آیدانیتو > ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی 98
انتخاب رشته آزمون, کاردانی به کارشناسی

ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی 98

ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی 98

در این مقاله به موضوع ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی 98 پرداخته ایم. هدف از درج این مقاله ، راهنمایی به داوطلبان کاردانی به کارشناسی 98 می باشد. همان طور که در سایر مقالات مندرج در آیدانیتو مشاهده کردید، همواره انتخاب رشته را یکی از مراحل تأثیرگذار در تمامی مقاطع تحصیلی معرفی کردیم. دلیل این تأکید بر اهمیت انتخاب رشته چیست؟ و چه عواملی بر انتخاب رشته تأثیرگذار خواهد بود. انتخاب رشته از مراحل حساسی می باشد که در آینده شغلی و تحصیلی داوطلب تأثیرگذاری زیادی خواهد داشت. بنابراین به داوطلبان عزیز توصیه می کنیم این مرحله را با تأمل بیشتری سپری کنند. برای انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی عوامل مهمی مورد بررسی قرار می گیرند که یکی از این عوامل، ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی 98 می باشد. از این جهت توصیه می کنیم مقاله ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی 98 را با دقت بیشتری قبل از انتخاب رشته مطالعه کنید.

نقش اطلاع از ظرفیت پذیرش در انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی

در انتخاب رشته عوامل زیادی تأثیرگذار هستند که در ادامه مشاهده خواهید کرد:
  • توجه به رتبه کسب شده و رتبه قبولی دانشگاه
  • تحلیل کارنامه داوطلبان سال گذشته
  • اطلاع از ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی 98
  • اطلاع از تغییرات ظرفیت های سال 98
  • اولویت بندی انتخاب ها
همان طور که مشاهده کردید، اطلاع از ظرفیت پیذرش کاردانی به کارشناسی 98 و همچنین اطلاع از تغییرات ظرفیت (افزایش / کاهش) و سپس بررسی کارنامه و تحلیل کارنامه و رتبه داوطلبان سال گذشته با توجه به ظرفیت های سال جدید ازن کات قابل توجه و حائز اهمیت در انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی می باشد.

ظرفیت پذیرش دانشگاه های کاردانی به کارشناسی 98

طبق سخنان مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، ظرفیت پذیرش آزمون کاردانی به کارشناسی 96 به جز ظرفیت های دانشگاه آزاد حدود 162 هزار نفر می باشد. در سال 97، 16 کد رشته با آژمون 49 کد رشته بر اساس سوابق تحصیلی داوطلبان (معدل مقطع کاردانی) انجام می شود. طبق آمار سال 97 55 هزار 370 داوطلب در این دوره ثبت نام نمودند. طبق بیانات حسین توکلی ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی 98، با ایجاد کد رشته های جدید و حذف 11 کد رشته افزایش یافت. داوطلبان عزیز می توانند در ادامه ظرفیت پذیرش رشته های پرطرفدار در مقطع کاردانی به کارشناسی 98 و دانشگاه های ارائه دهنده رشته ها را مشاهده کنند.

 

رشته مهندسی برق تکنولوژی برق گرایش قدرت

ظرفیت پذیرش رشته مهندسی برق تکنولوژی برق گرایش قدرت در نیمسال اول حدود 12088 دانشجو در نیمسال دوم حدود 1798 دانشجو می باشد. بیشترین ظرفیت در نیمسال اول در دانشگاه های غیر انتفاعی با ظرفیت 10 می باشد. قابل ذکر است که در این دانشگاه ها نیمسال دوم پذیرش دانشجو وجود ندارد. در ادامه جدول زیر را مشاهده خواهید کرد که نام دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی برق تکنولوژی برق گرایش قدرت در نیمسال اول و دوم می باشد.  
نوبتنام دانشگاه
روزانهآموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک – امیر کبیر
روزانهآموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک – امیر کبیر
روزانهآموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردکان – شهید بهشتی
روزانهآموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردکان – شهید بهشتی
روزانهآموزشکده فنی و حرفه ای پسران ایلام
روزانهآموزشکده فنی و حرفه ای پسران ایلام
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران بابل
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران بيرجند – ابن حسام
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران بيرجند – ابن حسام
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران تفت
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران تفت
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران رشت
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران رشت
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران زابل
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران زابل
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران زنجان
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران زنجان
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران سبزوار
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران سبزوار
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران سمنان
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران سمنان
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران شماره دو همدان – شهيد ديباج
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران شماره دو همدان – شهيد ديباج
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران شهركرد
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران شهركرد
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران شيروان
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران شيروان
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران قم
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران قم
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران گرگان
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران گرگان
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران گلپايگان
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران گلپايگان
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران مرودشت
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران مرودشت
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران ميناب
روزانهآموزشكده فني و حرفه ای پسران ميناب
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران سنندج – شهيد يزدان پناه
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران سنندج – شهيد يزدان پناه
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك اروميه – شهيد قاضي طباطبايي
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك اروميه – شهيد قاضي طباطبايي
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك اصفهان – شهيد محسن مهاجر
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك اصفهان – شهيد محسن مهاجر
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك تبريز
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك تبريز
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك ساري – امام محمدباقر(ع)
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك ساري – امام محمدباقر(ع)
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك شيراز – شهيد باهنر
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك شيراز – شهيد باهنر
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك كرمان – شهيد چمران
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك كرمان – شهيد چمران
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك مشهد – شهيد محمد منتظري
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك مشهد – شهيد محمد منتظري
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران صومعه سرا
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران صومعه سرا
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران كاشان – شهيد رجايي
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران كاشان – شهيد رجايي
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران محمودآباد
روزانهدانشكده فني و حرفه ای پسران محمودآباد
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران اراك – اميركبير
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران اراك – اميركبير
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران اردكان – شهيد بهشتي
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران اردكان – شهيد بهشتي
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران ايلام
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران ايلام
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران بابل
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران بابل
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران بيرجند – ابن حسام
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران بيرجند – ابن حسام
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران تفت
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران تفت
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران رشت
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران رشت
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران زابل
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران زابل
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران زنجان
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران زنجان
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران سبزوار
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران سبزوار
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران سمنان
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران سمنان
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران شماره دو كرمانشاه
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران شماره دو همدان – شهيد ديباج
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران شهركرد
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران شهركرد
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران شيروان
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران شيروان
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران قم
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران قم
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران گرگان
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران گرگان
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران گلپايگان
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران گلپايگان
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران مرودشت
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران مرودشت
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران ميناب
نوبت دومآموزشكده فني و حرفه ای پسران ميناب
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران سنندج – شهيد يزدان پناه
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران سنندج – شهيد يزدان پناه
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك اروميه – شهيد قاضي طباطبايي
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك اروميه – شهيد قاضي طباطبايي
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك اصفهان – شهيد محسن مهاجر
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك اصفهان – شهيد محسن مهاجر
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك تبريز
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك تبريز
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك ساري – امام محمدباقر(ع)
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك ساري – امام محمدباقر(ع)
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك شيراز – شهيد باهنر
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك شيراز – شهيد باهنر
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك كرمان – شهيد چمران
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك كرمان – شهيد چمران
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك مشهد – شهيد محمد منتظري
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران شماره يك مشهد – شهيد محمد منتظري
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران صومعه سرا
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران صومعه سرا
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران كاشان – شهيد رجايي
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران كاشان – شهيد رجايي
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران محمودآباد
نوبت دومدانشكده فني و حرفه ای پسران محمودآباد
غيرانتفاعيدانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي – ايوان كي
غيرانتفاعيدانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز – قزوين
غيرانتفاعيدانشگاه غيرانتفاعي رجاء – قزوين
غيرانتفاعيدانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل
غيرانتفاعيدانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش – قم
غيرانتفاعيدانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد – مشهد
غيرانتفاعيدانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري – نور
غيرانتفاعيدانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر (محل تحصيل يزد)
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي آبان هراز – آمل
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي آپادانا – شيراز
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي آفاق – اروميه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر- بروجرد
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي آيندگان – تنكابن
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي آيين كمال – اروميه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي ابن يمين – سبزوار
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي اترك – قوچان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي احرار – رشت
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي اديبان – گرمسار
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي اسرار – مشهد
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي اشراق – بجنورد
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي افضل كرماني – كرمان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي اكباتان – قزوين
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي امين – فولاد شهر اصفهان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي انرژي – ساوه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي ايرانمهر – قروه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي باختر – ايلام
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي بعثت – كرمان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي بنيان – شاهين شهر اصفهان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي بهار – مشهد
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي بهمنيار – كرمان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي پارس رضوي – گناباد
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي پارسيان – بيدستان قزوين
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي پاسارگاد – شيراز
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي پويا – ياسوج
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي پويش – قم
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش – چالوس
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي پيام – گلپايگان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي تابناك – لامرد
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي تاكستان – تاكستان استان قزوين
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي توحيد – گلوگاه مازندران
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي توران – دامغان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي جاويد – جيرفت
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – خوزستان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – همدان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي چهلستون – اصفهان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي – قوچان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي خراسان – مشهد
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي خرد – بوشهر
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي خزر – محمودآباد
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي دارالفنون – قزوين
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي دانشستان – ساوه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي ديلمان – لاهيجان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي رشديه – تبريز
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي رودكي – تنكابن
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي روزبه – زنجان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي روزبهان – ساري
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي رهنما – اهواز
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي زاگرس – كرمانشاه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي سبحان – نيشابور
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي سبز – آمل
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي سراج – تبريز
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي سردار جنگل – رشت
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي سفير دانش – ايلام
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي شاهرود
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي شمس – گنبد كاووس
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي صالحان – قائمشهر
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين – تهران (ويژه برادران)
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي صفاهان – اصفهان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي – زنجان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي عرفان – كرمان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي علامه اميني – بهنمير بابلسر
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي علامه جعفري – رفسنجان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي علامه حلي – چالوس
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي – قزوين
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي علامه طبرسي – قائمشهر
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني – كاشان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي علم و فن – اروميه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا – ايوانكي
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان – امير كلا بابل
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان – اصفهان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي غياثالدين جمشيد كاشاني – آبيك
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي فخر رازي – ساوه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني – گرگان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي فرزانگان – اصفهان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي فن ودانش – ساوه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي كادوس – رشت
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان)
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين)
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي كارون – اهواز
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي كاوش – محمودآباد
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي كبير غرب – كرمانشاه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي كسري – رامسر
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي كوثر – قزوين
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي گلستان – گرگان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي گيل – رودبار
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم – آق قلا گلستان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي ليان – بوشهر
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي ماد – سنندج
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي مارليك – نوشهر
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي مازيار – رويان نور
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي معراج – سلماس
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي مغان – پارسآباد
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي موج – بندرانزلي
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي مهر آستان – آستانه اشرفيه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي ميثاق – رفسنجان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي نقش جهان – اصفهان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي وحدت – تربت جام
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي هاتف – زاهدان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي هدف – ساري
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي هرمزان – بيرجند
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي هيركانيا – بندرگز

رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها در یک دانشگاه ارائه گردیده است.

دانشگاه مؤسسه غیر انتفاعی دارالفنون – قزوین با ظرفیت 80 دانشجو در نیمسال اول می باشد.

رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) گرایش مدیریت ICT ظرفیت پذیرش رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) گرایش مدیریت ICT، حدود 4440 می باشد.

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات گرایش مدیریت ICT

دورهنام دانشگاه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان – اروميه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر- بروجرد
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي ابرار – تهران )ويژه خواهران(
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي اترك – قوچان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي انديشمند – لاهيجان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي باختر – ايلام
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي برايند – شاهرود
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي پارسا – بابلسر
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي پارسيان – بيدستان قزوين
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي پاسارگاد – شيراز
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي پويا – ياسوج
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي پويش – قم
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش – چالوس
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي پيشتازان – شيراز
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي تاكستان – تاكستان استان قزوين
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي تعالي – قم
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي تميشان – بهشهر
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي توس – مشهد
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي توسعه دانش – سنندج
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – خوزستان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – همدان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي چهلستون – اصفهان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي – قوچان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي حكيمان – بجنورد
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي خراسان – مشهد
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي دانشستان – ساوه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي روزبهان – ساري
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي رهنما – اهواز
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي سمنگان – آمل
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي سينا – كاشان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي شفق – تنكابن
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي صالحان – قائمشهر
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي طبري – بابل
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي – زنجان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي عرفان – كرمان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي علامه جعفري – رفسنجان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي – قزوين
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي علامه ناييني – نايين
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان – اصفهان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي غياثالدين جمشيد كاشاني – آبيك
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي فروردين – قائمشهر
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي فن ودانش – ساوه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي فناوري آبيدر – بانه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي كسري – رامسر
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي كومش – سمنان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني – گرگان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي ليان – بوشهر
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي معراج – سلماس
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي مهر آستان – آستانه اشرفيه
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي ميثاق – رفسنجان
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي نوين – اردبيل
غيرانتفاعيموسسه غيرانتفاعي هيركانيا – بندرگز
به داوطلبان عزیز پیشنهاد میکنیم مقاله زمان ثبت نام کاردانی به کارشناسی 98  را مطالعه کنند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *