کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک کنکور سراسری 98
رشته مهندسی مکانیک زیر مجموعه ای از رشته مهندسی است که طراحی، ساخت و راه اندازی دستگاه ها و ماشین آلات را در بر می گیرد. رشته مکانیک دارای گرایش های طراحی جامدات، حرارت و سیالات، ساخت و تولید در مقطع کارشناسی می باشد. داوطلبانی که قصد انتخاب رشته مهندسی مکانیک را دارند در صورت آگاهی از کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک می توانند در انتخاب رشته دانشگاه خود سنجیده تر و تخصصی تر عمل نمایند. این رشته دارای 146 واحد درسی در مقطع کارشناسی است که 26 واحد آن عمومی، 25 واحد آن دروس پایه، 61 واحد دروس اصلی، 12 واحد دروس تخصصی، 15 واحد دروس اختیاری و 7 واحد دروس کارگاهی، پروژه و کارآموزی می باشد. رشته مکانیک نسبت به سایر رشته های مهندسی جامع تر می باشد و علوم و فنونی مانند تبدیل، استفاده از انرژی، طراحی سیستم های مکانیکی، تولید و ساخت قطعات و ماشین آلات در این رشته مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک را در چند دانشگاه دولتی مورد بررسی قرار می دهیم. امیدواریم که مورد استفاده داوطلبان رشته مهندسی مکانیک قرار می گیرد اما به دانشجویانی هم که در رشته پرستاری شرکت کرده اند پیشنهاد میکنم که حتما مقاله آخرین رتبه قبولی پرستاری آزاد 98 را بخوانند. کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری صنعتی شریف  – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 57
نام درس درصد
ادبیات فارسی 90%
عربی 74%
معارف 89%
زبان 84%
ریاضیات 69%
فیزیک 89%
شیمی 75%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 319

نام درس درصد
ادبیات فارسی 73%
عربی 57%
معارف 90%
زبان 68%
ریاضیات 58%
فیزیک 75%
شیمی 60%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری اصفهان – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 805

نام درس درصد
معارف 85%
عربی 69%
ادبیات فارسی 66%
فیزیک 60%
زبان 55%
ریاضیات 54%
شیمی 45%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری صنعتی امیر کبیر – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 548

نام درس درصد
زبان 86%
ادبیات فارسی 77%
ریاضیات 69%
عربی 68%
معارف 68%
فیزیک 65%
شیمی 35%

  نمونه کارنامه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری تبریز  – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 2171

نام درس درصد
عربی 85%
معارف 85%
زبان 74%
ریاضیات 40%
فیزیک 40%
ادبیات فارسی 38%
شیمی 36%

  کارنامه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری صنعتی شریف  – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 55

نام درس درصد
زبان 94%
عربی 89%
ادبیات فارسی 86%
معارف 84%
ریاضیات 78%
فیزیک 75%
شیمی 51%

  نمونه کارنامه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 163

نام درس درصد
عربی 96%
معارف 90%
زبان 77%
ادبیات فارسی 74%
ریاضیات 62%
فیزیک 57%
شیمی 52%

  کارنامه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری اصفهان – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 629

نام درس درصد
ادبیات فارسی 77%
عربی 72%
معارف 65%
زبان 89%
ریاضیات 45%
فیزیک 50%
شیمی 42%

  کارنامه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری امیرکبیر – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 291

نام درس درصد
ادبیات فارسی 69%
عربی 61%
معارف 86%
زبان 94%
ریاضیات 54%
فیزیک 64%
شیمی 47%
در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک کنکور سراسری 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده مهندسی مکانیک کنکور سراسری بزنید. 
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک کنکور سراسری 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.