کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی کنکور سراسری 99

رشته مامایی یکی از شاخه های علوم پزشکی است، رشته مامایی از گذشته تاکنون تغییرات بسیار زیادی داشته است و روز به روز در حال پیشرفت است. فارغ التحصیلان رشته مامایی می توانند خدمات مشاوره ای، پیشگیری درمان، مراقبتی و حمایتی ارائه دهند. از جمله وظایفی که فارغ التحصیلان رشته پرستاری برعهده دارند، آموزش تنظیم خانواده، آموزش پیش از بارداری و آموزشهای دوران بارداری و پس از بارداری می باشد. توصیه می کنیم قبل از اقدام به انتخاب این رشته، اطلاعات لازم در مورد این رشته را بدست آورید. یکی از اطلاعاتی که می تواند به انتخاب رشته و دانشگاه شما کمک کند، داشتن اطلاعات کافی در مورد کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی است. در این مقاله قصد داریم کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی در چند دانشگاه دولتی را بررسی کنیم. پس تا پایان مقاله همراه ما باشید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران  – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3311 رتبه کشوری : 10655

نام درس درصد
ادبیات فارسی 57%
عربی 54%
معارف 0
زبان 49%
زمین شناسی 0
ریاضیات 54%
زیست شناسی 36%
فیزیک 57%
شیمی 34%

  کارنامه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران  – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2701 رتبه کشوری : 5659

نام درس درصد
ادبیات فارسی 65%
عربی 54%
معارف 76%
زبان 7%
زمین شناسی 29%
ریاضیات 4%
زیست شناسی 3%
فیزیک 44%
شیمی 35%

  کارنامه و رتبه رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران  – روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2271 رتبه کشوری : 11393

نام درس درصد
ادبیات فارسی 7%
عربی 57%
معارف 9%
زبان 18%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 35%
زیست شناسی 4%
فیزیک 45%
شیمی 34%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران  – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3311 رتبه کشوری : 10655

نام درس درصد
ادبیات فارسی 57%
عربی 54%
معارف 60%
زبان 49%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 54%
زیست شناسی 36%
فیزیک 57%
شیمی 34%

  نمونه کارنامه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران  – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3732 رتبه کشوری : 12109

نام درس درصد
ادبیات فارسی 54%
عربی 49%
معارف 76%
زبان 45%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 21%
زیست شناسی 60%
فیزیک 30%
شیمی 36%

  کارنامه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران  – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3366 رتبه کشوری : 7077

نام درس درصد
ادبیات فارسی 56%
عربی 49%
معارف 78%
زبان 9%
زمین شناسی 2%
ریاضیات 56%
زیست شناسی 55%
فیزیک 46%
شیمی 44%

  کارنامه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران  – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6500 رتبه کشوری : 13795

نام درس درصد
ادبیات فارسی 62%
عربی 65%
معارف 74%
زبان 32%
زمین شناسی 2%
ریاضیات 20%
زیست شناسی 40%
فیزیک 38%
شیمی 42%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران  – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3311 رتبه کشوری : 10655

نام درس درصد
ادبیات فارسی 57%
عربی 54%
معارف 60%
زبان 49%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 54%
زیست شناسی 36%
فیزیک 57%
شیمی 34%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران  – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2701 رتبه کشوری : 5659

نام درس درصد
ادبیات فارسی 65%
عربی 54%
معارف 76%
زبان 70%
زمین شناسی 29%
ریاضیات 40%
زیست شناسی 30%
فیزیک 44%
شیمی 35%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران  – روزانه – منطقه2 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5755 رتبه کشوری : 12159

نام درس درصد
ادبیات فارسی 48%
عربی 46%
معارف 76%
زبان 10%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 36%
زیست شناسی 64%
فیزیک 20%
شیمی 36%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران  – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6695 رتبه کشوری : 14203

نام درس درصد
ادبیات فارسی 64%
عربی 48%
معارف 76%
زبان 41%
زمین شناسی 1%
ریاضیات 44%
زیست شناسی 45%
فیزیک 32%
شیمی 23%
در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی کنکور سراسری 99 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده رشته مامایی کنکور سراسری بزنید. 
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی کنکور سراسری 99 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.