رتبه قبولی داروسازی

با توجه به اینکه رشته داروسازی در بین افراد جامعه خیلی شناخته شده نیست، تصمیم گرفتیم در این مقاله به معرفی رشته داروسازی بپردازیم و سپس کارنامه و رتبه قبولی داروسازی در چند دانشگاه دولتی را مورد بررسی قرار دهیم. رشته داروسازی در شاخه ی رشته پزشکی قرار می گیرد که ساخت و تولید دارو، تأثیر دارو در بدن انسان و موجودات زنده و هم چنین تأثیر دارو در بهداشت و سلامت جامعه را مورد بررسی قرار می دهد و شامل دو بخش بالینی و علوم پایه می باشد. طول دوره ی تحصیلی دکتری داروسازی حدود 5 سال و نیم می باشد. تحصیل در این رشته شامل دو مرحله است: مرحله اول، دروس عمومی، اختصاصی و علوم پایه را در بر می گیرد و مرحله ی دوم دروس اختصاصی داروسازی، کارآموزی و پایان نامه را شامل می شود. تعداد کل واحدهای دروس رشته داروسازی 209 واحد است که 22 واحد به صورت عملی برگزار می گردد، 58 واحد به درس های علوم پایه اختصاص دارد و 129 واحد شامل دروس تخصصی می باشد. اگر تمایل به تحصیل در رشته ی داروسازی را دارید، پیشنهاد می کنیم این مقاله رتبه قبولی داروسازی را تا پایان مطالعه نمایید تا با مشاهده رتبه قبولی داروسازی در چند دانشگاه سراسری می توانید انتخاب رشته و دانشگاه خود را به درستی انجام دهید. اطلاع از آخرین رتبه قبولی داروسازی می تواند در زمان انتخاب رشته بسیار برای شما دوستان داوطلب مفید باشد. داوطلبان سال های گذشته، با بررسی آخرین رتبه قبولی داروسازی دست به انتخاب رشته خوب و معقولی در این رشته تحصیلی زده اند. از آخرین رتبه قبولی پرستاری آزاد دانشگاه آزاد اطلاع دارید؟ روی لینک کنید.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی کنکور، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه تهران روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 77%
عربی 79%
معارف 80%
زبان 86%
زمین شناسی 14%
ریاضیات 74%
زیست شناسی 48%
فیزیک 76%
شیمی 90%
رتبه در منطقه 206
رتبه کشوری 558

کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه تهران روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 70%
عربی 80%
معارف 87%
زبان 75%
زمین شناسی 13%
ریاضیات 84%
زیست شناسی 85%
فیزیک 74%
شیمی 69%
رتبه در منطقه 84
رتبه کشوری 149

  کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی، دانشگاه اصفهان- روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 63%
عربی 48%
معارف 56%
زبان 83%
زمین شناسی 2%
ریاضیات 51%
زیست شناسی 64%
فیزیک 52%
شیمی 44%
رتبه در منطقه 590
رتبه کشوری 3570

  کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی شیراز- روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 70%
عربی 63%
معارف 99%
زبان 72%
زمین شناسی 19%
ریاضیات 52%
زیست شناسی 84%
فیزیک 45%
شیمی 33%
رتبه در منطقه 477
رتبه کشوری 1329

  کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه مشهد روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 57%
عربی 81%
معارف 84%
زبان 38%
زمین شناسی 2%
ریاضیات 29%
زیست شناسی 67%
فیزیک 77%
شیمی 69%
رتبه در منطقه 329
رتبه کشوری 2226

  کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه مشهد روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 64%
عربی 59%
معارف 74%
زبان 61%
زمین شناسی 54%
ریاضیات 32%
زیست شناسی 56%
فیزیک 66%
شیمی 62%
رتبه در منطقه 528
رتبه کشوری 1475

  کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی تبریز- روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 77%
عربی 95%
معارف 96%
زبان 65%
زمین شناسی 2%
ریاضیات 60%
زیست شناسی 78%
فیزیک 57%
شیمی 54%
رتبه در منطقه 341
رتبه کشوری 686

کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی تبریز- منطقه 2- سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 82%
عربی 77%
معارف 96%
زبان 28%
زمین شناسی 5%
ریاضیات 72%
زیست شناسی 43%
فیزیک 62%
شیمی 40%
رتبه در منطقه 357
رتبه کشوری 2408

  کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 59%
عربی 53%
معارف 84%
زبان 71%
زمین شناسی 5%
ریاضیات 39%
زیست شناسی 71%
فیزیک 55%
شیمی 61%
رتبه در منطقه

با ارزیابی کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی کنکور سراسری می توانید بهترین و معقول ترین انتخاب رشته را در زمان انتخاب این رشته تحصیلی مطرح و شناخته شده داشته باشید

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی داروسازی پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده داروسازی سراسری بزنید. 
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی کنکور سراسری ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.