کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ 98

مهندسی معدن – مکانیک سنگ از رشته های گروه فنی و مهندسی می باشد. در این رشته رفتار سنگ و تأثیرگذاری آن بر عوامل بیرونی و درونی سنگ مورد بررسی قرار می گیرد. از رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ در ساخت پل، ساختمان، نیگروه های سطح و سد و راهسازی های بزرگراه ها، کانال و راه آهن و …، حفاری های سطح، دفن زباله های اتمی و مخازن زر زمینی، حفاری های نفتی و … استفاده می شود. فارغ التحصیلان تمامی رشته ها مجاز به انتخاب دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ می باشند. با توجه به اعلام نتایج آزمون دکتری 98، لازم است عوامل مؤثر در انتخاب رشته را بشناسیم. اطلاع از ظرفیت های سال گذشته دانشگاه ها و کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ 98 از جمله عوامل تأثیرگذار می باشد. در سال 96، 9 ظرفیت در دوره های روزانه و نوبت دوم برای رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ ارائه شد. و یک واحد از دانشگاه آزاد نیز ارائه کننده رشته دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ بود.

رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ

قبل از آنالیز کارنامه و بیان محدوده قبولی و رتبه و تراز بهتر است با مفهوم رتبه و تراز بیشتر آشنا شوید تا تفاوت این دو و تأثیرگذاری آنان در قبولی دانشگاه را بهر درک کنید.
  • رتبه جایگاه داوطلبان در بین تمامی شرکت کنندگان آزمون دکتری می باشد.

تراز به سطح علمی داوطلبان اشاره دارد

  • با توجه به بار علمی متفاوت داوطلبان ممکن است اختلاف تراز بین رتبه های نزدیک به هم بسیار متفاوت باشد.

تراز قبولی دانشگاه های مختلف با یکدیگر متفاوت میباشد.

بنابراین می توان گفت معیار قبولی دانشگاه ها، تراز داوطلبان می باشند و نه رتبه کسب شده آنان در آزمون دکتری

داوطلبان عزیز دقت کنند هر چه نمره  کل (تراز) بالاتری کسب نمایند، احتمال قبولی آنان بالاتر می رود.

با توجه به ظرفیت های گفته شده رقابت بین داوطلبان بالا می باشد. بنابراین تلاش برایک سب تراز بهتر تنها راه پذیرفته شدن در دانشگاه های ارائه دهنده دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ می باشد.

برای اطلاع بیشتر از تراز و رتبه های پذیرفته شده می توانید به کارنامه سال های گذشته داوطلبان دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ مراجعه کنید و با مقایسه و آنالیز آنها به حدودی از اطلاعات دست پیدا کنید.

توجه داشته باشید آنالیز کارنامه دکتری سال های قبل کار ساده ای نمی باشد و بهتر است به مشاوران متخصص مراجعه کنید.

و به این نکته که ظرفیت های سال 98 تراز و رتبه قبولی نیز متفاوت خواهد شد، توجه کافی داشته باشید.
مشاوران تحصیلی آیدانیتو می توانند مشاوره های لازم را در زمینه رتبه های مورد نیاز برای قبولی در دکتری مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ در اختیار شما دوستان

محدوده رتبه قبولی دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دوره

رتبه بدبینانه رتبه واقع گرایانه رتبه خوشبینانه
روزانه 20-39 1-35

40-80

نوبت دوم

25-40 14-40 35-40
آزاد 110-115 20-190

50-250

با توجه به دسته بندی هایی که بر اساس سال های گذشته بدست آوردیم سه دسته: بدبینانه – خوشبینانه و واقع گرایانه را مشخص نموده ایم. در دسته بدبینانه، رتبه هایی که سال های گذشته موفق به پذیرش رشده اند اما با توجه به ظرفیت های امسال احتمال آن پایین می آید.

محدوده تراز قبولی دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دوره تراز بدبینانه تراز واقع گرایانه تراز خوشبینانه
روزانه 3990-4353 4225-5591 3236-4220
آزاد 3100-3999 3461-4600 2800-3450

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی معدن-مکانیک سنگ

بحث شناخت دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ پیش از انتخاب این رشته تحصیلی بسیار مهم و اساسی به نظر می رسد. اطلاع از این موضوع قبل از انتخاب این رشته تحصیلی در دروه دکتری بسیار مهم به نظر می رسد. مشاوران برجسته و متخصص آیدانیتو می توانند شما را با لیست دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ آشنا کنند. پس در صورت نیاز به دریافت مشاوره در این زمینه و دریافت اطلاعات مکفی با آن ها تماس بگیرید. 

در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری مهندسی معدن بزنید.

اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.