منابع ارشد میکروبیولوژی

رشته میکروبیولوژی در مقطع ارشد، جز رشته هایی است که در هر گروه وزارت علوم و وزارت بهداشت جای گرفته است. رشته میکروبیولوژی در وزارت علوم یکی از رشته های مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی است که با کد ضریب 3 و چهار گرایش میکروب های بیماری زا، صنعتی، محیطی و بیوستیماتیک و بوم شناسی در این مجموعه جای گرفته است. تمامی علاقه مندان رشته میکروبیولوژی که دارای مدرک کارشناسی باشند می تواند در آزمون کارشناسی ارشد میکروبیولوژی وزارت علوم شرکت کنند. اطلاع از منابع ارشد میکروبیولوژی برای شرکت در آزمون ارشد آن الزامی است.

اما رشته میکروبیولوژی در وزارت بهداشت متفاوت است. رشته میکروبیولوژی وزارت بهداشت با عنوان میکروب شناسی پزشکی در مجموعه علوم آزمایشگاهی قرار گرفته است، تنها افرادی که دارای مدرک مورد پذیرش باشند می توانند در آزمون میکروبیولوژی وزارت بهداشت شرکت کنند. مدرک مورد پذیرش به شرح زیر است.

  • کارشناسی: میکروب شناسی، بیوشیمی، زیست شناسی
  • علوم آزمایشگاهی، ایمن شناسی، ویروس شناسی، انگل شناسی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دکتری عمومی، دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دکتری حرفه ای دامپزشکی.

در ادامه منابع ارشد میکروبیولوژی در هر دو مجموعه را  معرفی می کنیم.

منابع ارشد میکروبیولوژی وزارت بهداشت

وقتی می خواهیم منابع ارشد میکروبیولوژی وزارت بهداشت را بررسی کنیم ، لازم است ابتدا از دروس امتحانی و ضرایب آن ها مطلع باشیم دروس امتحانی و ضرایب آن ها برای آزمون ارشد میکروبیولوژی وزارت بهداشت به شرح زیر است.

ضریب 1 1/5 2 5
دروس امتحانی قارچ شناسی- انگل شناسی- زیست شناسی معمولی و مولکولی ویروس شناسی ایمن شناسی زبان باکتری شناسی

طبق بررسی ضرایب دروس امتحانی بیشترین ضریب مختص به درس باکتری شناسی است. بنابراین استفاده از منابع جامع و معتبر برای درس باکتری شناسی اهمیت بالایی پیدا می کند.

منابع ارشد میکروبیولوژی وزارت علوم و بهداشت متفاوت از هم است. آزمون این دو مجموعه نیز جدا از هم انجام می شود. بنابراین اگر مایل به تحصیل میکروبیولوژی وزارت بهداشت هستید، منابع ارشد میکروبیولوژی وزارت بهداشت را مطالعه در آزمون آن شرکت کنید.

درس منبع نویسنده ناشر
زبان 504 واژه ضروری
گرامر زبان انگلیسی عباس فرزام باستان
انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی مولکولی سعیدآیریان سمت
اصطلاحات پزشکی زیبا پیروزان بشری
درس نامه جامع زبان انگلیسی کارشناسی ارشد علوم پزشکی امیر لزگی جامعه نگر
باکتری شناسی میکروب شناسی پزشکی جاوتز جورج بروکس، جاوتز نسل فردا
میکروب شناسی زینسر جاکلیک آلیژ
میکروب شناسی پزشکی مورای- باکتری شناسی عمومی ( اختصاصی) پاتریک آرمورای اندیشه رفیع
جزوه باکتری شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
قارچ شناسی قارچ شناسی پزشکی جامع فریده زینی و همکاران دانشگاه تهران
انگل شناسی- قارچ شناسی-حشره شناسی براون داوود رمزی نور دانش
ویروس شناسی ویروس شناسی پزشکی جمیله نوروزی جعفری
درس آموز ویروس شناسی سعید دانشمندی ارجمند
ایمن شناسی ایمونوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2012 ترجمه ابراهیمی و همکاران بشری
ایمونولوژی رویت بووستوف، رویت و همکاران قاضی جهان
انگل شناسی انگل شناسی پزشکی دیوید جان و همکاران تیمورزاده
اصول انگل شناسی براون-نوا-مارکل-ریپون محمدی و همکاران کتاب میر
زیست شناسی مولکولی زیست شناسی سلولی و مولکولی لوریش- هاروی خسروی
ژنتیک مولکولی جیمز واتسون دانشگاه تهران

منابع کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد

همان طور که گفتیم رشته میکروبیولوژی در وزارت علوم زیر مجموعه، زیست شناسی سلولی و مولکولی است. دروس امتحانی و ضریب دروس امتحانی میکروبیولوژی وزارت علوم در جدول زیر آمده است. بعد از آن منابع ارشد میکروبیولوژی را معرفی کردیم. در سال های  اخیر آزمون ارشد دانشگاه آزاد سراسری با هم ادغام شده است و برای پذیرش در هر دو  دانشگاه نیاز به شرکت در یک آزمون است. بنابراین منابع ارشد میکروبیولوژی آزاد و سراسری یکسان است. دروس امتحانی و ضرایب آن ها برای رشته میکروبیولوژی وزارت علوم در جدول زیر آمده است.

کد ضریب 1 2 3 4
دروس سلولی و مولکولی زبان، ژنتیک، بیوشیمی،ویروس شناسی،قارچ شناسی و ایمنی مجموعه زیست شناسی میکروبیولوژی

حال منابع ارشد میکروبیولوژی وزارت علوم را بررسی می کنیم.

درس منبع نویسنده ناشر
زبان 504واژه ضروری
انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی سلیمه آئیه یان سمت
زبان تخصصی زیست شناسی طیبه هاشمی دی نگار
زیست شناسی آناتومی گیاهی جعفری و همکاران فردوسی مشهد
سیستماتیک گیاهی زارع و همکاران جهاد دانشگاهی مشهد
مبانی زیست شناسی ابوالقاسم امین امیرکبیر
نکات برتر زیست شناسی جانوری مهسا ثابت نیکوروشن
میکروب شناسی پزشکی جاوتز جاوتز و همکاران نسل فردا
زیست شناس سلولی و مولکولی لوریش فردی
مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک گیتی امتیازی مانی
ژنتیک مولکولی انسانی استراخان اندیشه رفیع
ژنتیک انسانی کریستین و همکاران طبیب
اصول بیوشیمی انسانی ها دپر حامد افتخاری کتاب میر
ایمن شناسی ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس ابوالعباس تیمورزاده
قارچ شناسی قارچ شناسی پزشکی جامع امامی، مهبر، زینی دانشگاه تهران
ویروس شناسی ویروس شناسی پزشکی موسوی جاهد شهید بهشتی

حال که با منابع ارشد میکروبیولوژی آشنا شده اید، بهتر است که جامع ترین آن ها را انتخاب کنید و با برنامه ریزی و هدف گذاری به موفقیت دست یابید. به این منظور ابتدا با گرایش های ارشد میکروبیولوژی آشنا شوید.
برای اطلاع از جامع ترین منابع ارشد میکروبیولوژی می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس حاصل فرمایید.