معرفی گرایش های ارشد هوافضا 99

در این مقاله با معرفی گرایش های ارشد هوافضا 99 همراه داوطلبان ارشد رشته های فنی و مهندسی هستیم. در مقاله معرفی گرایش های ارشد هوافضا 99 با دانشگاه های پذیرنده این گرایش، ظرفیت های ارائه شده، معرفی گرایش های هوافضا و بازار کار این رشته آشنا خواهید شد.

معرفی رشته هوافضا

رشته مهندسی هوافضا از رشته های مجموعه مهندسی هوافضا می باشد که در 6 گرایش در دانشگاه های سراسری و آزاد ارائه شده است:
  1. جلوبرندگی
  2. دینامیک پرواز و کنترل
  3. سازه های هوایی
  4. آئرودینامیک
  5. مهندسی فضایی
  6. سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی

بازار کار رشته مهندسی هوافضا

فرصت های شغلی مهندسان هوافضا تنها به طراحی هواپیما، موشک و سایر وسایل پرنده محدود نمی شود، فارغ التحصیلان این رشته می توانند در صنایع مختلفی از جمله شرکت های هوایی و هواپیمایی، نیروگاه ها، صنایع نفت و گاز، صنایع خودروسازی و … مشغول به کار شوند. سازمان هوایی، شرکت صنایع هواپیماسازی، شرکت پنها از جمله شرکت و سازمان های بزرگ در صنعت هوافضا می باشد که داوطلبان عزیز با توجه به میزان مهارت خود در رشته هوافضا می توانند مشغول به کار شوند.

کد ضریب رشته مهندسی هوافضا

داوطلبان عزیز برای انتخاب رشته به کد رشته مهندسی هوافضا (1279) و کد ضریب هر گرایش نیاز دارند. کد ضریب رشته ها و گرایش های مجموعه مهندسی هوافضا 1 می باشد و بنابراین داوطلبان عزیز در کارنامه خود 1 رتبه خواهند داشت. در ادامه گرایش های نام برده شده را بیشتر خواهید شناخت.

گرایش های ارشد هوافضا

گرایش جلوبرندگی

در گرایش جلوبرندگی رشته مهندسی هوافضا به مطالعه و بررسی سیستم های جلوبرندگی پرداخته می شود. سیستم های جلو برندگی شامل موتورهای پیستونی، توربین، راکت و … می باشد. در ادامه دانشگاه های پذیرنده گرایش جلوبرندگی را مشاهده خواهید کرد:

نام دانشگاه

روزانه نوبت دوم پردیس خودگردان
دانشگاه آزاد – واحد علوم تحقیقات

دانشگاه تهران

4 2

دانشگاه سمنان

8 4
دانشگاه شهید بهشتی – تهران 6 2

دانشگاه صنعتی امیر کبیر -تهران

7 5 3
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 7 6

دانشگاه صنعتی شریف – تهران

16
دانشگاه صنعتی مالک اشتر – تهران 8 8

دانشگاه صنعتی مالک اشتر – اصفهان

5 5
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 4

دانشگاه فردوسی مشهد

5 2

دینامیک پرواز و کنترل

در گرایش دینامیک پرواز و کنترل به مطالعه و بررسی رفتارها و حرکات اجسام پرنده پرداخته می شود. گرایش دینامیک پرواز و کنترل به گرایش های کنترلی مکانیک شباهت دارد. در ادامه دانشگاه های پذیرنده گرایش دینامیک پرواز و کنترل 96 را مشاهده خواهید کرد:

نام دانشگاه

روزانه نوبت دوم پردیس خودگردان
دانشگاه آزاد – واحد علوم  و تحقیقات

دانشگاه اصفهان

4 2
دانشگاه تبریز 4 3

4

دانشگاه تهران

4 2
دانشگاه شهید بهشتی – تهران 6 2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

7 5
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 7 6

دانشگاه صنعتی شریف – تهران

13
دانشگاه صنعتی مالک اشتر 8 8

سازه های هوایی

مطالعه و بررسی سازه های هوایی اجسام پرنده در گرایش سازه های هوایی در اهداف اصلی این گرایش می باشد. طراحی سازه هایی که به استحکام کافی در برابر بارهای استاتیکی را داشته باشد نیزی از جمله اهداف این گرایش می باشد. دانشگاه های پذیرنده گرایش سازه های هوایی در سال 96 را به همراه ظرفیت های ارائه شده مشاهده کنید:

نام دانشگاه

روزانه نوبت دوم پردیس خودگردان
دانشگاه آزاد – واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه تبریز

4 3 4
دانشگاه تربیت مدرس 5 1

5

دانشگاه تهران

8 4
دانشگاه جامع امام حسین 15

دانشگاه سمنان

8 4
دانشگاه شهید بهشتی – تهران 6 2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

4
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 5 5

دانشگاه صنعتی سهند – تبریز

5 3
دانشگاه صنعتی شاهرود 7 3

دانشگاه صنعتی شریف – تهران

17
دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان 7 7

دانشگاه صنعتی مالک اشتر – تهران

8 8
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 7

دانشگاه علوم و فنون هوایی

8 8
دانشگاه فردوسی مشهد 5 2

آئرودینامیک

گرایش آئرودینامیک به تحلیل جریان های مختلف در اطراف اجسام پرنده می پردازد. گرایش آئرودینامیک از گرایش های پرطرفدار رشته هوافضا می باشد. در ادامه دانشگاه های پذیرنده گرایش آئرودینامیک را مشاهده خواهید کرد:

نام دانشگاه

روزانه نوبت دوم پردیس خودگردان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد گرمسار

دانشگاه تهران

4 2
دانشگاه جامع امام حسین (ع) – تهران 15

دانشگاه شیراز

6
دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران 10

7

3

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران

6 5
دانشگاه صنعتی شاهرود 7 3

دانشگاه صنعتی شریف – تهران

1
دانشگاه صنعتی شیراز 6

6

دانشگاه صنعتی مالک اشتر – اصفهان

5 5
دانشگاه صنعتی مالک اشتر – تهران 8 8

دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران

4
دانشگاه علوم و فنون هوایی 8 8

دانشگاه فردوسی مشهد

7 5

سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی

در این رشته به طراحی بهینه وسایل پرنده با توجه به معیارها و استانداردهای انتخاب مواد، کنترل کیفیت و … پرداخته می شود. تنها دانشگاه پذیرنده گرایش سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی دانشگاه علوم  و فنون هوایی (شهید ستاری) با ظرفیت 13 دانشجو مرد می باشد.

مهندسی فضایی

از جدیدترین گرایش های رشته مهندسی هوافضا، گرایش مهندسی فضایی است که مسائلی چون سامانه های فضایی ماننده ماهواره بر ها می پردازد و شباهت زیادی به گرایش مکانیک – پرواز دارد. در ادامه دانشگاه های پذیرنده گرایش مهندسی فضایی 99 را مشاهده خواهید کرد:

نام دانشگاه

روزانه نوبت دوم پردیس خودگردان
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه تهران

4 2
دانشگاه شهید بهشتی – تهران 6 3

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

4 4

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی – تهران

7 7
دانشگاه صنعتی شریف – تهران 7

دانشگاه مالک اشتر – اصفهان

7 7
دانشگاه صنعتی مالک اشتر 9 5

پژوهشگاه هوافضا

14

  به اوطلبان ارشد پیشنهاد میکنیم پس از مطالعه معرفی گرایش های ارشد هوافضا 99 به مقاله مواد و ضرایب آزمون ارشد 99 نیز مراجعه کنند.