گرایش های دکتری مهندسی هسته ای

رشته مهندسی هسته ای از جمله رشته های مهندسی در دانشگاه های ایران است. همان گونه که در جریان هستید، دنیای امروز با بحران کمبود انرژی مواجه است. انرژی هسته ای از جمله انرژی های نو در دنیا است که به میزان زیادی می تواند این بحران بزرگ را حل کند. از جمله کاربردهای انرژی هسته ای می توان به استفاده از آن جهت تولید الکتریسیته اشاره کرد. جهت کاربردی کردن انرژی هسته ای به وجود کارشناسان و متخصصانی از جمله مهندسان هسته ای نیاز مبرم است. رشته مهندسی هسته ای به مسائل مرتبط با استفاده، کنترل و ایجاد انرژی هسته ای می پردازد. باید بگوییم که حوزه مهندسی هسته ای ارتباطی قوی و مؤثر با تکنولوژی راکتورهای هسته ای و همین طور نحوه استفاده و ساخت آن ها دارد. از جمله زمینه های فعالیت در حوزه مهندسی هسته ای می توان به زمینه دفاعی همچون ساخت و توسعه زیر دریایی های هسته ای، حوزه پزشکی و توسعه و پژوهش دانشگاهی و یا صنعتی اشاره کرد. در این مقاله، قصد معرفی گرایش های دکتری مهندسی هسته ای را به شما دوستان عزیز داریم. پس ما را همراهی کنید تا اطلاعات لازم را در رابطه با گرایش های دکتری مهندسی هسته ای به دست آورید.

معرفی گرایش های دکتری مهندسی هسته ای

رشته مهندسی هسته ای در مقطع دکتری چهار گرایش مختلف را شامل می شود که در زیر به ذکر آن ها برای شما دوستان می پردازیم.

ردیف

گرایش های مقطع دکتری مهندسی هسته ای

1

مهندسی هسته ای گداخت

2

مهندسی هسته ای پرتوپزشکی

3

مهندسی هسته ای راکتور

4

مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها

در زیر به معرفی گرایش های نام برده شده برای شما دوستان می پردازیم.

گرایش مهندسی هسته ای گداخت

این گرایش از مهندسی هسته ای فرایندی دقیقاً بر عکس عمل شکاف هسته ای است. در فرایند گداخت هسته ای با همجوشی داده شدن هسته های سبکی همچون تربیتوم، دوتریوم و هیدروژن مقداری انرژی و همین طور هسته های سنگین تولید می شوند. از جمله زمینه های فعالیت این گرایش از مهندسی هسته ای می توان به ایمنی، مسائل محیطی و سوختی توکامک ها وبهبود عملکرد آن ها، توسعه و طراحی نیروگاه های اقتصادی گداخت هسته ای اشاره کرد.

گرایش مهندسی هسته ای پرتوپزشکی

مهندسی پرتوپزشکی از جمله گرایش های مهندسی هسته ای محسوب می شود که شامل دانش فرایندهای هسته ای و همین طور استفاده از آن ها در گسترش تولید برق هسته ای و تکنولوژی های گوناگون است. موضوع اصلی علم پرتو پزشکی به کارگیری انرژی هسته ای در زمینه پزشکی و علوم وابسته به آن است. باید بگوییم که گرایش مهندسی پرتوپزشکی با درمان به کمک پرتوها و یا تصویربرداری سروکار دارد.

گرایش مهندسی هسته ای راکتور

گرایش راکتور از جمله گرایش های مهندسی هسته ای است. راکتور هسته ای تحت عنوان وسیله ای شناخته می شود که فرایند شکاف هسته ای در آن به شکل کنترل شده ای صورت می گیرد. انرژی حرارتی حاصل از این راه را می توان جهت به گردش در آوردن توربین های بخار ژنراتورهای الکتریکی و بخار کردن آب استفاده کرد.

گرایش مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها

در گرایش کاربرد پرتوها، دانشجویان اطلاعات لازم را در زمینه انواع پرتوها همچون نوترون، فوتون و ذرات بار، شیوه و عملکرد دستگاه های مولد و انواع دستگاه های الکترونیک هسته ای به دست می آورند.

دفترچه دکتری مهندسی هسته ای 98

دفترچه دکتری مهندسی هسته ای 98 در روز سه شنبه ششم آذرماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور انتشار پیدا کرد. از جمله محتویات این دفترچه می توان از شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در آزمون دکتری نام برد.

در این مقاله به تحلیل و بررسی گرایش های دکتری مهندسی هسته ای پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله برنامه ریزی دکتری بزنید.

اگر سوالی در زمینه گرایش های دکتری مهندسی هسته ای ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.