نحوه مصاحبه دکتری 98

با توجه به اهمیت و حساسیت مصاحبه دکتری 98، در این مقاله به موضوع نحوه مصاحبه دکتری 98 خواهیم پرداخت تا با داشتن اطلاعات بیشتر از جوانب مختلف مصاحبه در جلسه مصاحبه دکتری موفق تر عمل کنید. مصاحبه دکتری 98، با توجه به تغییراتی که در نقش و تأثیر مراحل ورود به دانشگاه دکتری ایجاد شد، ارزش بیشتری نسبت به سال های گذشته خواهد داشت و می توان گف در صورتی که حتی رتبه برتر آزمون دکتری 98 را کسب کرده باشید، در صورتی که به خوبی از عهده ی مصاحبه بر نیایید، از ورود به دانشگاه باز خواهید ماند. بنابراین این مقاله برای داوطلبانی که رتبه برتر کسب کرده اند و داوطلبانی که رتبه ی قابل توجهی به دست نیاوره اند، مفید خواهد بود. در این مقاله که به موضوع نحوه مصاحبه دکتری 98 خواهیم پرداخت. مباحثی که در این مقاله مشاهده خواهید کرد شامل جو حاکم بر اتاق مصاحبه، مصاحبه کنندگان، عوامل مؤثر در بهبود شرایط مصاحبه می باشد. ابتدا لازم است زمان مصاحبه دکتری 98 را بدانید.

برای آگاهی از زمان مصاحبه می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

اما زمان دقیق مصاحبه از جانب دانشگاه ها اعلام خواهد شد. شرط دعوت شدن به مصاحبه دکتری چیست؟ و کدام یک از داوطلبان دعوت به مصاحبه می شوند؟ برای پاسخ به این سؤال توصیه می کنیم به انتخاب رشته دکتری 98 مراجعه کنید تا از اهمیت و تأثیر انتخاب رشته بر مصاحبه مطلع شوید. داوطلبانی که موفق می شوند تراز علمی دانشگاه را بدست آورند، دعوت به مصاحبه می شوند. بنابراین تراز و یا سطح علمی داوطلبان تعیین کننده ورود به دانشگاه دکتری خواهد بود. داوطلبان با توجه به رشته مورد نظر خود می توانند از مواد و ضرایب رشته مورد نظر در مقطع دکتری مطلع شوند. برای اطلاع به مقالات ضرایب و مواد امتحانی گرایش های دکتری مهنسدی شیمی و … و همچنین منابع ذکر شده در هر رشته مانند مقاله منابع آزمون دکتری 98 و منابع آزمون دکتری گروه فنی و مهندسی و سایر منابع معرفی شده هر رشته مراجعه کنید.

مصاحبه دکتری به چه نحوی انجام می پذیرد؟

در اتاق مصاحبه 3 تن از اساتید دانشگاه دعوت کننده مسئول مصاحبه و سنجش علمی داوطلبان خواهند بود. مصاحبه دکتری 50 درصد از نقش ورود به دانشگاه را ایفا می کند. در مصاحبه بخشی از وقت صرف سنجش و مصاحبه علمی و در صورت وجود آزمون دکتری به دانشگاه خواهد شد و بخشی از زمان صرف بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان می شود. در ادامه امتیازات این دو بخش را مشاهده کنید:
مصاحبه و سنجش علمی سوابق آموزشی پژوهشی

30%

20%

  امتیازات نقش سوابق آموزشی- پژوهشی در فعالیت هایی خلاصه شده است که در ادامه مشاهده خواهید کرد و امتیازات هر فعالیت نیز عنوان شده است. جدول مربوط به فعالیت های پژوهش داوطلب

شماره

فعالیت حداکثر امتیاز توضیحات
1 مقالات علمی – پژوهشی (داخلی – خارجی) گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های برگزیدگان در جشنواره علمی معتبر 22

هر مقاله حداکثر 7 امتیاز

گواهی ثبت داخلی 5 و بین المللی 7 امتیاز

برگزیدگی داخلی 3 و خارجی 7 امتیاز

2

مقالات علمی – ترویجی 6 هر مقاله تا 2 امتیاز
3 مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی – خارجی) 4

خارجی تا 2 امتیاز

داخلی 1 امتیاز

4

تألیف یا ترجمه کتاب 4
5 کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد 4

عالی تا 4 امتیاز

بسیار خوب تا 2 امتیاز

 

منظور از تمامی فعالیت ها از جمله تالیف یا ترجمه کتاب و... ،فعالیت های مرتبط با رشته داوطلب میباشد

  جدول امتیازات مربوط به آموزشی

شماره

فعالیت حداکثر امتیاز توضیحات
1 معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی 6

طبق نظر اساتید امتیازدهی می شود

2

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد 5 طبق نظر اساتید امتیازدهی می شود
3 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 3

طبق نظر اساتید امتیازدهی می شود

4

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد 3 طبق نظر اساتید امتیازدهی می شود
5 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی 5

رتبه 1 تا 3، 5 امتیاز

رتبه 4 تا 6، 14 امتیاز

رتبه 7 تا 9، 3 امتیاز

رتبه 10 تا 12، 2 امتیاز

رتبه 13 تا 15، 1 امتیاز

6

مدرک زبان معتبر 8

* طبق جدول مرتبط با زبان

  *جدول امتیازدهی مدرک زبان

امتیاز تخصصی

TOEFL:TOLIMO TOEFL:CBT TOEFL:IBT IELTS MSRT
8 677-637 300-270 120-110 8 و بالاتر

100-80

7

636-607 269-253 109-102 7.5 79-75
6 606-587 252-240 101-94 6.5

74-70

5

586-550 239-213 93-79 6 69-65
4 549-495 212-168 78-60 5.5

64-60

3

494-450 166-137 59-46 5 59-55
2 494-450 136-108 45-35 4.5

51-50

1

449-420 419-393 34-29  

49-45

  در نهایت توصیه می کنیم اطلاعات بیشتری را در مورد مصاحبه دکتری کسب کنید.