گرایش های ارشد امور فرهنگی

رسیدن به توسعه در هر جامعه، ابزاری اساسی جهت پیشرفت در تمامی شئونات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در یک جامعه به حساب می آید. اگر چه توسعه در تمامی این امور لازم و ملزوم یکدیگر به شمار می روند، اما تحول فرهنگی زمینه ساز توسعه و پیشرفت در هر جامعه محسوب می شود زیرا همه انسان ها در جایگاه عاملان محوری توسعه باید به انجام کارهای خود تمایل داشته باشند. این تمایل در افراد با قدرت گزینش و انتخاب همراه است.
تمایلات در افراد مختلف به وسیله باورها و ارزش های آن ها به وجود می آید. فرهنگ عادت و رسمی عمومی است و هرگز نمی توان آن را عادتی شخصی تعریف کرد. فرهنگ عمومی مصداق تمامی گفتارها، کردارها و رفتارهایی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم در مورد رفتار اجتماعی، تعلیم و تربیت، حفظ محیط زیست، قانون گرایی، سازندگی، کار، اقتصاد، مشارکت، سیاست و دولت از خود بروز می دهند. ایجاد توسعه فرهنگی در جامعه باید گامی مهم در جهت پالایش باورهای نادرست و از بین بردن آنها به شمار رود زیرا شکوفایی و پویایی هر جامعه و ملتی در گرو سازندگی و تحرک فرهنگی آن جامعه است و فرهنگ به عنوان مبنای اصلی هویت جوامع انسانی شناخته شده است.
دوره کارشناسی ارشد امور فرهنگی دوره ای دو ساله است که دانشجویان پس از مطالعه دروسی مرتبط و با موفقیت سپری کردن این مقطع تحصیلی، موفق به کسب مجموعه ای از مهارت های عملی و دانش در امور فرهنگی و زمینه های مربوط به آن می شوند و می توانند وظایف محوله در مشاغل قابل احراز را به بهترین شکل ایفا کنند.

در این مقاله، به معرفی گرایش های ارشد امور فرهنگی یعنی مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی امور فرهنگی برای شما دوستان گرامی می پردازیم. پس ما را همراهی کنید تا با معرفی گرایش های ارشد امور فرهنگی اطلاعات لازم را در این زمینه به دست آورید.

 

گرایش مدیریت امور فرهنگی

گرایش مدیریت امور فرهنگی با هدف پرورش و تربیت مدیران بخش فرهنگی و به جهت پژوهش و تحقیق در زمینه مسائل فرهنگی، نظارت کردن بر امور فرهنگی، هدایت و اداره مؤسسات فرهنگی و وبرنامه ریزی و ساماندهی فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ایجاد شده است. دوره کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی دوره ای شامل پروژه های مطالعاتی و دروس نظری است که هدف از ایجاد آن تقویت روح تفکر و تبتع و همین طور شکوفا شدن استعدادهای پنهانی افراد جامعه به وسیله تربیت برنامه ریزان امور فرهنگی و مدیران است. از طرف دیگر آموزش و تربیت و تأمین نیروی انسانی کاردان و متخصص جهت اشتغال به کار در نهادهای کشور و سازمان ها را می توان از دیگر اهداف این رشته تحصیلی در دانشگاه های کشور و در مقطع ارشد دانست. از جمله دروس مورد تدریس در گرایش مدیریت امور فرهنگی می توان به نظریه های فرهنگی، مسائل فرهنگی جهان معاصر، جامعه شناسی فرهنگی، نقش رسانه ها در ارتباطات جمعی به مدیریت منابع انسانی، روانشناسی اجتماعی و اصول و فلسفه تعلیم و تربیت اشاره کرد.

برنامه ریزی امور فرهنگی

اساسی ترین و پایه ای ترین عمل در مدیریت هر سازمانی برنامه ریزی است زیرا بدون وجود برنامه ای علمی و صحیح امکان رسیدن به اهدافی مشخص برای افراد جوامع مختلف امکان پذیر نیست. در نتیجه، یادگیری علم برنامه ریزی از جمله واجبات برای مدیران به شمار می رود و برنامه ریزی اصولی از جمله چهار وظیفه اساسی آنان به حساب می آید.
برنامه ریزی امور فرهنگی نیز از جمله مهم ترین ابزارهای تکامل علمی در توسعه فرهنگی هر جامعه ای به شمار می رود. در تعریف برنامه ریزی امور فرهنگی باید گفت که طراحی واکنش ها، رفتارها و اعمال تدابیر و اقدامات لازم جهت مسائل فرهنگی، مطابق آینده ای متصور و یا محتمل را برنامه ریزی امور فرهنگی می نامند. به بیان دیگر، سعی و کوشش سازمان یافته، سنجیده و آگاهانه دولت جهت به وجود آوردن تغییراتی در شرایط موجود و رسیدن به اهدافی مطلوب در حوزه های مختلف فرهنگی را می توان تحت عنوان برنامه ریزی فرهنگی در نظر گرفت. در میان دروس قرار گرفته در دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی امور فرهنگی می توان از افکارعمومی، اصول و برنامه ریزی در امور فرهنگی، تبلیغات سیاسی، اقتصاد و فرهنگ و برنامه ریزی امور فرهنگی ایران نام برد.

در این مقاله به بررسی نکات مرتبط با معرفی گرایش های ارشد امور فرهنگی پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله مواد و ضرایب آزمون ارشد 99  بزنید.

اگر سوالی در زمینه گرایش های ارشد امور فرهنگی ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران باتجربه تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.