منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی

مجموعه زبان و ادبیات فارسی اولین مجموعه گروه علوم انسانی است. این مجموعه دارای گرایش و 3 کد ضریب است. تمامی افراد با هر نوع مدرک کارشناسی می توانند در آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی را انتخاب کنند. داوطلبانی که این مجموعه را به عنوان مجموعه امتحانی خود انتخاب می کنند باید قبل از تهیه و انتخاب منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی کد ضریب امتحانی خود را انتخاب کنند. زیرا ضریب دروس امتحانی در هر کد ضریب متفاوت است و ضریب دروس در انتخاب منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی و برنامه ریزی ارشد عامل بسیار مهمی است. در هر کد ضریب دروسی که ضریب بالاتری دارند اهمیت بیشتری دارند و نیاز به منابع غنی تر و جامع تری هم دارند

گرایش های ارشد ادبیات فارسی

قبل از بررسی و معرفی منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی، ابتدا نگاهی به گرایش های ارشد و کد ضریب های این رشته می اندازیم.

گرایش

کد ضریب1

زبان و ادبیات فارسی

1

ادبیات تطبیقی

1

ادبیات عامه

آموزش زبان فارسی

ادبیات روایی

ویرایش و نگارش

نظریه و نقد ادبی

ادبیات معاصر

ادبیات کودک و نوجوان

2

ادبیات پایداری

3

 

عناوین دروس امتحانی زبان و ادبیات فارسی

مجموعه زبان و ادبیات فارسی به طور کلی شامل هشت درس امتحانی است. که در هر گرایش چندی از دروس دارای ضریب صفر هستند. بنابراین ابتدا گرایش و کد ضریب خود را انتخاب کنید، سپس دروس امتحانی و ضرایب را بررسی کنید و بعد از آن برای تهیه منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی اقدام کنید. دروس امتحانی به شرح زیر است.

  • زبان عمومی و تخصصی
  • نظم فارسی
  • نثر فارسی
  • کلیات مسائل ادبی: تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دستور زبان
  • عربی
  • ادبیات انقلاب اسلامی
  • تاریخ اسلام
  • کلیات ادبیات کودک و نوجوانان ( تنها برای کد ضریب 2)

منابع کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوانان

یکی از گرایش های پر طرفدار زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات کودک و نوجوان است، این گرایش دارای شش درس امتحانی است. تمامی دروس فوق به غیر از تاریخ اسلام و ادبیات انقلاب اسلامی در این گرایش مورد ارزیابی قرار می گیرند. دو درس زبان انگلیسی و زبان عربی دارای ضریب 2 و سایر دروس امتحانی دارای ضریب 4 است. منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش کودک و نوجوان را می توانید در جدول زیر ببینید.

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

هر فرد باید متناسب با زمان، هدف و برنامه خود منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی مناسب خود را انتخاب کند. زیرا هر منبع برای فردی با سطح علمی خاص مناسب است. گاهی منابع مورد استفاده نظرات برتر برای سایرین بسیار سنگین و غیر قابل درک است در این امر باعث ناامیدی و پس رفت افراد می شود. ما در اینجا چندی از منابع موجود در بازار را معرفی کرده ایم.

درس

منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی

نویسنده

ناشر

زبان

گرامر کاربردی زبان انگلیسی

اناری و همکاران

مبتکران

تافل رهنما

نظری تیموری

رهنما

504 واژه ضروری تافل

 

جنگل

انگلیسی برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی

اکبر افقری

سمت

زبان و ادبیات فارسی یک دوره خواندن در زبان انگلیسی

توحید صیامی

یاوریان

متون تخصصی انگلیسی برای ادبیات فارسی

ابوالقاسم اسماعیل پور

اسطوره

نظم فارسی

بزم دیرینه عروس

معصومه معدن کش

مرکز دانشگاهی

رخسار صبح

میرجلال الدین کزازی

مرکز

گزیده اشعار خاقانی

ضیاءالدین سجادی

امیرکبیر

شرح کامل منطق الطیر عطار

اصغر برزی

اعظم بناب

نثر فارسی

گلستان سعدی

یوسفی

خوارزمی

مرزبان نامه

خطیب رهبر

علیشاه

کلیله و دمنه

نصرالله منشی

امیرکبیر

قابوس نامه

 

علمی و فرهنگی

کلیات ادبی

شناخت شعر عروض و قافیه

حسینی

هما

بلاغت

حسین محمدی

زوار

فنون بلاغت و صنایع ادبی

جلال الدین همایی

هما

عربی

مبادی العربیه

رشید شرتونی

اساطیر

قواعد کاربردی زبان عربی

میرقادری، ریاحی

دانشگاه شیرازی

نحو برای دانشجو

رادمنش

به نشر

ادبیات انقلاب اسلامی 

درآمدی بر ادبیات داستانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

اکبری

اسناد انقلاب اسلامی

نقد و تحلیل ادبیات انقلاب اسلامی

منوچهر اکبری

سازمان مدارک فرهنگی

منابع تاریخ اسلام

تاریخ پیامبر اسلام

آیتی، گرجی

دانشگاه تهران

تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان

شهیدی

نشر دانشگاهی

کودک و نوجوان

مبانی ادبیات کودک و نوجوان

حکیمی-کاموس

آرون

تاریخ ادبیات دینی کودک و نوجوان

کاشفی خوانساری

حوا

تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در جهان

ذبیح نیا عمران

هومان

حال که با منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی آشنا شده اید به شما توصیه میکنیم دست به کار شوید و یک برنامه ریزی ارشد حرفه ای تهیه کنید.
برای اطلاع از منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی بیشتر و تهیه برنامه ریزی میتوانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.