منابع ارشد طراحی شهری

مجموعه طراحی شهری یک مجموعه شناور است که با کد 1351 در گروه هنر قرار گرفته است. داوطلبان از هر رشته و گرایشی می توانند این مجموعه را به عنوان رشته امتحانی دوم خود انتخاب کنند. اما برای شرکت در آزمون ارشد طراحی شهری باید منابع ارشد طراحی شهری را شناخت و از آن ها استفاده کرد. در اینجا قصد داریم شما را با منابع ارشد طراحی شهری آشنا کنیم و کمک کنیم تا برای آزمون کتبی این رشته آماده شوید.

آزمون ارشد طراحی شهری به صورت تستی و تشریحی برگزار می شود. آزمون اول، آزمون تستی است و در صورتی که داوطلب نمره لازم را کسب کند می تواند آزمون تشریحی شرکت کنند.

مجموعه طراحی شهری دارای دو رشته و دو کد ضریب است:

  • طراحی شهری
  • طراحی فضاهای آموزشی

دروس امتحانی ارشد طراحی شهری

همان طور که گفتیم طراحی شهری دارای دو کد ضریب است. ضرایب دروس امتحانی و منابع  ارشد طراحی شهری این دو کد ضریب تنها دارای یک اختلاف هستند. رشته طراحی فضای آموزشی فاقد آزمون عملی اسکیس است. ضرایب دروس به شرح زیر است.

 

کد ضریب 1 

2

4

3

2

2

2

کد ضریب 2

2

0

3

2

2

2

دروس

 زبان

آزمون عملی اسکیس 

مباحث عمومی شهرسازی ایران 

مبانی نظری معماری و طراحی شهری 

تاریخ معماری و شهرسازی

تحلیل فضا 

 

حال که با دروس امتحانی و ضرایب آن ها آشنا شدید، به معرفی منابع ارشد طراحی شهری می پردازیم.

منابع آزمون ارشد طراحی شهری

انتخاب منابع ارشد طراحی شهری کاری به نسبت سخت است. زیرا هر فرد باید متناسب با هدف، زمان، اطلاعات قبلی خود و دانشگاه مورد نظرش منابع ارشد طراحی شهری مناسب خود را انتخاب کند. سازمان بخش منابع شخصی را به عنوان منابع ارشد طراحی شهری معرفی نمی کند و تنها مباحث امتحانی را مطرح می کند، به عبارت دیگر شما باید هر آن چه راجع به آن مبحث وجود دارد بدانید. بنابراین لازم است از منابع جامع استفاده کنید. مطالعه منابع جامع زمان بر است و گاهی داطلبان زمان بسیار زیادی برای مطالعه ندارند. به همین دلیل است که می گوییم منابع ارشد طراحی شهری را متناسب با هدف و زمان خود انتخاب کنید.

در جدول زیر چندی از منابع ارشد طراحی شهری موجود در بازار را آورده ایم.

 

دروس امتحانی

منابع ارشد طراحی شهری

نویسنده

ناشر

زبان انگلیسی

504 واژه ضروری تافل

   

گرامر کاربردی زبان انگلیسی

اناری وهمکاران

مبتکران

انگلیسی برای دانشجویان رشته شهرسازی

حسین فرهادی

سمت

زبان تخصصی رشته شهرسازی

سعیدی و خندان

رهام اندیشه

مباحث عمومی شهرسازی ایران

مشاوره آمایش سرزمین

مجید مخدوم

دانشگاه تهران

جامعه شناسی شهری

محمدتقی شیخی

سهامی انتشار

برنامه ریزی شهری در ایران

رهنمایی و شاه حسینی

سمت

مباحث و روش های شهرسازی مسکن

فیروز توفیق

مرکز تحقیقات ساختمان

مبانی نظری معماری

آفرینش مرکز شهری سرزنده

بهزاد فرد شکیبا منش

علم و صنعت

زیبایی شناسی در معماری

یورگ گروتز

شهید بهشتی

فضا، زمان و معماری

زیگفرد گیرئون

کاوش پردازش

تاریخ معماری و شهرسازی

تئوری شکل شهر

کوین اینج

دانشگاه تهران

از شار تا شهر

سیدمحسن حبیبی

دانشگاه تهران

شهرسازی، تخلیات  و واقعیات

شوای

دانشگاه تهران

تحلیل فضاهای معماری و شهری

فرایند طراحی شهری

حسین بحرینی

دانشگاه تهران

طراحی فضای شهری: فضاهای شهری و جایگاه آن ها در زندگی و سیمای شهر 

محمود توسلی

شهیدی

 

لیست دانشگاه های ارشد طراحی شهری

رشته طراحی فضاهای آموزشی که یکی از رشته های مجموعه طراحی شهری است فقط در دانشگاه آزاد ارائه می شود. اما رشته طراحی شهری در هر دو دانشگاه آزاد و سراسری و در دوره های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان، پیام نور و غیرانتفاعی ارائه می شود. شما می توانید با گرایش های ارشد طراحی شهری آشنا شوید و متناسب با گرایش و دانشگاه هدف به انتخاب و تهیه منابع ارشد طراحی شهری بپردازید. پیشنهاد میکنم برنامه ریزی ارشد را نیز مطالعه کنید.
برای اطلاع از منابع ارشد طراحی شهری میتوانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.