کارنامه و رتبه قبولی دکتری مکانیک – مکانیک جامدات 

مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات از رشته های گروه مهدسی و فنی می باشد. علم مکانیک جامدات به بررسی رفتار جامدات بر اثر نیروهای وارد شده می پردازد. با توجه به اعلام نتایج آزمون کتبی دکتری، در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی دکتری مکانیک – مکانیک جامدات می پردازیم. به طور قطع به یقین، پس از کسب اطلاع از کارنامه و رتبه قبولی دکتری مکانیک-مکانیک جامدات تصمیم های آگاهانه دتری در این زمینه می گیرید. پس ما را همراهی کنید تا اطلاعات ضروری را در رابطه با کارنامه و رتبه قبولی دکتری مکانیک-مکانیک جامدات به دست آورید.

 

ظرفیت پذیرش دکتری  مکانیک – مکانیک جامدات 

همانطور که اطلاع دارید ظرفیت های دانشگاه ها در سال 99 تاکنون مشخص نشده است. با توجه به ظرفیت های اعلام شده در سال 98 به این مبحث می پردازیم. حدود 190 ظرفیت در دانشگاه های سراسری در دوره های مختلف دکتری مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات 98 ارائه شد. 9 واحد دانشگاه آزاد نیز رشته ی دکتری مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات، لازم است راجع به تراز و رتبه توضیح مختصری بدهیم تا با تأثیرات تراز در انتخاب دانشجو و تفاوت ان با رتبه را به خوبی درک کنید.

  • رتبه چیست؟

رتبه نشان دهنده جایگاه داوطلب در بین تمامی شرکت کنندگان دکتری مکانیک– مکانیک جامدات 99 می باشد.

  • تراز چیست؟

تراز در واقع سطح علمی داوطلبان را مشخص می کند

بار علمی داوطلبان از طریق نمره کل (تراز) مشخص می شود. هر چه تراز کسب شده داوطلب بالاتر باشد، نشان دهنده ی این است که داوطلب سطح علمی بهتری دارد. از این رو با توجه به سطح علمی داوطلبان هر ساله تراز کسب شده متفاوت است و نمی توان تراز قبولی دکتری مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات در سال 99 را با تراز سال 98 یکسان دانست. و از سوی دیگر با ادغام آزمون دکتری دانشگاه آزاد و سراسری از سال 98 به بعد، تراز ها و بار علمی داوطلبان نسبت با سال های گذشته بسیار متفاوت خواهد بود. هر دانشگاه، بازه ای از تراز را مشخص می کند و با توجه به آن بازه دانشجویان را جذب می کنند. به این نکته توجه داشته باشید بعد از کسب تراز قابل قبول و دعوت به مصاحبه، باید خود را برای مصاحبه دکتری آماده کنید. در ادامه نمونه کارنامه یکی از داوطلبان دکتری مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات سال های گذشته را مورد بررسی قرار می دهیم تا با رتبه و تراز و دوره های مجاز شده داوطلب آشنا شوید.

نمونه کارنامه دکتری مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات

نمونه کارنامه ای که مشاهده خواهید کرد، مربوط به داوطلب دکتری مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات می باشد که رتبه 1 را کسب کرده است.
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک-مکانیک جامدات ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.

درصدهای زده شده دروس امتحانی و مشخصات رشته آزمون داوطلب

شماره داوطلب

گروه آزمایشی کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
فنی و مهندسی 2322

مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات

شماره

نام درس نمره به درصد
1 مجموعه دروس تخصصی کارشناسی – کارشناسی ارشد

60.61

2

استعداد تحصیلی 10
3 زبان انگلیسی

74.44

با توجه به درصد زده شده دروس امتحانی این داوطلب، رتبه 1 و تراز 7590 را در بین 981 نفر شرکت کننده کسب کرده است.

دوره های مجاز شده داوطلب:

  • دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشور
  • سایر دوره ها (دانشگاه های آزاد – پیام نور – غیر انتفاعی – نوبت دوم – پردیس خودگردان)

1- آخرین رتبه مجاز دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشور ، 268 است. 2- آخرین رتبه مجاز سایر دوره ها (دانشگاه های آزاد – پیام نور – غیر انتفاعی – نوبت دوم – پردیس خودگردان ) 910 می باشد. در نهایت پس از بررسی دقیق کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک- مکانیک جامدات، پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله مصاحبه دکتری مکانیک – مکانیک جامدات بزنید.
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک-مکانیک جامدات ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.