کسری بسیج

با توجه به اینکه بسیاری از افراد به دنبال راهکارهایی برای کاهش و آسان شدن خدمت سربازی که در قانون نظام جمهوری ایران امری اجباری است، هستند تصمیم داریم در این مقاله مشمولین خدمت را با کسری بسیج آشنا کنیم. همان طور که می دانید در اصل دوره ی سربازی 21 ماه است اما در شرایط خاص گاه با افزایش خدمت و گاه با کاهش خدمت رو به رو می شویم، شرایط خدمت سربای تعیین کننده این دوره سربازی است، مشمولیان که شرایط کسری خدمت بسیج را داشته باشند، می توانند مدت سربازی خود را کاهش دهند. در انواع کسری خدمت 97 می توانید کسری خدمت سربازی و انواع آن را مشاهده کنید.

شرایط کسری خدمت

همان طور که می دانید سن مشمولیت از پایان 18 سالگی آغاز می شود و تا 50 سالگی ادامه خواهد داشت. مشمولانی که در سن مشمولیت خدمت سربازی خود را انجام نمی دهند و یا به تعویق می اندازند با محدودیت نهایی رو به رو می شوند. البته تأخیر و غیبت موجه باعث به وجود آمدن محدودیت می شود. ولی آن دسته از ارفراد که هبه دلیل تحصیل و … از معافیت های قانون استفاده می کنند از این دسته نیستند.

یکی از محدودیت های اصلی مشمولان غایب این است که نمی تواند از معافیت و کسری خدمت استفاده کنند. بنابراین شرط اصلی کسری بسیج عدم وجود غیبت برای مشمولان خدمت است.

میزان کسری خدمت بسیج

با توجه به شرایط و سابقه افراد و سمت آن ها در طول دوران عضویت در بسیج میزان کسری خدمت متفاوت است. در ادامه می توانید مدت کسری بسیج را مشاهده کنید.

مشمولانی که مسئولیت فرماندهی حوزه، عضویت شورای حوزه، فرماندهی واحدهای بسیج را بر عهده دارند، در صورتی که در هفته 6 ساعت فعالیت در راستای مسئولیت محوله (هر سه ماه، 60 ساعت فعالیت) به ازای هر سال فعالیت مستمر، 3 ماه کسری خدمت دریافت خواهد کرد.

مشمولانی که سابق فرماندهی پایگاه، عضویت شورای پایگاه را بر عهده دارند هم به ازای (3 ماه حداقل 60 ساعت فعالیت در راستای هر سال فعالیت پی در پی به مدت 2.5 ماه کسری خدمت خواهند داشت.

مشمولانی که بسیج فعال در رده های مقاومت بسیج با داشتن 4 ساعت فعالیت در هفته (هر 3 ماه 40 ساعت فعالیت) در هر دو سال پی در پی داشته باشند به ازای هر سال 1.5 ماه کسری خدمت به آنها تعلق می گیرد.

مدارک کسری بسیج

با توجه به اینکه عضویت در بسیج شرط استفاده از کسری خدمت است، علاوه بر فرم بسیج، کارت بسیج فعال از مدارک اصلی است که مشممولان بعد از دوره آموزشی خود به یگان تحویل خواهند داد.

نکات قابل توجه:

  • حداکثر کسری خدمت بسیج 6 ماه است.
  • سابقه کمتر از 1 سال مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
  • وجود غیبت (حتی یک روز) مانع رسیدگی و کسری خدمت سربازی است.
  • میزان فعالیت های اجتماعی و … در مدت کسری تأثیرگذار است.
  • طی کردن 2 ماه آموزش برای ارسال کسری بسیج الزامی است.

بعد از مطالعه کسری بسیج مقاله شرایط کسری بسیج را مطالعه کنید.

شما عزیزان می توانید برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کسری بسیج با مشاوران با سابقه آیدانیتو تماس بگیرید.