کارنامه و رتبه قبولی کارشناسی بدون کنکور دوره روزانه 98

در سالهای اخیر دانشگاه سراسری اقدام به پذیرش دانشجو بدون کنکور در دوره های روزانه، شبانه، پیام نور، مؤسسات عالی و غیر انتفاعی در برخی از رشته ها و دانشگاه ها کرده است. در اینجا می خواهیم نگاهی به کارنامه و رتبه قبولی کارشناسی بدون کنکور دوره روزانه 98 بیندازیم.

نکات پیرامون پذیرش در دوره روزانه

تحصیل در دوره روزانه، به صورت رایگان است. بنابراین برای جلوگیری از تبعیض و رعایت عدالت قوانینی برای پذیرش در دوره روزانه درنظر گرفته شده است.
  • درصورت پذیرش در دوره روزانه و عدم ثبت نام امکان انتخاب دوره روزانه به مدت یک سال را ندارید.
بنابراین اگر در دوره روزانه قبول شده اید، توجه کنید در صورتی که مایل به تحصیل نباشید، امکان انتخاب رشته در دوره روزانه را برای سال بعد ندارید.

رشته های دوره روزانه

قبل از بررسی کارنامه و رتبه قبولی کارشناسی بدون کنکور دوره روزانه 98 می خواهیم با رشته هایی که پذیرنده دانشجو در دوره روزانه و بدون کنکور هستند، آشنا شویم. طبق دفترچه سال 96، دانشگاه سراسری اقدام به پذیرش دانشجو برای دوره روزانه در رشته های زیر کرده است: رشته های سه گروه آموزشی اصلی را به صورت جداگانه برای شما آورده ایم:  
ردیف گروه ریاضی و فنی – کارشناسی – دوره روزانه
1 آمار
2 اقتصاد
3 اقتصاد کشاورزی
4 ریاضی و کاربردها
5 علوم انتظامی
6 علوم قرآن و حدیث
7 علوم کامپیوتر
8 علوم مهندسی
9 علوم و مهندسی آب
10 علوم ورزشی
11 فیزیک
12 مدیریت صنعتی
13 هتلداری
14 مهندسی ایمنی
15 مهندسی صنایع
16 مهندسی کامپیوتر

 

ردیف گروه تجربی – کارشناسی – دوره روزانه
1 اقتصاد
2 اقتصاد کشاورزی
3 اقیانوس شناسی
4 زمین شناسی
5 زیست شناسی
6 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
7 زیست شناسی جانوری
8 زیست شناسی دریا
9 زیست شناسی گیاهی
10 شیمی محض
11 علوم انتظامی
12 علوم قرآن و حدیث
13 علوم و مهندسی باغبانی
14 علوم و مهندسی جنگل
15 علوم و مهندسی خاک
16 علوم و مهندسی شیلات
17 علوم و مهندسی صنایع غذایی
18 علوم و مهندسی محیط زیست
19 علوم ورزشی
20 گیاه پزشکی
21 مدیریت صنعتی
22 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
23 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
24 مهندسی صنایع مبلمان
25 مهندسی طبیعت
26 مهندسی علوم دامی
27 مهندسی فضای سبز
28 هتلداری

 

ردیف گروه انسانی – کارشناسی – دوره روزانه
1 اقتصاد
2 جغرافیا
3 زبان و ادبیات عربی
4 علوم انتظامی
5 علوم قرآن و حدیث
6 علوم ورزشی
7 مدیریت صنعتی
8 هتلداری

 

نحوه تأثیر معدل بر قبولی

پذیرش در آزمون صرفاً با سوابق تحصیلی بر اساس معدل کتبی دیپلم صورت می گیرد. به دلیل امکان متفاوت بودن دیپلم و گروه آزمایشی، ضریب تأثیر معدل ایجاد شده است. در جدول زیر ضریب تأثیر معدل دیپلم را بر اساس نوع دیپلم و گروه آزمایشی مشخص شده است.

نحوه قبولی

نحوه و اولویت قبولی در آزمون صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بر اساس موارد زیر است: 1- معدل دیپلم 2- یکسان بودن دیپلم و گروه آزمایشی کارنامه و رتبه قبولی کارشناسی بدون کنکور دوره روزانه 98 برای این دسته از رشته ها صادر نمیشود. زیرا  قبولی در این رشته ها بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی داوطلب صورت می گیرد و در بررسی و مقایسه سوابق تحصیلی رتبه بندی وجود ندارد. در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی کارشناسی بدون کنکور دوره روزانه 98  پرداختیم شما میتوانید مقاله مراحل ثبت نام کارشناسی بدون کنکور دوره روزانه 98 را نیز مطالعه نمایید تا با نحوه و مراحل ثبت نام بدون کنکور کارشناسی بیشتر آشنا شوید.