کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران کنکور سراسری ۹۷

نویسنده : زینب بابایی
۰۲ بهمن ۹۶ ۲۰ ۰

از آنجائیکه داشتن اطلاعات در مورد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران در انتخاب رشته و دانشگاه داوطلبان تأثیر بسزایی دارد. از این رو تصمیم گرفتیم در این مقاله به تحلیل و بررسی کارنامه و رتبه قبولی مهندسی عمران چندین دانشگاه سراسری در سال 96-95 بپردازیم.

رشته مهندسی عمران زیر مجموعه گروه فنی و مهندسی است. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در زمینه طراحی و ساخت سازه های مصنوعی و طبیعی مانند جاده ها، کانال ها، سدها، ساختمان ها مشغول به کار شوند. با توجه به اینکه رشته مهندسی عمران دارای بازار کار نسبتاً خوبی در ایران است. اما لازمه ی داشتن شغل مناسب در این رشته به میزان توانمندی و تخصص فرد بر می گردد. دانشجویانی که در طول تحصیل خود به تحقیق و پژوهش مسائل مرتبط با این رشته می پردازند برای پیدا کردن شغل مناسب چند قدم جلوتر از مابقی فارغ التحصیلان این رشته هستند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 815

نام درسدرصد
زبان90%
عربی83%
معارف78%
ادبیات فارسی68%
فیزیک63%
شیمی55%
ریاضیات40%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 843

نام درسدرصد
ادبیات فارسی67%
عربی83%
معارف84%
زبان42%
ریاضیات46%
فیزیک67%
شیمی50%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1027

نام درسدرصد
معارف85%
عربی66%
ادبیات فارسی65%
فیزیک64%
ریاضیات63%
زبان38%
شیمی26%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 467

نام درسدرصد
عربی83%
زبان78%
معارف75%
ادبیات فارسی72%
فیزیک58%
شیمی52%
ریاضیات44%

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 498 رتبه کشوری : 1587

نام درسدرصد
ادبیات فارسی60%
عربی49%
معارف70%
زبان90%
ریاضیات44%
فیزیک62%
شیمی61%

 

کارنامه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 605

نام درسدرصد
زبان87%
معارف83%
عربی82%
ادبیات فارسی80%
فیزیک60%
شیمی40%
ریاضیات32%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران – روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 265

نام درسدرصد
زبان90%
معارف62%
ادبیات فارسی60%
ریاضیات45%
فیزیک44%
عربی43%
شیمی23%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران – منطقه 1- روزانه – سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1

نام درسدرصد
زبان100%
فیزیک100%
ادبیات فارسی96%
عربی95%
ریاضیات93%
معارف90%
شیمی90%

 

کارنامه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران – منطقه 1- روزانه – سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 18

نام درسدرصد
فیزیک98%
زبان96%
معارف95%
عربی87%
ریاضیات86%
ادبیات فارسی73%
شیمی69%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران – منطقه 2- روزانه – سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 14

نام درسدرصد
عربی96%
معارف94%
زبان90%
ادبیات فارسی87%
فیزیک85%
ریاضیات84%
شیمی66%

 

کارنامه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران – منطقه 2- روزانه – سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 39

نام درسدرصد
زبان96%
عربی90%
فیزیک84%
ادبیات فارسی82%
معارف82%
ریاضیات75%
شیمی66%

 


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید