منابع کنکور سراسری 98

کنکور 98 به عنوان یکی از آزمون های پرحاشیه با تغییرات زیادی همراه است. تغییرات کتاب درسی و نظام آموزشی باعث تغییر منابع کنکور سراسری 98 شده است. این تغییرات تا آن جایی پیش رفته که در کنکور 98 دو دسته سؤال طراحی می شود. یک دسته برای داوطلبان نظام جدید و یک دسته برای داوطلبان نظام قدیم طراحی خواهد شد. منابع کنکور سراسری 98 برای این دو دسته نیز متفاوت است.

معرفی منابع کنکور نظام قدیم

داوطلبان نظام قدیم شامل داوطلبانی می شوند که قبل از 97 دیپلم و مدرک پیش دانشگاهی خود را دریافت کرده اند. در کنکور 98، منابع کنکور سراسری 98 برای داوطلبان نظام قدیم متفاوت است.

دروس عمومی

نام درس

منابع

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی دوم و سوم

زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

عربی

عربی دوم و سوم

فرهنگ و معارف اسلامی

قرآن و تعلیمات دینی دوم و سوم

معارف اسلامی پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

انگلیسی سوم و پیش دانشگاهی

گروه انسانی

عربی دوم و سوم علوم انسانی

ادبیات فارسی سوم علوم انسانی

زبان فارسی سوم علوم انسانی

 

دروس اختصاصی ریاضی

نام درس

منابع

ریاضیات

هندسه، آمار و ریاضی دوم
هندسه، حسابان و جبر و احتمال سوم
هندسه، دیفرانسیل و ریاضی پیش دانشگاهی

فیزیک

فیزیک اول و دوم و سوم وپیش دانشگاهی

شیمی

شیمی دوم، سوم و پیش دانشگاهی

 

دروس اختصاصی تجربی

نام درس

منابع

زمین شناسی

زمین شناسی دوم
علوم زمین پیش دانشگاهی

ریاضیات

هندسه و ریاضیات دوم
آمار و مدل سازی و ریاضیات سوم
ریاضی عمومی پیش دانشگاهی

زیست شناسی

زیست شناسی دوم- سوم- پیش دانشگاهی

فیزیک

فیزیک اول، دوم، سوم و پیش دانشگاهی

شیمی

شیمی دوم و سوم و پیش دانشگاهی

 

دروس اختصاصی انسانی

نام درس

منابع

ریاضیات

ریاضیات اول و دوم آمار و مدلسازی دوم

اقتصاد

اقتصاد دوم

زبان و ادبیات فارسی

تاریخ و ادبیات ایران و جهان دوم و سوم
آرایه های ادبی سوم
ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

عربی

عربی دوم و سوم و پیش دانشگاهی

 

معرفی منابع کنکور سراسری نظام جدید

منابع کنکور سراسری 98 نظام جدید با توجه به تغییر کتب و نظام آموزشی نسبت به سال گذشته تغییر کرده است و متفاوت از منابع کنکور 98 نظام قدیم است. داوطلبانی که در سال 98 دیپلم خود را دریافت کرده اند و جزء داوطلبان نظام جدید هستند باید به مطالعه منابع خود بپردازند. 

دروس عمومی

نام درس

منابع

زبان و ادبیات فارسی

فارسی دهم، یازدهم و دوازدهم

عربی

عربی به زبان قرآن، دهم، یازدهم و دوازدهم

فرهنگ و معارف اسلامی

دین و زندگی دهم، یازدهم و دوازدهم

انگلیسی

انگلیسی دهم، یازدهم و دوازدهم

 

دروس اختصاصی ریاضی

نام درس

منابع

ریاضی

ریاضی دهم

هندسه دهم، یازدهم و دوازدهم

آمار و احتمال یازدهم

حسابان یازدهم و دوازدهم

ریاضیات گسسته دوازدهم

فیزیک

فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم

شیمی

شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم

 

دروس اختصاصی تجربی

درس

منابع

زمین شناسی

زمین شناسی یازدهم

ریاضیات

ریاضی دهم، یازدهم و دوازدهم

زیست شناسی

زیست شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم

فیزیک

فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم

شیمی

شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم

 

دروس اختصاصی انسانی

درس

منابع

ریاضیات

ریاضی و آمار دهم، یازدهم و دوازدهم

اقتصاد

اقتصاد دهم

زبان و ادبیات فارسی

علوم و فنون ادبی دهم، یازدهم و دوازدهم

زبان عربی

عربی و زبان قرآن دهم ،یازدهم و دوازدهم

تاریخ

تاریخ دهم، یازدهم و دوازدهم

جغرافیا

جغرافیای ایران دهم

جغرافیای یازدهم

جغرافیای کاربردی دوازدهم

علوم اجتماعی

جامعه شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم

فلسفه

فلسفه یازدهم و دوازدهم

منطق

منطق دهم

روان شناسی

روانشناسی یازدهم

 

در جدول های فوق منابع کنکور سراسری 98 هر گروه آمده است. اگر می خواهید برای کنکور 98 آماده شوید ابتدا متناسب با نظام قدیم یا جدید بودنتان یکی از منابع را انتخاب مطالعه کنید. البته تنها منابع بر قبولی کنکور تأثیر گذار نیست بلکه برنامه ریزی و استفاده از کتب کمک آموزشی نیز تأثیر گذار خواهد بود.

در نهایت پیشنهاد می کنیم مقاله مشاوره برنامه ریزی کنکور را نیز مطالعه کنید.

برای برنامه ریزی برای کنکور و هماهنگ کردن زمان و منابع کنکور سراسری 98 می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.