کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی عمران – سازه 

در این مقاله پیرامون رشته دکتری مهندسی عمران – سازه که می توان آن را از گرایش های مهم در رشته عمران دانست، صحبت خواهیم کرد. در توضیح مختصر، مهندسی سازه در ارتباط با طراحی و آنالیز ساختار و سازه ها مانند ساختمان های بلند و کوتاه – پل ها، تونل، سد، سازه های صنعتی و آبی دیگر و … می باشد. رشته عمران از زیر گروه های گروه فنی و مهندسی می باشد. رشته عمران در مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری ارائه شده است و دانشجویان دکتری از سطح علمی بیشتری برخوردار می باشند و به دلیل تخصص بیشتر در گرایش های ارائه شده بعد از فارغ التحصیل از شرایط کاری بهتری برخوردار می شند و به کارهای اجرایی – پژوهشی – تحقیقاتی مشغول می شوند. با توجه به درس های ارائه شده در این رشته، داوطلبان دکتری مهندسی عمران – سازه، باید از لحاظ دانش ریاضی – فیزیک – تحلیل بالایی برخوردار باشند. در این مقاله به موضوع کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی عمران سازه  و همچنین تراز قبول شدگان این رشته در سال های گذشته خواهیم پرداخت.

اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی عمران – سازه ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.

تراز و رتبه دکتری مهندسی عمران-سازه

قبل از صحبت و بررسی کارنامه قبول شدگان دکتری مهندسی عمران – سازه، لازم می دانیم به تعاریف تراز و رتبه بپردازیم تا تفاوت این دو را بهتر درک کنید.

رتبه

رتبه نشان دهنده جایگاه داوطلب در بین شرکت کنندگان آزمون دکتری آن رشته می باشد.

تراز

تراز در واقع به سطح علمی داوطلبان اشاره دارد و تفاوت علمی داوطلبان از تراز کسب شده آنان مشخص می شود. بنابراین ملاک پذیرش دانشگاه ها، تراز علمی داوطلب می باشد و نه رتبه ی کسب شده آنان تراز قبولی دانشگاه ها با یکدیگر متفاوت می باشد و تراز قبولی دانشگاه ها در سال های متفاوت یکسان نمی باشد و در واقع سطح علمی داوطلبان تراز قبولی دانشگاه ها را مشخص می کند.

تراز قبولی دانشگاه ها در سال 97 و 98 یکسان نمی باشد

اما با مطلع شدن از حدود تراز های قبولی دانشگاه و نفر آخر و تراز کسب شده، انتخاب بهتری خواهید داشت. بنابراین در ادامه به چند نمونه از کارنامه داوطلبان دکتری مهندسی عمران – سازه پرداخته ایم.

بررسی کارنامه دکتری عمران – سازه رتبه 5 با تراز 7162 در سال 96

درصد دروس زده شده را در جدول زیر مشاهده می کنید:

ردیف نام دروس نمره به درصد
1 مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد 55.30
2 استعداد تحصیلی 20.00
3 زبان انگلیسی 87.00

دوره های مجاز شده برای داوطلب دکتری عمران – سازه که رتبه 5 در سال 96 در بین 3125 داوطلب کسب کرده است:

  • دوره روزانه و بورسیه اعزام به خارج
  • سایر دوره ها (دانشگاه آزاد، غیر انتفاعی، پردیس خودگردان، پیام نور، نوبت دوم)
  1. آخرین رتبه مجاز شده در دوره روزانه و بورس اعزام به خارج در همان سال، 1079 بوده است.
  2. آخرین رتبه مجاز شده در سایر دوره ها (دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، پیام نور، نوبت دوم) 2585 می باشد.

بررسی کارنامه دکتری عمران – سازه رتبه 28 با تراز 5483 در سال 96

درصد دروس زده شده

ردیف نام دروس نمره به درصد
1 مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد 46.21
2 استعداد تحصیلی 16.67
3 زبان انگلیسی 23.33

دوره های مجاز شده برای داوطلب دکتری عمران – سازه که رتبه 28 در بین 3125 داوطلب را کسب کرده است.

  • دوره روزانه و بورس اعزام به خارج
  • سایر دوره ها (دانشگاه آزاد – غیر انتفاعی، پردیس خودگردان، پیام نور، نوبت دوم)

در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی عمران – سازه پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله مصاحبه دکتری عمران سازه بزنید.
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی عمران – سازه ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.