گرایش های دکتری محیط زیست

با گسترش جمعیت و صنایع و تکنولوژی، محیط زیست با تغییرات زیادی مواجه شد. این تغییرات در ابتدا آسیب زننده نبود اما با تخریب ها و تغییرات بیشتر، محیط زیست دچار آسیب فراوان شد. به همین دلیل شاخه ای از عمل به جهت بهبودی و حفظ محیط زیست به دانش پرداخت. با گسترش تکنولوژی، همراهی علم فیزیک، شیمی، بیولوژی و نگاه تخصصی بر موضوعات رشته محیط زیست نیز به گرایش های مختلفی تبدیل شده است. گرایش های دکتری محیط زیست هر کدام در شاخه ای به مطالعه می پردازد و تلاش میکند تا کمی از تخریب محیط زیست جلوگیری کند.

رشته محیط زیست در مقطع دکتری در دو گروه علوم انسانی و کشاورزی قرار می گیرد. در رشته علوم انسانی عنوان مجموعه محیط زیست و دو گروه کشاورزی مجموعه علوم و مهندسی محیط زیست می باشد. مجموعه علوم مهندسی محیط زیست فاقد گرایش است اما مجموعه محیط زیست دارای چندین گرایش است. در این مقاله به معرفی گرایش های دکتری محیط زیست می پردازیم.

رشته محیط زیست گروه علوم انسانی شامل سه گرایش است. گرایش های دکتری محیط زیست عبارست از:

  • برنامه ریزی محیط زیست
  • مدیریت محیط زیست
  • آموزش محیط زیست

در ادامه هر یک از گرایش های دکتری محیط زیست را معرفی می کنیم.

برنامه ریزی محیط زیست

یکی از گرایش های دکتری محیط زیست، گرایش برنامه ریزی محیط زیست است. مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست یک مبحث بسیار مهم و سلامت محیط زیست و زندگی انسان ها و جانداران محسوب می شود. اهمیت این موضوع آنقدر زیاد است که جز برنامه چهارم توسعه نیز قرار گرفته است. امروز برنامه ریزی محیط زیست تلاش می کند تا به برنامه ریزی در جهت بهره برداری از منابعی برسد که بتواند به توسعه پایدار نیز کمک کند. دروسی که در گرایش برنامه ریزی محیط زیست مورد مطالعه قرار می گیرد به شرح زیر است.

  • نظریه ها و تجزیه و تحلیل روش های برنامه ریزی محیط زیست
  • ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
  • مدل سازی پیشرفته
  • توسعه پایدار و مدیریت منابع

مدیریت محیط زیست

یکی از گرایش های دکتری محیط زیست، گرایش مدیریت محیط زیست است. برنامه ریزی محیط زیست به تنهایی می تواند منجر به دست یابی به توسعه همراه با محیط زیست شود. به این منظور نیاز است کار مدیریتی صورت گیردو مدیریت محیط زیست منجر می شود تا برنامه های توسعه ای به توسعه پایدار تبدیل شود.

آموزش محیط زیست

حفظ محیط زیست و توسعه پایدار همراه با محیط زیست یک فرایند طولانی مدت است و نیاز است که افراد جامعه نیز آگاهی و درک درستی از مسائل و مشکلات داشته باشند. ترویج تفکر و حل مسئله های محیط زیستی و اهمیت به محیط زیست در بین همه مردم جامعه از عهده متخصصان آموزش محیط زیست بر می آید.
پیشنهاد میکنیم مقاله انتخاب رشته دکتری مهندسی محیط زیست را نیز مطالعه کنید. 

اگر پیرامون گرایش های دکتری محیط زیست سؤالی دارید و یا می خواهید بهترین گرایش را انتخاب کنید می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.