کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق کنکور سراسری 99

رشته حقوق در گروه علوم انسانی قرار دارد و مرتبط با مسائل جامعه شناسی، علوم فلسفی و روانشناسی است. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در زمینه های قضاوت، وکالت، کارشناس حقوق و سردفتر اسناد رسمی مشغول به فعالیت شوند. تعداد کل واحدهای درسی این رشته در مقطع کارشناسی 135 واحد است که 20 واحد آن شامل دروس عمومی، 15 واحد دروس پایه، 94 واحد دروس تخصصی، 6 واحد هم شامل دروس اختیاری می باشد.دانش آموختگان رشته حقوق در صورتی که دارای قدرت استنباط و استدلال بالا باشند و همچنین از جسارت و خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب برخوردار باشند، مطمئناً می توانند در حیطه شغلی خود جزو حقوق دانان موفق قرار گیرند. اگر قصد تحصیل در رشته حقوق را دارید، سعی کنید شناخت کافی نسبت به این رشته بدست آورید. یکی از مواردی که می تواند در انتخاب رشته به شما کمک کند، آگاهی از کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق است. داوطلبانی که در رشته پرستاری اقدام کرده اند برای چک کردن آخرین رتبه قبولی پرستاری آزاد مقاله را پیگیری کنند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه سراسری تهران – منطقه 1 سال 95 – 96

نام درس درصد
اقتصاد 100%
ریاضی 90%
علوم اجتماعی 87%
روانشناسی 87%
معارف 83%
عربی تخصصی 83%
ادبیات تخصصی 82%
عربی 76%
ادبیات فارسی 70%
فلسفه ومنطق 65%
زبان 30%
تاریخ وجغرافیا 26%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه سراسری تهران – منطقه 1 سال 95 – 96

نام درس درصد
ادبیات تخصصی 93%
اقتصاد 85%
عربی 83%
معارف 82%
علوم اجتماعی 82%
تاریخ وجغرافیا 80%
ادبیات فارسی 76%
عربی تخصصی 75%
روانشناسی 75%
زبان 71%
ریاضی 67%
فلسفه ومنطق 66%

کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه دولتی تبریز کنکور 95-96 در منطقه 1

ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی شهر رتبه در منطقه 1 رتبه کشوری
68 78 78 8 20 78 63 67 50 59 46 89 تبریز 298 588
40 62 66 43 29 76 52 37 40 50 24 82 تبریز 719 1596
58 48 47 50 12 69 56 45 13 24 28 44 تبریز 1154 2825

کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه دولتی تبریز کنکور 95-96 در منطقه 2

ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی شهر رتبه در منطقه 2 رتبه کشوری
64 60 60 18 34 76 63 57 44 35 26 75 میانه 461 1259
67 66 59 40 14 54 50 69 30 34 31 85 یزد 494 1353
32 40 52 8 9 34 45 34 17 15 4 57 میانه 2957 7867

کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه دولتی تبریز کنکور 95-96 در منطقه 3

ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی شهر رتبه در منطقه 3 رتبه کشوری
43 60 68 20 29 92 37 57 78 55 23 75 کلیبر 130 1031
75 67 79 15 5 69 63 72 89 77 16 64 پارس آباد مغان 142 1103
63 59 60 35 4 56 54 74 30 65 28 80 ماکو 213 1467

کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه دولتی کاشان کنکور 95-96 در منطقه 2

ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی شهر رتبه در منطقه 2 رتبه کشوری
42 24 72 4 25 92 43 35 47 34 28 90 نور 505 1369
44 78 63 4 14 49 60 60 46 44 34 84 یزد 537 1469
39 35 48 38 62 78 48 45 20 55 27 69 نجف آباد 539 1477

کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه دولتی کاشان کنکور 95-96 در منطقه 3

ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی شهر رتبه در منطقه 3 رتبه کشوری
34 20 44 2 0 23 47 14 46 39 28 79 ملایر 1053 4762
40 28 48 4 0 69 47 54 42 47 16 69 طبس 1060 4782
43 38 50 3 4 60 26 47 24 14 23 74 عنبر آباد 1130 5051

کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه دولتی گیلان – رشت کنکور 95-96 در منطقه 1

ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی شهر رتبه در منطقه 1 رتبه کشوری
42 56 64 0 95 69 59 59 -2 5 22 90 کاشان 781 1744
64 76 50 10 5 80 74 80 9 14 15 62 مشهد 880 2051
55 66 48 0 44 72 59 59 0 15 32 80 تهران 894 2089

کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه دولتی گیلان – رشت کنکور 95-96 در منطقه 3

ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی شهر رتبه در منطقه 3 رتبه کشوری
58 36 47 26 15 38 68 39 42 35 40 75 رودبار منجیل 263 1754
40 39 34 -3 5 34 52 54 46 45 4 65 رودبار منجیل 1661 6650
31 24 27 4 9 40 34 40 10 37 7 54 رضوانشهر 2868 9935
در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق کنکور سراسری 99 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله بازار کار رشته حقوق بزنید.
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق کنکور سراسری 99 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.