پنهان کاری در زندگی زنانشویی

اعتماد یک مؤلفه ضروری در یک زندگی مشترک سالم است و پنهان کاری می تواند آن را نابود کند. وقتی چیزهایی را از همسرتان پنهان می کنید، در واقع او را خارج از زندگی تان قرار داده اید و رفتارتان به این معنی است که همسر شما نقش تأثیر گذاری در زندگی تان ندارد.

همچنین در صورتی که پنهان کاری در زندگی زناشویی برای همسرتان آشکار شود، ممکن است سلامت روانی او به خطر بی افتد. یکی از متداول ترین مثال ها برای پنهان کاری در زندگی زناشویی، پنهان کردن یک رابطه خارج از ازدواج است. 

اما خیانت فقط یکی از انواع پنهان کاری است و این رفتار به شکل های مختلف اتفاق می افتد.

تفاوت بین پنهان کاری و حریم خصوصی

حریم خصوصی با پنهان کاری متفاوت است. حدی از حریم خصوصی برای سلامتی لازم است و این حد از فردی به فردی دیگر تغییر می کند. 

برای حفظ سلامت عاطفی و رابطه ای، افراد باید زمان هایی را به در کنار هم بودن اختصاص بدهند و زمان هایی را به تنهایی. ازدواج سالم این فرصت را برای همسران فراهم می کند که هم از معاشرت لذت ببرند و  هم از فعالیت های فردی.

از سویی دیگر پنهان کاری در زندگی زناشویی به معنای مخفی کردن مسائل و اطلاعاتی است که همسر یا سایر اعضای خانواده باید از آن مطلع شوند. معمولاً پنهان کردن این اطلاعات به ضرر خانواده است و دیواری را میان زوجین حایل می کند.

چطور حریم خصوصی و پنهان کاری را در زندگی زناشویی از همدیگر تشخصیص بدهیم؟

تشخیص این دو از همدیگر ساده است. کافی است از خودتان بپرسید؟

« اگر همسرم از چیزی که مخفی می کنم مطلع شود چه احساسی خواهد داشت؟ آیا او تصور می کند که مورد خیانت قرار گرفته یا هیچ اهمیتی نمی دهد؟»

اگر پاسخ شما به این سوال این باشد که همسرتان حس می کند به او خیانت شده، پس شما پنهان کاری کرده اید. اگر پاسخ تان این باشد که او به این مسئله بی تفاوت است یا ممکن است فقط کمی ناراحت شود، پس شاید کار شما فقط مرتبط با حریم خصوصی باشد.

اما در هر صورت مرزهای میان پنهان کاری و حریم خصوصی کاملاً واضح نیستند. به عنوان مثال:

پنهان کاری می تواند شامل کارهایی مثل خیانت به همسر، اعتیاد به الکل، اعتیاد به قمار و…. باشد. در این مثال ها وقتی آنچه که پنهان شده، آشکار می شود، فردی که قبلاً اطلاعی از این موضوع نداشته احساس نا امیدی وناامنی می کند و اعتمادش را از دست می دهد.

حریم خصوصی می تواند شامل کارهایی مثل بستن در حمام برای جلوگیری از شرمنده شدن، مخفی کردن خیال پردازی های جنسی ای که می توانند به رابطه صدمه بزنند و پنهان کردن ایده هایی که ممکن است باعث دعوا بشوند باشد. 

در چنین مثال هایی اگر حریم خصوصی کنار برود، این احتمال وجود دارد که کسی بی جهت آزرده شود.

رابطه پنهان کاری و دروغ گویی

پنهان کاری معمولاً با دروغ گویی همراه است. آدم های پنهان کار برای مخفی کردن مسائل مختلف دروغ می گویند. دروغ هایی که مصلحتی نیستند و هدفشان کاملاً این است که دیگران از واقعیت بی خبر بمانند.

اهمیت گفت و گو برای جلوگیری از پنهان کاری

از آن جایی که مرز میان پنهان کاری در زندگی زناشویی و حریم خصوصی می تواند مشخص نباشد، آن چه بسیار اهمیت دارد این است که همسران درباره این مسائل با همدیگر صحبت کنند، تعاریفشان از حریم خصوصی را به هم ارائه دهند و همدیگر را در جریان بگذارند که پنهان کردن چه مسائلی آزارشان می دهد. 

آدم های مختلف نسبت به مسائل متفاوتی حساس هستند و از مفاهیم گوناگون تعاریف متفاوتی دارند.

در ادامه مطالعه مقاله «حریم خصوصی در زندگی مشترک» را به شما پیشنهاد می دهیم.

.برای اطلاع از مهم ترین ویژگی های یک زندگی مشترک سالم، می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید