کاردانی به کارشناسی بدون کنکور 

در کنکور کاردانی به کارشناسی دو شیوه پذیرش وجود دارد. شیوه اول از طریق آزمون و شیوه دوم بدون کنکور است و در واقع می توان شیوه دوم را که همزمان با شیوه اول دانشجو پذیرش می نماید را کاردانی به کارشناسی بدون کنکور 97 نمایید.

لیست رشته های کاردانی به کارشناسی بدون کنکور 97

بر طبق تصمیم های وزارت علوم و وزارت بهداشت در بعضی رشته ها، بدون کنکور دانشجو جذب می شود. در واقع سنجش و ارزیابی این داوطلبان در رشته های مورد نظر بر اساس سوابق تحصیلی و معدل کل کاردانی یا فوق دیپلم آنهاست. این رشته ها بر اساس کد و نام رشته به شرح زیر هستند.

کد نام رشته کد نام رشته کد نام رشته کد نام رشته
101 تکنولوژی اتاق عمل 102 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 305 پرورش گاو و گاومیش 505 زبان و ادبیات فارسی
103 بهداشت عمومی 104 مهندسی بهداشت محیط 306 تولیدات دامی 506 آموزش علوم تجربی
107 تکنولوژی پرتوشناسی 105 ساخت پروتزهای دندانی 307 تولیدات گیاهی 507 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
110 علوم آزمایشگاهی 112 مدارک پزشکی 308 جنگلداری 508 مطالعات اجتماعی
111 مامایی 202 ایمنی صنعتی و محیط کار 309 شیلات 509 آموزش و پرورش ابتدایی
113 هوشبری 206 ساخت و تولید 310 چوب شناسی و صنایع چوب 511 باستان شناسی
114 فوریت های پزشکی 207 صنایع چوب و کاغذ – سازه های چوبی 311 علوم و صنایع غذایی 513 تربیت معلم قرآن کریم
204 برق 208 صنایع شیمیایی 312 گیاه پزشکی 516 علوم انتظامی
210 کامپیوتر 211 مواد 313 ماشین های کشاورزی 517 علم اطلاعات و دانش شناسی
214 معماری 213 معدن 314 مرتع و آبخیزداری 518 مدیریت
215 مکانیک 216 نقشه برداری 315 بازیافت 519 حقوق قضایی- علوم ثبتی
232 مهندسی اجرایی عمران 217 شهرسازی 401 آمار 603 مرمت و احیای بناهای تاریخی
512 علوم ورزشی 218 صنایع نساجی 402 آموزش ریاضی 604 موسیقی (نوازندگی ساز ایرانی)
514 حسابداری 301 مهندسی آبیاری 501 آموزش حرفه و فن 606 طراحی پوشاک
601 تکنولوژی و طراحی دوخت 302 مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست 502 آموزش دینی و عربی 701

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

بهداشت مواد غذایی

605 هنرهای تجسمی 304 پرورش طیور 503 آموزش راهنمایی و مشاوره
504 504 زبان انگلیسی 702 بهداشت مواد غذایی با منشء دامی

  بر اساس جذب داوطلبان در تمامی رشته های غیر پزشکی دانشگاه آزاد و رشته های ساخت پروتزهای دندانی و مهندسی بهداشت محیط، بر طبق معدل دوره فوق دیپلم و سوابق تحصیلی خواهد بود.

شرایط ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور 97

شرایط عمومی ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور 97 همانند شرایط ثبت نام با آزمون است . تنها در یک تبصره کاردانی به کارشناسی بدون کنکور 97 متفاوت از آن می شود که بر طبق دفترچه ثبت نام کاردانی به کارشناسی مربوط به مدرک معادل می باشد. بدین صورت که متقاضیان دارای مدارک معادل مورد تأیید وزارت علوم و مدارک معادل سازمان امور استخدامی، در صورتی که گواهی پذیرش در آزمون جامع دارندگان معادل را ارائه دهند، می توانند در بدون کنکور مراکز و دانشگاه های عالی و پردیس ها شرکت کنند.

انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی بدون کنکور 97

انتخاب رشته کارانی به کارشناسی بدون کنکور 97 بر طبق معدل کل دوره کاردانی و بر اساس کد رشته محل های انتخابی در فرم تقاضانامه ثبت نام و از میان متقاضیان شرکت کننده انجام می شود. پذیرش نهایی داوطلبان کاردانی به کارشناسی بدون کنکور 97 از طریق یکی از روش های زیر می باشد:

  1. شیوه متمرکز با شرایط ویژه: این رشته دارای شرایط خاص هستند و بعد از سنجش معدل دوره کاردانی داوطلبان برای انجام مصاحبه و معاینه به آنها اطلاع رسانی خواهد شد.
  2. شیوه متمرکز عادی: گزینش بر طبق سوابق تحصیلی و کد رشته محل های انتخابی در فرم انتخاب رشته اینترنتی خواهد بود.
  3. شیوه نیمه متمرکز: رشته های دارای گزینش به این سبک نیازمند مصاحبه و معاینه هستند و زمان انجام آنها در کارت شرکت در آزمون درج می شود.

نتیجه ی نهایی معاینه و مصاحبه، به سایت سازمان سنجش ارسال خواهد شد. پس از بررسی کاردانی به کارشناسی بدون کنکور 97 ، پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله آزمون کاردانی به کارشناسی 97 بزنید.