منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 طی اطلاعیه ای از وزارت بهداشت در سایت همین سازمان منتشر خواهد شد. در این دفترچه منابع آزمون ارشد رشته های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسری و آزاد درج شده است.

آزمون ارشد رشته های گروه پزشکی آزاد و سراسری همزمان برگزار می شود

 

رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

وزارت بهداشت در رشته های زیر منابع کارشناسی ارشد معرفی کرده است. 1- آمار زیستی 2- آموزش بهداشتی 3- ایپدمیولوژی 4- اتاق عمل 5- ارزیابی فناوری سلامتی 6- اقتصاد بهداشتی 7- انفورماتیک پزشکی 8- اکولوژی انسانی 9-اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 10- ارگونومی 11- بینایی سنجی 12- بهداشت و ایمنی مواد غذایی 13- پدافند غیرعامل در نظام سلامت 14- تکنولوژی گردش خون 15- تاریخ علوم پزشکی 16-حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 17- رفاه اجتماعی 18- ژورنالیسم پزشکی 19- سلامت سالمندی 20- شنوایی شناسی 21- علوم تشریحی (آناتومی) 22- علوم و صنایع غذایی 23- فناوری اطلاعات سلامت 24- فیزیولوژی 25- فن آوری تصویربرداری پزشکی 26- فیزیوتراپی 27- فیزیوتراپی ورزی 28- کاردرمانی 29- کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 30- گفتار درمانی 31- مهندسی پزشکی (زیست مواد) 32- مهندسی پزشکی (بیو الکتریک) 33- مدیریت سلامتی، ایمنی و محیط زیست 34- مددکاری اجتماعی 35- مهندسی بهداشت حرفه ای 36- مدیریت خدمات بهداشت درمانی 37- مدیریت توانبخشی 38- میکروب شناسی مواد غذایی 39- نانوتکنولوژی پزشکی 40- مجموعه آموزش پزشکی 41- مجموعه بهداشت محیط 42- مجموعه پرستاری 43- مجموعه روانشناسی بالینی 44- مجموعه علوم آزمایشگاهی 45- مجموعه علوم تغذیه 46- مجموعه فیزیک پزشکی 47- مجموعه مامایی

منابع ارشد وزارت بهداشت

برای هر یک از رشته های ذکر شده، منابع درسی و ضریب تأثیر آن در کنکور در یک دفترچه منتشر شده است.

زبان عمومی ارشد وزارت بهداشت

منابع زبان عمومی وزارت بهداشت به شرح زیر می باشد:
نکته: دقت کنید که برای نتیجه بهتر، به این منابع بسنده نکنید و در زمینه های مربوطه مطالعات بیشتری جهت تسلط یافتن مطالعه کنید.

1) Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008.

2) KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007.

3) Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of

Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391) (انتشارات سمت)

4) Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.

.2000. Press

5) Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

( انتشارات جنگل)

6) Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge

.Press University press.

تغییرات منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

هنوز از تغییر منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 سخنی به میان نیامده است. از این رو یا تغییری در منابع وجود نداشته و یا بسیار جزئی بوده است. لیست رشته ها و منابعی که در این مقاله معرفی کردیم، آخرین ویرایش لیست منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 هستند.  

منابع کمک آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

در زمینه ی آزمون های ارشد و دکتری وزارت بهداشت، مؤسسات زیادی فعالیت نمی کنند اما همان مؤسسات، ارائه دهنده ی کتاب های کمک آموزشی و آزمون های آزمایشی هستند. هم چنین می توان ادعا کرد کتاب های کمک آموزشی برتر از کتاب های منبع نیز وجود ندارد. از این رو پیشنهاد اکید ما بر مطالعه ی منابع اصلی است.

در این مقاله به بررسی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله سوالات آزمون ارشد وزارت بهداشت بزنید. 
اگر سوالی در زمینه منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.