پرورش تفکر خلاق در کودکان

تفکر خلاق در کودکان باعث می شود که آن ها انگیزه های ذاتی شان را پرورش دهند و کمک می کند تا یک یادگیرنده مادام العمر بشوند. کودکان باید این فرصت را داشته باشند که با ایده های جدید به دنبال تجربیات و آزمایش های جدید بروند و بزرگسالان باید در این مسیر کودکان  را حمایت کنند و بر آن ها نظارت داشته باشند.

تفکر خلاق، تفکر انتقادی و مهارت مسئله در بستر سؤال پرسیدن و پژوهش کردن ایجاد می شوند و پرورش پیدا می کنند.

چرا تفکر خلاق در کودکان اهمیت دارد؟

کودکی که توانایی تفکر خلاق داشته باشد می تواند ایده پردازی کند، در مورد مسائل مختلف نظر بدهد و فقط یک فرد فرمانبردار نباشد. در گذشته با روش های فرزندپروری سنتی، سخت و از بالا به پایین جلوی تفکر خلاق کودکان گرفته می شد.

پدر و مادرها انتظار داشتند که فرزندانشان هر چه را که از جانب والدین شان یا معلمان مدرسه ارزش محسوب می شود، یاد بگیرند و بی چون و چرا اجرا کنند. مسلماً نمی توان از کودکانی که با چنین رویکردی بزرگ می شوند انتظار داشت که در آینده افراد منحصر به فردی بشوند، دیدگاه خاص خودشان را داشته باشند و بتوانند با روش های نوین مسائل را حل و تصمیم گیری کنند.

پرورش تفکر خلاق در کودکان کمک می کند تا جامعه آینده، یک دست و اعضایش رونوشتی از همدیگر نباشند.

روش های پرورش تفکر خلاق در کودکان

در اینجا به روش های ساده ای می پردازیم که بزرگسالان می توانند به واسطه آن ها موجب رشد تفکر خلاق در کودکان بشوند:

سؤال های باز بپرسید

سؤال هایی بپرسید که به پاسخی بیشتر از «بله» یا «خیر» نیاز داشته باشند. سؤال هایی مثل «به نظرت چطور می توانیم این کار را انجام بدهیم!؟» ، «چه اتفاقی می افتد اگر ….»، «بعد از این مرحله باید چه کاری انجام بدهیم؟» و …

به کودک حق انتخاب بدهید

به کودک کمک کنید تا با تصمیم گیری های فردی، کم کم انسان مستقلی بشود. مطمئن باشید که گزینه های مناسبی را به او ارائه می دهید اما اجازه بدهید که کودک خودش از میان آن ها یکی را انتخاب کند و تصمیم نهایی را بگیرد.

خلاقیت را به زندگی کودک تزریق کنید

تلاش کنید که خلاقیت وارد زندگی روزمره کودک و تجربیات هر روزه اش بشود. به عنوان مثال اگر قرار است در رستوران غذا بخورید با خودتان تعدادی کاغذ و مداد شمعی به آنجا ببرید و در کنار هم، به عنوان یک خانواده، نقاشی بکشید. مثلاً یک نفر نقاشی را شروع کند و دیگری چیزی به آن اضافه کند.

بازی های نمایشی را فراموش نکنید

زمانی را به بازی های خلاقانه و نمایشی اختصاص بدهید. از لباس ها و وسائل و ابزارهای خانه استفاده کنید و همراه با کودک یک صحنه نمایش بسازید. اجازه بدهید که او خودش صحنه را طراحی و موضوع نمایش را مشخص کند.

به کودک اجازه اشتباه کردن بدهید

به جای اینکه مشکلات را مانعی برای موفقیت بیینید، از آن ها به عنوان فرصتی برای یادگیری استفاده کنید.

نقاشی بکشید

قبل از اینکه کودک خواندن و نوشتن را یاد بگیرد، نقاشی کشیدن یکی از اولین روش ها برای ارتباط برقرار کردن با احساسات است. از کودک بخواهید که نقاشی بکشد و از او بخواهید که قصه نقاشی اش را برای شما تعریف کند.

کتاب بخوانید

کتاب خواندن می تواند یکی از بهترین روش ها برای پرورش تفکر انتقادی و تفکر خلاق در کودکان باشد. همراه با کودک کتاب های جالب و هیجان انگیز بخوانید. گاهی کتاب را ببندید و از او بپرسید که فکر می کند چه اتفاقی در ادامه خواهد افتاد؟

کودکان در بهترین سن برای پرورش بسیاری از مهارت ها هستند. یکی از این مهارت ها تفکر خلاق است که با آزادی، توجه و آگاهی بزرگسالانی مثل والدین و معلم ها و برخورداری از امکانات مناسب پرورش پیدا می کند.

در ادامه مطالعه مقاله «پرورش خلاقیت در کودکان» را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای آگاهی از روش های ایجاد و پرورش خلاقیت در فرزندتان می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.