منابع دکتری آموزش عالی

نویسنده : فرهنگ
۲۱ اسفند ۹۶ ۴۹ ۰

منابع آزمون دکتری آموزش عالی

تحصیل در مقطع دکتری در رشته  آموزش عالی برای اولین بار در سال 1382 و در دانشگاه شهید بهشتی امکان پذیر شد. به دلیل رشد دانش و پژوهش و پیچیدگی های فرآیندهای سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، سازماندهی و مدیریت و به دلیل گسترش کیفی و کمی و ضرورت هدایت علمی ، تحصیل در مقطع دکتری در رشته آموزش عالی بسیار مهم  و ضروری تلقی می شود.

فارغ التحصیلان همه رشته ها می توانند در کنکور دکتری رشته آموزش عالی شرکت نمایند

در کنکور دکتری که مطابق جدول زمانبندی منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در اسفندماه برگزار می شود، برای گروه علوم انسانی، 63 رشته تعریف شده است که یکی از این رشته ها رشته ی آموزش عالی است.

در رشته آموزش عالی پنج گرایش مدیریت آموزش عالی، اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، برنامه ریزی درسی در آموزش عالی و فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی تعریف شده است و تمامی فارغ التحصیلان رشته ها می توانند در آزمون رشته آموزش عالی شرکت نمایند.

 

دروس امتحانی دکتری آموزش عالی

عناوین دروس امتحانی دکتری رشته آموزش عالی در دفترچه راهنمای آزمون دکتری به شرح زیر درج شده است:

مجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی ارشددروس عمومی
فلسفه، مبانی و اصول تربیتمسائل آموزش عالی ایران و جهاناستعداد تحصیلی
مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی  (مباحث مدیریت، برنامه ریزی و توسعه آموزش عالی)زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)
آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)

 

منابع آزمون دکتری رشته آموزش عالی

سازمان سنجش آموزش کشورهمواره منابع درسی را برای داوطلبان شرکت در کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی می نماید، در حالی که برای کنکور دکتری هیچ منبعی را در نظر نمی گیرد. در ادامه برخی از مهم ترین منابع را معرفی می نماییم (البته نمی توانیم به قطعیت بگوییم که منابع پیشنهادی ، منابع اصلی هستند).

منابع فلسفه ، مبانی و اصول تربیت

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
اصول آموزش و پرورشمحمدباقر هوشیاردانشگاه تهران
اصول فلسفه تعلیم و تربیتعلی شریعتمداریامیرکبیر
نگاهی به فلسفه آموزش و پرورشمیر عبدالحسین نقیب زاده جلالیکتابخانه طهوری
فلسفه آموزش و پرورشعلی اکبر شعاری نژادامیرکبیر
فلسفه تربیت (رشته علوم تربیتی)عیسی ابراهیم زادهدانشگاه پیام نور
اصول و مبانی آموزش و پرورشغلامحسین شکوهیبه نشر آستان قدس رضوی
فلسفه تعلیم و تربیتدفتر همکاری حوزه و دانشگاهسمت
فلسفه آموزش و پرورشفیلیپ جی .اسمیتسعید بهشتیبه نشر آستان قدس رضوی
آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش

 

جورج فردریک نلرفریدون بازرگان دیلمقانیسمت
مکاتب فلسفی و آراء تربیتیجرالد ال. گوتکمحمد جعفر پاک سرشتسمت
مبانی و اصول آموزش و پرورشغلامحسین شکوهیآستان قدس رضوی

 

منابع مسائل آموزش عالی ایران و جهان

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
اعتباربخشی در آموزش عالیمهرنوش پازارگادیصباح
ارزیابی مستمر برای بهبود کیفیت دانشگاهی: نگاهی به یک دهه تجربه در نظام آموزش عالی ایرانعباس بازرگان هرندیدانشگاه تهران
ارزشیابی آموزشی : مفاهیم، الگوها و فرآیند عملیاتی)عباس بازرگانسمت
چالش های فراروی آموزش عالی در هزاره سومورنر زد. هیرش

لوک ای. وبر

رضا یوسفیان املشیدانشگاه امام حسین (ع)
ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی: مفاهیم، اصول، روش ها، معیارهارضا محمدی

جلیل فتح آبادی

غلام رضا یادگارزاده

محمدحسن میرزامحمدی

کورش پرند

سازمان سنجش آموزش کشور
کیفیت در آموزش عالیمحمد یمنیسمت
شاخص های آموزش عالی در ایران 1362-1348پریدخت وحیدیوزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی و انتشارات
تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره 88-1380معصومه قارونموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
برنامه ریزی توسعه دانشگاهی: نظریه ها و تجربه هامحمد یمنی دوزی سرخابیدانشگاه شهید بهشتی

 

منابع مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
مدیریت عمومیعلی علاقه بندروان
رهبری و مدیریت آموزشیسید محمد میرکمالییسطرون
مقدمات مدیریت آموزشیعلی علاقه بندروان
ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشیفیلیپ ژ. اسمیتمحمدرضا بهرنگیکمال تربیت
مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشیعلی علاقه بندروان

تئوری تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی

وین ک. هوی

سیسیل جی میسکل

میر محمد سید عباس زادهدانشگاه ارومیه
برنامه ریزی تغییر و نوگردانی در مدیریت آموزشیجری ج. هرمن

جانیس ال. هرمن

علی علاقه بندروان
مدیریت رفتار سازمانی

 

پال هرسی

کنث بلانچارد

علی علاقه بندامیرکبیر
مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و کاربردعلی شیرازیکتاب مهربان
مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی: شناخت و اجرای کیفیت فراگیرمحمدمهدی تنعمیسمت
کلیات مدیریت آموزشیمیر محمد سید عباس زادهدانشگاه ارومیه
مدیریت کیفیت در آموزش عالی: چشم اندازی بین المللی به سنجش و تغییر سازمانی

 

جان برنن

شاه تارلا

کیوان صالحی

حسن رضا زین آبادی

کورش پرند

مرکز نشر دانشگاهی

رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی

گروه کارشناسان OECDوجیهه ظهور پرونده

محمدرضا آهنچیان

رشد
مدیریت کیفیت فراگیر در آموزشسالیس ادواردعلی حدیقیهوای تازه
مدیریت کیفیت جامع در آموزشعباس زندباف

ناصر آزاد

روزنه کار
کتاب سازمانها سیستم حقوقی حقیقی و بازریچارد اسکاتمحمدرضا بهرنگی (برنجی)کمال تربیت
مدیریت آموزشی و آموزشگاهیمحمدرضا بهرنگیکمال تربیت
فرایند برنامه ریزی: سیاست گذاری در آموزش  و پرورش (یک چارچوب کابردی)وادی حداد،غلامرضا گرائی نژادسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
خلاقیت و نوآوری در سازمانهای آموزشیمحمد ربیع سام خانیان

 

اسپند هنر

چالش های مدیریت آموزشی

مایک باتریعلی اکبر امین بیدختیدانشگاه سمنان
اصول مدیریت آموزشیعلی علاقه بنددانشگاه پیام نور
مدیریت و برنامه ریزی آموزشیمحمد حسین یارمحمدیان

احمدعلی فروغی ابری

سبز آرنگ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رهبری و مدیریت آموزشی

آلن واکر

کلیو دیموک

علی اکبر امین بیدختیدانشگاه سمنان
مدیریت دانش در سازمان های آموزشیحمید رحیمی

محمد نجفی

جاودانه
اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسیکوروش فتحی واجارگاهعلم استادان

فرهنگهای برنامه درسی : نظریه ها

پالما بلوتین ژوزف

استفنی لاستر براومان

 

محمود مهر محمدی

مرجان میر شمشیری

آمنه احمدی

لطفعلی عابدی

فاطمه نیک نام

نرگس سجادیه

 

سمت

نظریه های برنامه درسی

جی. پی. میلرمحمود مهر محمدیسمت
برنامه ریزی درسی مدارسالف. لویفریده مشایخمدرسه
دانشگاهها چگونه کار می کنند، سازمان علمی و رهبری آن از منظر سیبرنتیکرابرت بیرن باومحمیدرضا آراستهموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسیعلی تقی پورظهیرآگه

اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی

رالف وینفرد تایلورعلی تقی پور ظهیرآگه
برنامه ریزی آموزشیبهرام محسن پورسمت
مبانی برنامه ریزی آموزشی

 

اریه لویفریده مشایخسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
برنامه درسی: نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازهامحمود مهر محمدیبه نشر
مبانی برنامه ریزی آموزشییحیی فیوضاتویرایش
برنامه درسی به سوی هویت های جدید: شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسیکورش فتحی واجارگاهآییژ
فرآیند برنامه ریزی آموزشیمشاوران یونسکوفریده مشایخموسسه فرهنگی مدرسه برهان
برنامه ریزی درسیمنصوره سعیدالذاکریناندیشه رفیع
برنامه ریزی درسی در مقطع متوسطهحسن ملکیسمت
برنامه ریزی درسی : راهنمای عملحسن ملکیموسسه فرهنگی مدرسه برهان
دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشیفریده مشایخسمت
برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهترجی. گالن سیلور

ویلیام ام. الکساندر

آرتور جی. لوئیس

غلامرضا خوی نژادسمت
بسترهای فهم برنامه درسیمصطفی قادرییادواره کتاب
چند مبحث اساسی در برنامه ریزی درسیعلی شریعتمداریسمت

منابع آمار و روش تحقیق

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
آمار و کاربرد آن در مدیریتالهه ارسلان

شعله مرادفام

کانون فرهنگی آموزش
آمار و کاربرد آن در مدیریتعادل آذر

منصور مومنی

 

سمت
رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ایحسن افراختهپرهان نقش
احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتیعلی دلاوررشد
استنباط آماری در پژوهش رفتاریحیدر علی هومنسمت
کتاب شناخت روش علمی در علوم رفتاریحیدرعلی هومنسمت
روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتیعلی دلاورویرایش
مجموعه کتاب های طبقه بندی شده کارشناسی ارشد روش تحقیق در علوم اجتماعیمجتبی تیبا

زهرا گلکار

کانون فرهنگی آموزش
تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتیجرج اندرو فرگوسن

یوشیو تاکانه

علی دلاور

سیامک نقشبندی

ارسباران
روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتیاسماعیل سعدی پور ( بیابانگرد)دوران

روش های آماری در علوم رفتاری

حسن پاشا شریفی

جعفر نجفی زند

سخن
روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتینصرالله فرجیپوران پژوهش
روش های تحقیق در علوم رفتاریحسن پاشا شریفی

نسترن شریفی

سخن
روش های تحقیق در علوم رفتاریزهره سرمد

عباس بازرگان

الهه حجازی

آگه

 

منابع زبان انگلیسی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
 نکته ها و مهارت های موفقیت در آزمون های زبان عمومی و تخصصیعبدالرضا تالانه

شاهین شریفی

کیومرث
خودآموز IELTSمحمد معین جهانگیر

علی زارعی

نور علم
 مجموعه سوالات تافل آزمون دکتریمحمود رمضانیسرای عدالت
تست و گرامر انگلیسیعباس فرزامباستان
نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسیمورفی ریموندمیمنت رحمتیدانش پرور
راهنمای جامع آزمون تافلسید محمدرضا ناصرزاده

یاشار دهدشتی

نگاه دانش
1100 لغتی  که نیاز است بدانیدبارونز (جنگل)
مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری و داوطلبان آزمونهای TOEFL و IELTSسعید نیک پورنص
جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکزرضا خیرآبادیکتابخانه فرهنگ
گرامر کاربردی زبان انگلیسیشهاب اناریمبتکران
تافل راهنماابراهیم نظری تیموریرهنما
504 واژه ضروری تافلبارونز (جنگل)
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومیسازمان سنجش و آموزش کشور

 

منابع استعداد تحصیلی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
استعداد تحصیلیهادی مسیح خواه

محمد وکیلی

کتابخانه فرهنگ
سوالات و پاسخ‌نامه آزمون‌های دکتری 90 تا 94محمد وکیلی

هادی مسیح خواه

کتابخانه فرهنگ
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه تمام گروه ها به جز فنی مهندسی)حسین نامیمدرسان شریف
 استعداد تحصیلی دکتریامیر عرفانیاننگاه دانش
استعداد تحصیلی و زبان دکتریآیدین استوار

حسن هوشمند

راهیان ارشد
استعداد و آمادگی تحصیلیهوشنگ عباس فامراه

 

در نهایت بایستی بگوییم:

  • اگر منابع درسی بهتری برای رشته آموزش عالی سراغ دارید...
  • اگر به نظرتان با صرف انرژی کمتری می توانید به نتیجه ی بهتری برسید...
  • اگر راه قبولی در کنکور دکتری را کشف کرده اید...

وقت آن رسیده که شما هم در قبولی دوستانتان سهیم باشید و تجربیات خودتان را در مورد کنکور دکتری، در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید