کارنامه و رتبه قبولی دکتری مدیریت دولتی 99

رشته مدیریت دولتی از رشته های قدیمی به حساب می آید و شامل امور اداری و مالی و … می شود. مدیریت دولتی در 4 گرایش در دانشگاه های سراسری و آزاد، در سال 99 ارائه شده است: 1- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2- مدیریت تطبیقی و توسعه 3- رفتار سازمانی 4- مدیریت منابع سازمانی فارغ التحصیلان از تمامی رشته ها مجاز به انتخاب رشته دکتری مدیریت دولتی می باشند. هدف از این رشته، تربیت متخصصانی در زمینه امور مالی – امور آموزشی – امور اداری، امور بیمه ای، امور حراستی بازرسی و … می باشد. با توجه به اعلام نتایج دکتری 99، اقدام به آنالیز کارنامه و رتبه قبولی دکتری مدیریت دولتی 99 نموده ایم. با توجه به این موضوع که هنوز اطلاعات و کارنامه 99 در دسترس نمی باشد، با توجه به اطلاعات سال قبل این روند را ادامه خواهیم داد. ظرفیت و پذیرش دانشگاه ها در رشته دکتری مدیریت دولتی: حدود 134 ظرفیت در دانشگاه های سراسری، در دوره های مختلف روزانه – نوبت دوم – پردیس خودگردان در رشته دکتری مدیریت دولتی در سال 96 وجود داشت. داشنگاه آزاد گرایش های مختلف این رشته را در اکثر واحدهای خود مورد پذیرش قرار داد.

تراز و رتبه قبولی دکتری مدیریت دولتی

قبل از بیان میزان تأثیرگذاری تراز و رتبه در پذیرش دانشگاه ها، بهتر است به معنی تراز و رتبه بپردازیم تا با درک بهتر موضوع، به بررسی رتبه و تراز ادامه می دهیم. رتبه: جایگاهی که داوطلب در آزمون دکتری مدیریت دولتی کسب می کند، رتبه نامیده می شود. تراز: سطح علمی داوطلب از تعداد پاسخ های درست و با توجه به دسته بندی سؤالات به دست می آید.

تراز به معنی سطح علمی داوطلبان می باشد

ترازهای متفاوت نشان دهنده ی بار علمی متفاوت در داوطلبان می باشد. هر چه تراز کسب شده داوطلبان بیشتر باشد، نشان می دهد سطح علمی داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان بالاتر است. بنابراین دانشگاه ها با توجه به ترازهای مشخص پذیرش دانشجو را انجام می دهند. تراز های مشخص شده دانشگاه های مختلف با یکدیگر متفاوت است. تراز با توجه به سطح علمی داوطلبان در هر سال متفاوت می باشد. بنابراین سال 99 تراز مشابه 96 را نخواهد داشت. بررسی تراز کسب شده و داشنگاه های پذیرنده تراز کار ساده ای نمی باشد. بنابراین این تحلیل بهتر است به دست مشاوران با سابقه انجام شود تا فرصت انتخاب رشته منطقی و صحیح را از دست ندهید. در ادامه به بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان سال 96 خواهیم پرداخت. با این کار اطلاعات بیشتری راجع به تراز ها و درصدهای دروس کسب خواهیم کرد.

بررسی کارنامه رتبه 2 آزمون دکتری مدیریت دولتی

داوطلب دکتری مدیریت دولتی در سال 96 که رتبه 2 را کسب کرده است، با توجه به درصد دروس زده شده، تراز 7474 را کسب کرده است.

شماره داوطلب

گروه آزمایشی کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی

علوم انسانی 2163 مدیریت دولتی

شماره

نام درس نمره به درصد
1 روس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد

45

2

استعداد تحصیلی 65.56
3 زبان انگلیسی

62.22

  دوره های مجاز شده داوطلب دکتری مدیریت دولتی: 1- دوره های روزانه و بورس اعزام به خارج از کشور 2- سایر دوره ها (دانشگاه آزاد – غیر انتفاعی – نوبت دوم – پردیس خودگردان – پیام نور)

بررسی کارنامه رتبه 11 آزمون دکتری مدیریت دولتی

درصد دروس زده شده داوطلب را مشاهده می کنید. این داوطلب رتبه 11 و تراز 6773 را کسب کرده است.

شماره

نام درس نمره به درصد
1 روس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد

54.17

2

استعداد تحصیلی 8.89
3 زبان انگلیسی

24.44

  دوره های مجاز شده داوطلب دکتری مدیریت دولتی: 1- دوره های روزانه و بورس اعزام به خارج از کشور 2- سایر دوره ها (دانشگاه آزاد – غیر انتفاعی – نوبت دوم – پردیس خودگردان – پیام نور)

بررسی کارنامه رتبه 756، آزمون دکتری مدیریت دولتی

داوطلب با درصدهای مشخص شده، رتبه 756 و تراز 3061 را کسب کرده است:

شماره

نام درس نمره به درصد
1 روس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد

20.42

2

استعداد تحصیلی 20
3 زبان انگلیسی

20

محدوده تراز قبولی دکتری مدیریت دولتی

دوره تراز بدبینانه تراز منطقی تراز خوش بینانه
روزانه 5950-6100 6100-7568 5250-6100
پردیس 4150-4725 4795-5100 2995-4150
آزاد 4250-5125 4800-5320 3200-4100
 با بررسی سال های گذشته توانستیم سه دسته تراز بدبینانه، تراز منطقی، تراز خوش بینانه را بدست آوریم. با توجه به جدول در دوره های روزانه – پردیس خودگردان و دانشگاه آزاد می توانید با مقایسه تراز خود و قرار دادن در دسته های گفته شده شانس قبولی خود را مشاهده کنید.
در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی دکتری مدیریت دولتی پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری مدیریت بزنید.

اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی دکتری مدیریت دولتی ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.