نقد همسر

هیچ زندگی مشترکی خالی از مشکل و درگیری نیست. همه همسران در تعامل با همدیگر دچار تنش هایی می شوند و بعضی از خصوصیات هر یک از ما می توانند در زندگی زناشویی آسیب زا و عاملی برای آزار دیگری باشند. حتماً برای هر کسی در طول زندگی پیش آمده که احساس کند می تواند با انتقاد از فردی او را از رفتار یا عادت ناسالمی آگاه و به او کمک کند تا فرد بهتری شود.

زندگی مشترک یکی از آن موقعیت هایی است که لزوم نقد و انتقاد در آن زیاد حس می شود. از سویی دیگر نقد همسر رفتار بسیار حساسی است و اگر به درستی صورت نگیرد می تواند بسیار آسیب زا باشد.

در این مقاله تلاش کرده ایم که به بهترین راهکارهای نقد همسر بپردازیم:

وقت شناس باشید

وقت شناسی یکی از مهم ترین ضروریات نقد همسر است. اگر قصد دارید از همسرتان انتقاد کنید، حتماً به این موضوع توجه کنید که او خسته، ناراحت، مضطرب یا در حال انجام کار مهمی نباشد.

اگر زمانی از او انتقاد کنید که انرژی ندارد یا ذهنش درگیر است، نه تنها انتقاد شما مفید نخواهد بود بلکه حتی ممکن است تبدیل به جرقه ای شود، همسرتان را شدیداً عصبانی کند و به تنش و درگیری ختم شود.

لحن دوستانه ای داشته باشید

یک نکته بسیار مهم در فرایند نقد همسر این است که با لحنی تهاجمی و از بالا به پایین این کار انجام ندهید. هر چقدر لحن تان دوستانه تر و صمیمانه تر باشد، کم تر ممکن است که همسرتان واکنشی منفی نشان دهد.

در انتقاد از همسر مهربان و ملایم باشید. و از او در مورد دلیل رفتار خاصی که زیاد انجام می دهد و به نظر شما مناسب و سالم نیست، بپرسید؟

مدام انتقاد نکنید

یک رفتار شدیداً آسیب زا در نقد همسر این است که مدام تکرار شود. هیچ انسانی دوست ندارد مکرراً مورد انتقاد قرار بگیرد. اگر هر رفتار ریز و درشتی را مورد انتقاد قرار بدهید، همسرتان نسبت به کوچک ترین نقدی حساس می شود و از شما فاصله می گیرد. وقتی از او انتقاد می کنید تا مدنی نقد کردن را کنار بگذارید و فقط به این توجه کنید که انتقادهایتان اثرگذار بوده یا نه؟

در مورد مسائل غیرقابل تغییر انتقاد نکنید

بعضی ویژگی ها مثل ویژگی های ظاهری قابل تغییر نیستند. شما نمی توانید در مقام یک منتقد به همسرتان بگویید که اگر قدش بلندتر بود، لاغرتر بود یا بینی کوچک تری داشت بهتر بود. اسم این کار نقد نیست و فقط صمیمیت میان شما را شدیداً کاهش می دهد و همسرتان را آزرده می کند.

انتقاد پذیر باشید

اگر می خواهید همسرتان را نقد کنید، باید خودتان هم نقدپذیر باشید. هیچ کس کامل نیست و ممکن است همسر شما هم یک روز رفتار یا اخلاقی خاص را در شما نپسندد. پس برای نقد آماده باشید تا بتوانید به درستی و منصفانه نقد کنید.

در ادامه مطالعه مقاله چگونه درباره رابطه جنسی از همسرم انتقاد کنم؟ را به شما پیشنهاد می کنید.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه روش های صحیح نقد همسر می توانید با مشاوران خانواده آیدانیتو تماس بگیرید.