منابع ارشد مهندسی آب

رشته علوم و مهندسی آب یکی از رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی است. داوطلبان آزمون ارشد که در رشته علوم و مهندسی آب را به عنوان رشته امتحانی خود انتخاب کرده اند، می توانند با مطالعه مقاله معرفی منابع ارشد مهندسی آب، بهترین منابع را شناسایی و مطالعه کنند تا در کنکور ارشد موفق و سربلند باشند. البته ما در این مقاله تنها به معرفی منابع ارشد مهندسی آب بسنده نمی کنیم بلکه به بررسی دروس امتحانی و ضرایب و گرایش های این رشته نیز خواهیم پرداخت.

رشته علوم و مهندسی آب در آزمون ارشد

رشته علوم و مهندسی آب یکی از رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون ارشد است. در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ارشد این رشته با کد 1302 ارائه شده است. رشته علوم و مهندسی آب دارای چهار گرایش است و کد ضریب هر گرایش نیز متفاوت است. بعد از معرفی گرایش و کد ضریب هر کدام به معرفی منابع ارشد مهندسی آب و گرایش های آن خواهیم پرداخت.

گرایش های علوم و مهندسی آب و کد ضریب هر یک گرایش ها در زیر آمده است.

 • آبیاری و زهکشی با کد ضریب 1
 • سازه های آبی با کد ضریب 2
 • منابع آب با کد ضریب 3
 • هواشناسی کشاورزی با کد ضریب4

عناوین دروس امتحانی مهندسی آب

قبل از معرفی منابع ارشد مهندسی آب باید با عناوین امتحانی آشنا شویم. عناوین دروس امتحانی هر یک از گرایش ها متفاوت است و علاوه بر آن ضریب هر یک از دروس نیز متفاوت است. بنابراین ابتدا باید گرایش مورد نظر خود را انتخاب و با عناوین دروس امتحانی آن آشنا شوید، سپس از بین منابع معرفی شده، منابع مورد نظر خود را تهیه و مطالعه کنید.

عناوین دروس امتحانی درج شده در دفترچه راهنمای آزمون ارشد، که مطمئن ترین منبع تعیین عناوین دروس امتحانی است، در زیر آمده است.

 • زبان عمومی و تخصصی
 • ریاضیات
 • هیدرولیک و هیدرولیک انهار
 • رابطه آب و خاک و گیاه
 • سیستم های آبیاری
 • مهندسی زهکشی
 • هیدرولوژی
 • مکانیک خاک
 • ساختمان های انتقال و توزیع آب
 • هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی
 • آمار و احتمالات
 • مدیریت منابع آب
 • دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی شامل هوا و اقلیم شناسی، زراعت، باغبانی، خاک شناسی، آبیاری، گیاه پزشکی

البته تمام عناوین دروس امتحانی فوق در هر گرایش مورد سنجش قرار نمی گیرد. در جدول زیر منابع هر گرایش را معرفی خواهیم کرد.

گرایش

عناوین دروس امتحانی

آبیاری و زهکشی

زبان، ریاضیات، هیدرولیک وهیدرولیک انهار رابطه آب و خاک وگیاه، سیستم های آبیاری، سیستم های زهکشی

سازه های آبی

زبان، ریاضیات، هیدرولیک وهیدرولیک انهار هیدرولوژی، مکانیک خاک، ساختمان های انتقال و توزیع آب

منابع آب

زبان، ریاضیات، هیدرولیک وهیدرولیک انهار هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی، مدیریت منابع آب، آمار و امتحانات

هواشناسی کشاورزی

زبان، ریاضیات، هیدرولیک و هیدرولیک انهار آمار و احتمالات، دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی

 

ضرایب هر یک از دروس متفاوت است برای اطلاع از ضرایب دروس در صورت تمایل می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

منابع ارشد مهندسی آب

حال نوبت به معرفی منابع ارشد مهندسی آب رسیده است. منابع بسیار زیادی برای هر یک از عناوین امتحانی در بازار موجود است در اینجا سعی کرده ایم چندی از بهترین منابع را به شما معرفی کنیم.

 

درس

منبع

نویسنده

ناشر

زبان

گرامرکاربری زبان انگلیسی

شهاب اناری

مبتکران

504 واژه ضروری

جنگل

زبان تخصصی کشاورزی

علی فاضل زاده

دیباگران تهران

ریاضیات

ریاضیات 3و 2و 1

خالد احمد آلی

شهرآب

ریاضیات عمومی

جورج توماس

هیدرولیک و هیدرولیک انهار

هیدرولیک کانال ها

مقصودی، کوچک زاده

دانشگاه تهران

رابطه آب و خاک و گیاه

رابطه آب و خاک و گیاه

سلطانی

جهاد دانشگاهی

سیستم های آبیاری

طراحی سیستم های آبیاری

سهرابی و پایدار

دانشگاه تهران

مهندسی زهکشی

اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک

محمدبای بوردی

هیدرولوژی

هیدرولوژی کاربردی

امین علیزاده

دانشگاه امام رضا

مکانیک خاک

مکانیک خاک

طباطبایی

دانشگاه تهران

ساختمان های انتقال و توزیع آب

سازه های انتقال آب

کریم بیرامی

صنعتی اصفهان

هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی

هیدرولوژی آب های سطحی

بهبهانی

دانشگاه تهران

آمار و احتمالات

آمار و احتمال در علوم کشاورزی

عبدالشاهی

دانشگاه رازی

مدیریت منابع آب

منابع و مسائل آب در ایران

پرویز کردوانی

دانشگاه تهران

بعد از انتخاب منابع ارشد مهندسی آب برنامه ریزی اهمیت بالایی دارد. پیشنهاد میکنیم مقاله برنامه ریزی ارشد را نیز مطالعه نمایید.
برای اطلاع از بهترین منابع ارشد مهندسی آب می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.