وابستگی زنان

وابستگی به عنوان یک معضل در روابط بین فردی شناخته می شود. آدم های وابسته معمولاً از عزت نفس پایینی رنج می برند. آن ها خودشان را نمی شناسند و با ویژگی های مثبت و منفی خودشان آشنا نیستند. وقتی کسی خودش را با ارزش بداند و به توانمندی های خودش باور داشته باشد، اجازه نمی دهد دیگری به جایش تصمیم بگیرید. او احساسات و افکارش را می شناسند و آن ها را بیان می کند، رابطه سالمی با خودش دارد، به علائق و ترجیحات خودش اهمیت می دهد و خودش را فدای کسب رضایت دیگران نمی کند.

آدم وابسته شبیه به آدم معتاد است. او به جای مواد مخدر به یک انسان وابستگی پیدا کرده است و ترس از طرد شدن از جانب او باعث می شود که هر رابطه ناسالمی را تحمل کند. اختلال وابستگی یکی از انواع اختلالات شخصیت است و کسی به این اختلال مبتلا است ممکن است هیچ آگاهی ای از بیماری اش نداشته باشد.

 وابستگی می تواند فارغ از جنسیت، نژاد، سن، ملیت، سطح تحصیلات، طبقه اجتماعی و…در هر فردی مشاهده شود اما وقتی مردان و زنان را با همدیگر مقایسه می کنیم، به نظر می رسد که در زندگی مشترک، زنان وابسته تر هستند. در این مقاله تلاش کرده ایم که به موضوع وابستگی زنان و دلایل وابستگی زنان به مردان بپردازیم.

مسائل اقتصادی

این یک واقعیت است که اگر استقلال مالی نداشته باشیم، نمی توانیم در بسیاری از حوزه های دیگر زندگی هم فرد مستقلی باشیم. متأسفانه با وجود موفقیت بسیاری از جنبش های زنان در طول تاریخ، هنوز در اکثر زندگی های مشترک زنان شاغل نیستند و منبع درآمدی ندارند.

زنی که استقلال مالی نداشته باشد، مخصوصاً در شرایطی که همسرش فرد بی انصاف و بی اخلاقی باشد، ممکن است مجبور شود در مسائل دیگر هم وابسته بماند و برای حفظ همسرش به عنوان یک منبع مالی از خودش، علائقش و اهدافش بگذرد یا حتی خودش را قربانی رضایت همسرش کند.

عزت نفس پایین

وابستگی زنان ممکن است ریشه های عمیق شخصیتی داشته باشد. بعضی زنان در خانواده هایی بزرگ می شوند که به نیازها، افکار و احساسات آن ها توجهی نشده، آن ها همیشه دست کم گرفته شده اند و والدین با عشق بدون قید و شرط و ستایش از توانمندی ها، احساس با ارزش بودن را به آن ها منتقل نکرده اند.

چنین زمانی معمولاً در زندگی مشترک یک فرد شدیداً وابسته هستند که قدر خودشان را نمی دانند، به همسرشان اجازه می دهند که به جای آن ها تصمیم بگیرد و برای برآورده کردن نیازهای او خودشان را قربانی می کنند.

فرهنگ غلط

در بعضی فرهنگ ها، وابستگی زنان یک ارزش تلقی می شود. در این فرهنگ ها زن نباید جرأت مند باشد، هدف داشته باشد، توانمند باشد و به علائق و ترجیحات خودش اهمیت بدهد. در واقع زنان به وابستگی، فدا کردن خود و عدم شرکت در تصمیم گیری های مهم تشویق می شوند. خوشبختانه چنین فرهنگ های غیر عقلانی ای در حال تغییر هستند.

اگر چه وابستگی یک اختلال است و ریشه های عمیقی دارد اما خوشبختانه قابل درمان است.

در ادامه مطالعه مقاله وابستگی عاطفی در مردان را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در مورد درمان وابستگی زنان می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.