گرایش های ارشد مالی

در این مقاله قصد داریم گرایش های ارشد مالی را به شما معرفی کنیم. رشته مالی در مجموعه رشته های گروه مدیریت قرار گرفته است و برخی آن را با رشته مدیریت مالی اشتباه می گیرند. لازم است ذکر کنیم که ارشد مالی و ارشد مدیریت مالی دو رشته جدا از هم هستند که در گروه مدیریت، قرار گرفته اند. هر چند این دو رشته شباهت اسمی، معنایی و کاری بسیاری با هم دارند. اما تفاوت این دو رشته بر آن است که در مدیریت مالی، وجه مدیریتی غالب است. اما در رشته مالی، مدیریت در نظر گرفته نمی شود بلکه، طراحی، نوآوری و توسعه سیستم های مالی در نظر قرار خواهد گرفت. هر چند قرار گرفتن افراد تحصیل کرده در رشته مالی پس از سال ها کار در پست مدیریت مالی دور از ذهن نیست اما به طور معمول این افراد می توانند در بازارهای بورس و سرمایه گذاری، بانک ها، بیمه و شرکت های بیمه، برخی از وزارت خانه ها مثل وزارت نفت و یا به عنوان حسابدار مشغول به کار شوند.

برای انتخاب یکی از گرایش های ارشد مالی ابتدا نیاز است با گرایش های ارشد مالی آشنا شویم. گرایش های ارشد مالی عبارتند از:

1-مهندسی مالی و مدیریت ریسک

2-بانکداری

3-بیمه

4-حقوق مالی

5-تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز

گرایش های کارشناسی ارشد مالی

کارشناسی ارشد مالی در مجموعه مدیریت و در گروه علوم انسانی قرار گرفته است. برای قبولی در هر یک از گرایش های ارشد مالی نیاز است تا در آزمون ارشد شرکت کنید. دروس امتحانی تمام گرایش های کارشناسی ارشد مالی به شرح زیر است.

1-زبان انگلیسی

2-اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

3-ریاضی و آمار

4-تئوری های مدیریت

5-اقتصاد خرد و کلان

6-مدیریت مالی

7-مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

8-حسابداری مالی و صنعتی

حال به معرفی هر یک از گرایش های ارشد مالی می پردازیم.

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

همان طور که از تمام گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک پیداست، این گرایش وظیفه مدیریت ریسک های مالی را به عهده دارد. در مهندسی مالی و مدیریت ریسک تلاقی می شود تا با ارائه راهکارهای خلاقانه و با توسعه راهکارهای قبلی ریسک های مالی را کنترل کرد و به یک ثبات مالی رسید. ریسک به معنای در معرض خطر قرار گرفتن است و اگر بخواهیم نگاه مالی و مدیریتی بر آن داشته باشیم، می توان گفت، ریسک هر پدیده و مانعی است که سرمایه گذار را از نتیجه و انتظاری که داشته است منحرف کند. در مدیریت ریسک تلاش می شود این مواقع شناخته شود و با استفاده از ابزار و خلاقیت بتوان منابع را پشت سر گذاشت.

بانکداری

در گرایش بانکداری، مبانی و احکام و اصول بانکداری را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهند. همچنین رفتارهای اقتصادی مردم و سیاست اقتصادی بانک مورد ارزیابی قرار می گیرد. در رشته بانکداری اولویت پژوهش های دانشجویان در زمینه مدیریت بانکی و ریسک، ارزیابی و تأمین مالی پروژه و مدیریت ریسک است.

بیمه

گرایش بیمه، اقتصاد، افکار اجتماعی، تکنولوژی و سیاست های حاکم بر فضای بیمه کشور را مورد ارزیابی قرار می دهد. هدف از این گرایش آشنایی با وظایف سازمان های بیمه و افزایش مهارت و کارایی و بازدهی این مراکز است.

حقوق مالی

در گرایش حقوق مالی که در یکی از گرایش های ارشد مالی است، بیشتر تمرکز دانشجویان بر مبانی حقوق مالی، حقوق و مقررات بازارهای سرمایه اسلامی و بین الملل و مقررات بانکداری است. به عبارت دیگر می توان گفت که در این گرایش حقوق و مقررات امور مالی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز

این گرایش رشته مالی نگاهی ویژه و تخصصی بر سرمایه گذاری و آینده نفت و گاز دارد. در این گرایش تلاش می شود تا سرمایه گذاری و مدیریت در حوزه نفت و گاز، منابع مالی مورد نیاز تأمین و از خطر ریسک نیز در امان باشند.
پیشنهاد میکنیم مقاله دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد آزاد را نیز مطالعه کنید.

برای انتخاب گرایش خود از میان گرایش های ارشد مالی می توانید از مشاوران آیدانیتو مشورت بگیرید. مشاوران آیدانیتو آماده اند تا شما را راهنمایی کنند.