج – شهيد يزدان پناه
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران سنندج – شهيد يزدان پناه
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك اروميه – شهيد قاضي طباطبايي
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك اروميه – شهيد قاضي طباطبايي
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك اصفهان – شهيد محسن مهاجر
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك اصفهان – شهيد محسن مهاجر
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك تبريز
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك تبريز
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك ساري – امام محمدباقر(ع)
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك ساري – امام محمدباقر(ع)
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك شيراز – شهيد باهنر
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك شيراز – شهيد باهنر
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك كرمان – شهيد چمران
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك كرمان – شهيد چمران
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك مشهد – شهيد محمد منتظري
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك مشهد – شهيد محمد منتظري
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران صومعه سرا
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران صومعه سرا
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران كاشان – شهيد رجايي
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران كاشان – شهيد رجايي
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران محمودآباد
نوبت دوم دانشكده فني و حرفه ای پسران محمودآباد
غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي – ايوان كي
غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز – قزوين
غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي رجاء – قزوين
غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل
غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش – قم
غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد – مشهد
غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري – نور
غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر (محل تحصيل يزد)
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آبان هراز – آمل
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آپادانا – شيراز
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آفاق – اروميه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر- بروجرد
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آيندگان – تنكابن
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آيين كمال – اروميه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ابن يمين – سبزوار
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اترك – قوچان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي احرار – رشت
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اديبان – گرمسار
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اسرار – مشهد
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اشراق – بجنورد
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني – كرمان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اكباتان – قزوين
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امين – فولاد شهر اصفهان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انرژي – ساوه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر – قروه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي باختر – ايلام
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بعثت – كرمان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بنيان – شاهين شهر اصفهان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بهار – مشهد
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بهمنيار – كرمان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي – گناباد
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پارسيان – بيدستان قزوين
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد – شيراز
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پويا – ياسوج
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پويش – قم
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش – چالوس
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پيام – گلپايگان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تابناك – لامرد
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تاكستان – تاكستان استان قزوين
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي توحيد – گلوگاه مازندران
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي توران – دامغان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جاويد – جيرفت
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – خوزستان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – همدان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي چهلستون – اصفهان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي – قوچان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خراسان – مشهد
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خرد – بوشهر
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خزر – محمودآباد
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دارالفنون – قزوين
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانشستان – ساوه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ديلمان – لاهيجان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشديه – تبريز
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رودكي – تنكابن
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي روزبه – زنجان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي روزبهان – ساري
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رهنما – اهواز
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي زاگرس – كرمانشاه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سبحان – نيشابور
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سبز – آمل
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج – تبريز
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل – رشت
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سفير دانش – ايلام
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شاهرود
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شمس – گنبد كاووس
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صالحان – قائمشهر
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين – تهران (ويژه برادران)
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صفاهان – اصفهان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي – زنجان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي عرفان – كرمان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه اميني – بهنمير بابلسر
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري – رفسنجان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه حلي – چالوس
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي – قزوين
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه طبرسي – قائمشهر
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني – كاشان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علم و فن – اروميه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا – ايوانكي
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان – امير كلا بابل
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان – اصفهان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غياثالدين جمشيد كاشاني – آبيك
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فخر رازي – ساوه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني – گرگان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فرزانگان – اصفهان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فن ودانش – ساوه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كادوس – رشت
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان)
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين)
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كارون – اهواز
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كاوش – محمودآباد
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كبير غرب – كرمانشاه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كسري – رامسر
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كوثر – قزوين
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي گلستان – گرگان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي گيل – رودبار
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم – آق قلا گلستان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ليان – بوشهر
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ماد – سنندج
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مارليك – نوشهر
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مازيار – رويان نور
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي معراج – سلماس
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مغان – پارسآباد
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي موج – بندرانزلي
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مهر آستان – آستانه اشرفيه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ميثاق – رفسنجان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نقش جهان – اصفهان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي وحدت – تربت جام
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي هاتف – زاهدان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي هدف – ساري
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي هرمزان – بيرجند
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي هيركانيا – بندرگز

رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها در یک دانشگاه ارائه گردیده است.

دانشگاه مؤسسه غیر انتفاعی دارالفنون – قزوین با ظرفیت 80 دانشجو در نیمسال اول می باشد.

رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) گرایش مدیریت ICT ظرفیت پذیرش رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) گرایش مدیریت ICT، حدود 4440 می باشد.

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات گرایش مدیریت ICT

دوره نام دانشگاه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان – اروميه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر- بروجرد
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ابرار – تهران )ويژه خواهران(
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اترك – قوچان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انديشمند – لاهيجان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي باختر – ايلام
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي برايند – شاهرود
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پارسا – بابلسر
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پارسيان – بيدستان قزوين
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد – شيراز
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پويا – ياسوج
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پويش – قم
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش – چالوس
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پيشتازان – شيراز
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تاكستان – تاكستان استان قزوين
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تعالي – قم
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تميشان – بهشهر
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي توس – مشهد
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش – سنندج
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – خوزستان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – همدان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي چهلستون – اصفهان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي – قوچان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حكيمان – بجنورد
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خراسان – مشهد
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانشستان – ساوه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي روزبهان – ساري
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رهنما – اهواز
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سمنگان – آمل
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سينا – كاشان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شفق – تنكابن
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صالحان – قائمشهر
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي طبري – بابل
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي – زنجان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي عرفان – كرمان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري – رفسنجان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي – قزوين
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه ناييني – نايين
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان – اصفهان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غياثالدين جمشيد كاشاني – آبيك
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فروردين – قائمشهر
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فن ودانش – ساوه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فناوري آبيدر – بانه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كسري – رامسر
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كومش – سمنان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني – گرگان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ليان – بوشهر
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي معراج – سلماس
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مهر آستان – آستانه اشرفيه
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ميثاق – رفسنجان
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نوين – اردبيل
غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي هيركانيا – بندرگز
به داوطلبان عزیز پیشنهاد میکنیم مقاله زمان ثبت نام کاردانی به کارشناسی 98  را مطالعه کنند.