وابستگی عاطفی

وابستگی عاطفی یک وضعیت بسیار پیچیده است. در بسیاری از مواقع این وضعیت حتی آگاهانه هم نیست. معمولاً کسی که به وابستگی عاطفی دچار شده فکر می کند که دلیل اصلی این مشکلش یک عامل بیرونی است. اما اغلب اوقات وابستگی عاطفی از یک ترس درونی نشأت می گیرد.

آدم های وابسته به توانمندی های خودشان شک دارند. آن ها تصور می کنند که اگر رابطه شان را با کسی یا کسانی قطع  کنند، در خطر قرار می گیرند. وابستگی عاطفی شبیه به مواد مخدر عمل می کند، به همین دلیل وقتی فرد رابطه ای را از دست می دهد، ممکن است دچار افسردگی و اضطراب شدید شود.

 

مهم ترین عوامل وابستگی عاطفی شامل موارد زیر هستند:

وابستگی عاطفی به خانواده

غلبه بر وابستگی به خانواده بسیار دشوار است. این نوع وابستگی عاطفی معمولاً با ساختارهای خانوادگی مرتبط است. وقتی والدین اضطراب های شدیدی داشته باشند، آن را به فرزندانشان منتقل می کنند. در نتیجه فرزندان ترس بیش از حدی از دنیای پیرامونشان دارند، هر عامل بیرونی ای در نظر آن ها یک تهدید و خانواده برایشان یک پناهگاه امن است.

کسانی که از این وابستگی رنج می کشند، روی حمایت های خانوادگی بیش از حد حساب باز می کنند و به اندازه کافی اعتماد به نفس ندارند. اعضای خانواده هم این باور را در فرد تقویت می کنند که نمی تواند از پس چالش های زندگی بر بیاید.

برای مشاوره در زمینه روش های مختلف درمان انواع اختلالات ، از جمله وابستگی عاطفی ، می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید

وابستگی عاطفی به همسر

وابستگی عاطفی به همسر یکی از شایع ترین و آسیب زاترین انواع وابستگی است و جالب اینجاست که برخلاف تصور عموم مردم، وابستگی عاطفی در مردان اتفاق شایعی است. کسی به همسرش وابسته است تصور می کند که بدون حمایت او زندگی اش بی معنی است و تنهایی او را نابود می کند. آدم هایی که احساس ناامنی درونی شدیدی دارند، بیشتر گرفتار وابستگی عاطفی به همسر می شوند. آن ها همیشه نیازمند یاری و حمایت هستند.

اگر چه وابستگی عاطفی به همسر تا مدتی می تواند کارآمد به نظر برسد. اما دیر یا زود منجر به آسیب هایی خواهد شد. همسر وابستهشدیداً نگران از دست دادن همسرش است و همین باعث می شود که رفتارهای عجیب و آزار دهنده ای انجام بدهد. به عنوان مثال ممکن است بیش از حد حسادت کند یا برای حفظ همسرش در زندگی، همیشه مطیع و فرمانبردار باشد.

وابستگی عاطفی به اجتماع

کسی که به اجتماع یا یک گروه اجتماعی خاص وابسته است، همیشه نیازمند به رسمیت شناخته شدن از جانب آن ها و پذیرش شان است. اگر دیگران او را ستایش نکنند و نپذیرند، فرد شدیداً می ترسد. به علاوه اگر گروه های اجتماعی او را  طرد کنند، برای جبران هر عملی از او سر خواهد زد. طرد شدن بدترین اتفاقی است که در زندگی یک آدم وابسته به اجتماع می افتد.

معمولاً ریشه همه انواع وابستگی ها کمبود عزت نفس است. آدمی که به خودش و استعدادها و توانمندی های خودش شک نداشته باشد کمتر وابسته می شود. در درمان وابستگی معمولاً برای تقویت عزت نفس فرد تلاش می شود.

در ادامه مطالعه مقاله، نشانه ها و عوارض وابستگی را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاع از روش های درمان وابستگی عطفی ، می توانید با مشاوران حرفه ای و با تجربه آیدانیتو تماس بگیرید.