کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران کنکور سراسری 98
از آنجائیکه داشتن اطلاعات در مورد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران در انتخاب رشته و دانشگاه داوطلبان تأثیر بسزایی دارد. از این رو تصمیم گرفتیم در این مقاله به تحلیل و بررسی کارنامه و رتبه قبولی مهندسی عمران چندین دانشگاه سراسری در سال 96-95 بپردازیم. رشته مهندسی عمران زیر مجموعه گروه فنی و مهندسی است. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در زمینه طراحی و ساخت سازه های مصنوعی و طبیعی مانند جاده ها، کانال ها، سدها، ساختمان ها مشغول به کار شوند. با توجه به اینکه رشته مهندسی عمران دارای بازار کار نسبتاً خوبی در ایران است. اما لازمه ی داشتن شغل مناسب در این رشته به میزان توانمندی و تخصص فرد بر می گردد. دانشجویانی که در طول تحصیل خود به تحقیق و پژوهش مسائل مرتبط با این رشته می پردازند برای پیدا کردن شغل مناسب چند قدم جلوتر از مابقی فارغ التحصیلان این رشته هستند. آخرین رتبه قبولی پرستاری آزاد را میتوانید با کلیک روی لینک آبی مشاهده کنید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 815

نام درس درصد
زبان 90%
عربی 83%
معارف 78%
ادبیات فارسی 68%
فیزیک 63%
شیمی 55%
ریاضیات 40%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 843

نام درس درصد
ادبیات فارسی 67%
عربی 83%
معارف 84%
زبان 42%
ریاضیات 46%
فیزیک 67%
شیمی 50%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1027

نام درس درصد
معارف 85%
عربی 66%
ادبیات فارسی 65%
فیزیک 64%
ریاضیات 63%
زبان 38%
شیمی 26%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 467

نام درس درصد
عربی 83%
زبان 78%
معارف 75%
ادبیات فارسی 72%
فیزیک 58%
شیمی 52%
ریاضیات 44%

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 498 رتبه کشوری : 1587

نام درس درصد
ادبیات فارسی 60%
عربی 49%
معارف 70%
زبان 90%
ریاضیات 44%
فیزیک 62%
شیمی 61%

  کارنامه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 605

نام درس درصد
زبان 87%
معارف 83%
عربی 82%
ادبیات فارسی 80%
فیزیک 60%
شیمی 40%
ریاضیات 32%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران – روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 265

نام درس درصد
زبان 90%
معارف 62%
ادبیات فارسی 60%
ریاضیات 45%
فیزیک 44%
عربی 43%
شیمی 23%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران – منطقه 1- روزانه – سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1

نام درس درصد
زبان 100%
فیزیک 100%
ادبیات فارسی 96%
عربی 95%
ریاضیات 93%
معارف 90%
شیمی 90%

  کارنامه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران – منطقه 1- روزانه – سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 18

نام درس درصد
فیزیک 98%
زبان 96%
معارف 95%
عربی 87%
ریاضیات 86%
ادبیات فارسی 73%
شیمی 69%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران – منطقه 2- روزانه – سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 14

نام درس درصد
عربی 96%
معارف 94%
زبان 90%
ادبیات فارسی 87%
فیزیک 85%
ریاضیات 84%
شیمی 66%

  کارنامه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران – منطقه 2- روزانه – سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 39

نام درس درصد
زبان 96%
عربی 90%
فیزیک 84%
ادبیات فارسی 82%
معارف 82%
ریاضیات 75%
شیمی 66%
در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران کنکور سراسری 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده مهندسی معدن سراسری بزنید. 
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران کنکور سراسری 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.