گرایش های ارشد ارتباطات

پس از جنگ جهانی دوم و گسترش رسانه های الکترونیکی، رشته مطالعات ارتباطات در دانشگاه ها راه اندازی شد. این رشته به منظور سروسامان دادن به ابعاد مختلف ارتباطات شکل گرفت. هدف از ایجاد این رشته بررسی ابعاد مختلف ارتباطات جوامع، انتقال اطلاعات و بهبود سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی است. در طول زمان این رشته با تغییرات زیادی همراه بوده است و به امروز رسیده است. مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی امروزه دارای گرایش ها و رشته های مختلفی است و در سال 97، در ایران گرایش های ارشد ارتباطات با تغییراتی همراه شد و به شکل زیر در آمده است.

رشته

گرایش

علوم ارتباطات اجتماعی

 

مدیریت رسانه

 

روزنامه نگاری

 

ارتباطات اجتماعی

تبلیغات فرهنگی

ارتباطات

حج و زیارت

مطالعات فرهنگی و رسانه

 

دین و رسانه

 

 

گرایش های کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی در گروه رشته های شناور قرار گرفته است و از این رو همه داوطلبان آزمون ارشد می توانند این رشته را به عنوان رشته امتحانی دوم خود در نظر بگیرند. حال هر یک از گرایش های ارشد ارتباطات را به اختصار معرفی می کنیم.

علوم ارتباطات اجتماعی

در این رشته به نقد، تحلیل و تحقیق ارتباطات می پردازند. رشته علوم ارتباطات اجتماعی با هدف ساماندهی ارتباطات و ابزارهای اطلاع رسانی مثل رسانه ایجاد شده است. دانشکده های صدا و سیما، علامه طباطبایی و تهران از دانشگاه هایی هستند که در این رشته دانشجو می پذیرد.

مطالعات فرهنگی و رسانه

مطالعات فرهنگی رشته ای بین رشته ای است که از ترکیب فرهنگ شناسی و ارتباطات ایجاد شده است. این رشته به بررسی فرهنگ و زندگی روزمره افراد می پردازد. هدف از ایجاد این رشته مطالعه و تحلیل فرهنگی در ارتباط با رسانه است. دانشجویان این رشته به مطالعه تاریخ تحولات فرهنگی ایران، تعامل فرهنگ و رسانه و مطالبی از این دست می پردازند.

مدیریت رسانه

بعد از رشد سریع رسانه، مدیریت رسانه اهمیت پیدا کرد پس از تخصصی تر شدن علم مدیریت در اوایل دهه نود میلادی رشته ای با عنوان مدیریت رسانه ایجاد شد. هدف از این علم تربیت مدیرانی آشنا به رسانه است تا بتوانند بخش های مختلف رسانه مثل رادیو تلویزیون را مدیریت کنند شناخت حقوق ارتباطات و انتقال جهانی پیام ها نیز از وظایف مدیران رسانه است.

روزنامه نگاری

یکی از راه های برقراری ارتباط بین شهروندان، و اولین ارتباط اجتماعی رسمی، روزنامه است. به منظور تربیت کارشناسانی متخصص و خبره در زمینه خبرگزاری و مطبوعات گرایش روزنامه نگاری شکل گرفت و به عنوان یکی از گرایش های ارشد ارتباطات شناخته شد. یک روزنامه نگار باید دارای ذوق، کنجکاوی، تیزبینی، سماجت، صبرو حوصله و البته استعداد نویسندگی باشد.
پیشنهاد میکنم بعد از انتخاب گرایش مورد نظرتان به برنامه ریزی ارشد بپردازید.

برای انتخاب یکی از گرایش های ارشد ارتباطات و نحوه انتخاب رشته و مطالعه می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.