کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی کنکور سراسری 98
روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند های ذهن است. رشته روانشناسی زیر مجموعه گروه علوم انسانی است و دارای 3 گرایش روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی و روانسنجی در مقطع کارشناسی است.
این رشته دارای 144 واحد درسی است که 23 واحد آن دروس عمومی، 71 واحد دروس پایه و اصلی، 40 واحد دروس تخصصی و 10 واحد هم شامل دروس انتخابی است.
مراکزی مانند نیروی انتظامی، کانون اصلاح و تربیت، سازمان زندان ها، شهرداری، بهزیستی، بیمارستان ها، مراکز مشاوره و مهد کودک ها و مدارس از جمله مکان هایی است که فارغ التحصیلان رشته روانشناسی می توانند در آنها فعالیت داشته باشند.
از آنجائیکه داشتن اطلاعات در مورد کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی در انتخاب رشته داوطلبان نقش مؤثری ایفا می کند. در این مقاله کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی چند دانشگاه دولتی در سال 96-95 را بررسی می کنیم. همچنین آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد را, امیدواریم با مطالعه آنها، چشم انداز وسیعی نسبت به انتخاب رشته و دانشگاه مورد نظر خود بدست آورید.

رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : انسانی رتبه در منطقه : 4 رتبه کشوری : 22

نام درس درصد
ادبیات فارسی 0.83
عربی 0.8
معارف 0.71
زبان 0.77
ریاضی 0.78
اقتصاد 1
ادبیات تخصصی 0.89
عربی تخصصی 0.81
تاریخ وجغرافیا 0.74
علوم اجتماعی 0.81
فلسفه ومنطق 0.66
روانشناسی 0.95

رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی تهران – روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95 رشته : انسانی رتبه در منطقه : 62 رتبه کشوری : 605

نام درس درصد
ادبیات تخصصی 84%
عربی 81%
ادبیات فارسی 79%
علوم اجتماعی 79%
معارف 75%
روانشناسی 74%
تاریخ وجغرافیا 65%
فلسفه ومنطق 54%
اقتصاد 49%
عربی تخصصی 45%
ریاضی 10%
زبان 5%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی یزد – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : انسانی رتبه در منطقه : 643 رتبه کشوری : 1739

نام درس درصد
علوم اجتماعی 78%
معارف 64%
عربی تخصصی 64%
عربی 49%
روانشناسی 49%
اقتصاد 44%
تاریخ وجغرافیا 44%
ادبیات تخصصی 43%
ادبیات فارسی 27%
زبان 24%
ریاضی 23%
فلسفه ومنطق 22%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی یزد – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : انسانی رتبه در منطقه : 700 رتبه کشوری : 1899

نام درس درصد
اقتصاد 83%
روانشناسی 77%
علوم اجتماعی 64%
عربی 59%
عربی تخصصی 57%
تاریخ وجغرافیا 46%
ادبیات تخصصی 44%
معارف 42%
ادبیات فارسی 37%
ریاضی 19%
فلسفه ومنطق 18%
زبان 2%

کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : انسانی رتبه در منطقه : 37 رتبه کشوری : 376

نام درس درصد
اقتصاد 87%
ادبیات تخصصی 83%
ادبیات فارسی 78%
معارف 77%
روانشناسی 76%
علوم اجتماعی 74%
عربی 72%
تاریخ وجغرافیا 61%
عربی تخصصی 60%
زبان 42%
فلسفه ومنطق 38%
ریاضی 29%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : انسانی رتبه در منطقه : 49 رتبه کشوری : 174

نام درس درصد
ادبیات تخصصی 86%
ادبیات فارسی 82%
معارف 82%
اقتصاد 82%
روانشناسی 82%
عربی 80%
زبان 66%
فلسفه ومنطق 66%
ریاضی 59%
علوم اجتماعی 57%
عربی تخصصی 55%
تاریخ وجغرافیا 45%
در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی کنکور سراسری 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری روانشناسی بزنید. 
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی کنکور سراسری 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.