کارنامه و رتبه قبولی دکتری جغرافیای سیاسی 98

جغرافیای سیاسی شاخه از گرایش های رشته جغرافیا و از رشته های گروه علوم انسانی می باشد. هدف از تربیت متخصصان جغرافیای سیاسی در مقطع دکتری، هماهنگی بین قسمت های مختلف در سطح محلی، منطقه ای می باشد. این رشته در کشورداری و اداره ی امور کشوری نقش مثبتی ایفا می کند. فارغ التحصیلان رشته علوم جغرافیایی در تمامی رشته ها، علوم سیاسی، روابط بین المل، حقوق می توانند برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری وارد رشته جغرافیای سیساسی شوند. با توجه به اعلام آزمون دکتری 98، به موضوع کارنامه و رتبه قبولی دکتری جغرافیای سیاسی 98 خواهیم پرداخت. برای انتخاب رشته دکتری جغرافیای سیاسی که تعداد شرکت کنندگان آن بالا می باشد، موارد تاثیر گذاری وجود دارد. اطلاع از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در رشته دکتری جغرافیای سیاسی 98 ، تأثیر مثبتی در روند نتایج انتخاب رشته خواهد داشت. با توجه به این نکته که هنوز ظرفیت دانشگاه ها در سال 98 مشخص نیم باشد، با توجه به سال گذشته به ادامه این مبحث می پردازیم. در سال 96، 21 ظررفیت برای دانشگاه های سراسری و دوره های مختلف اعلام شد و 5 واحد دانشگاه آزاد دکتری جغرافیای سیاسی را ارائه کردند. ظرفیت های دانشگاه آزاد به طور دقیق مشخص نمی باشد. اطلاع از تراز و رتبه قبولی دکتری جغرافیای سیاسی سال های قبل، می تواند ذهنیت کلی راجع به پذیرش دانشگاه ها بر اساس تراز را به داوطلبان عزیز ایجاد کند.

رتبه و تراز قبولی دکتری جغرافیای سیاسی

قبل از بیان هر موضوعی لازم می دانیم با تعریف مختصری از رتبه و تراز، با تأثیرات این دو بیشتر آشنا شوید. رتبه جایگاه کسب شده در میان تمامی شرکت کنندگان آزمون دکتری جغرافیای سیاسی می باشد.

تراز در واقع بیانگر سطح علمی داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری می باشد

با توجه به بار علمی مختلف داوطلبان در سال های متفاوت، تراز کسب شده قابل قبول دانشگاه ها نیز  متفاوت می باشد. در هر دانشگاه تراز مدنظر دانشگاه مشخص می شود و داوطلبانی که تراز قابل قبول را کسب کرده اند، دعوت به مصاحبه می شود. در سال گذشته بیش از 1500 داوطلب در آزمون دکتری جغرافیای سیساسی شرکت داشته اند. با توجه به اطلاعات سال های گذشته به محدوه ی ترازهای قابل قبول دست پیدا کرده ایم که در ادامه می توانید آن را مشاهده کنید.

محدوده تراز قبولی دکتری جغرافیای سیاسی 98

دوره

محدوه تراز بدبینانه محدوده تراز واقع گرایانه محدوده تراز خوشبینانه
روزانه 410-4999 4999-6100

3450-4900

آزاد

3990-4900 3900-4800 2999-3900
پردیس 3999-4990 3892-4521

2850-3421

  با توجه به تعداد شرکت کنندگان و تراز های کسب شده داوطلبان، تراز های قابل قبول در دوره های روزانه – آزاد – پردیس خودگردان به خدمت شما عزیزان ارائه شد. با داشتن تراز علمی بهتر احتمال قبولی داوطلبان افزایش پیدا می کند.

محدوه رتبه قبولی دکتری جغرافیای سیاسی 98

با توجه به بررسی محدوه رتبه های قابل قبول در سال های گذشته، محدوده ای از رتبه های قابل قبول در سه دسته بدبینانه، منطقی و خوشبینانه را مشخص کردیم. و هر چه رتبه ی داوطلبان دکتری جغرافیای سیسای 98 از رتبه های گفته شده پایین تر باشد، شانس قبولی آن ها در دوره های گفته شده افزایش پیدا می کند.

دوره

رتبه قبولی بدبینانه رتبه قبولی منطقی رتبه قبولی خوشبینانه
روزانه 90-160 1-110

110-150

آزاد

330-450 170-460 450-625
پردیس 350-480 130-460

460-690

در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی دکتری جغرافیای سیاسی پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری سراسری بزنید.
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی دکتری جغرافیای سیاسی ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.