معرفی گرایش های ارشد زیست شناسی جانوری

در این مقاله میخواهیم به معرفی گرایش های ارشد زیست شناسی جانوری بپردازیم. زیست شناسی جانوری یا بیولوژی جانوری یکی از رشته های علوم پایه است و از جذابیت خاصی برخوردار است. در زبان یونانی “بیو” به معنی زندگی است و زیست شناسی جانوری به تحقیق و بررسی و مطالعه پیرامون زندگی جانوران می پردازد. علم زیست شناسی جانوری به تحقیق و بررسی و مطالعه پیرامون زندگی جانوران می پردازد. علم زیست شناسی جانوری اقیانوسی بی کران از شناخته ها و ناشناخته ها است به همین دلیل زیست شناسی جانوری در مقطع ارشد به سه گرایش تقسیم می شود. در ادامه به معرفی گرایش های ارشد زیست شناسی جانوری می پردازیم.

زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی

یکی از گرایش های مهم زیست شناسی جانوری، فیزیولوژی است. در این گرایش به مطالعه موجود زنده از اندام تا سلول و عناصر سلولی و چگونگی تعامل دستگاه های حیاتی موجود و با هم می پردازد. همچنین روند تکامل دستگاه های حیاتی جاندار و تطبیق آن با تغییر شرایط محیطی مورد بررسی قرار می گیرد.

زیست شناسی جانوری گرایش سیستماتیک

پژوهش بر روی جانوران بدون شناخت روابط سیستماتیک آنها امکان پذیر نیست. هدف گرایش بیوسیستماتیک مطالعه جانوران، بررسی شباهت ها و تفاوت ها، بررسی ارتباطات بین گونه ای و روابط تبار شناختی آنها است. این شناخت ها و بررسی ها موجب نام گذاری، رده بندی و طبقه بندی موجودات می شود تا شناخت دقیق تری نسبت به آنها حاصل شود. این بررسی ها با به دست آوردن اطلاعات از سطح مولکولی و رفتارشناسی تا پراکندگی جغرافیایی حاصل می شود.

زیست شناسی جانورانی گرایش سلولی و تکوینی

در این گرایش روند تکامل جاندار قبل از به دنیا آمدن مورد بررسی قرار می گیرد. زمینه مطالعاتی این گرایش بر روی جنین و عوامل تأثیرگذار بر سلول ها و بافت ها می باشد. گرایش سلولی و تکوینی یکی از گرایش های کاربردی در رشته زیست شناسی جانوری است. در بالا به معرفی گرایش های ارشد زیست شناسی جانوری 97 پرداختیم حال میخواهیم  دانشگاه های پذیرنده زیست شناسی جانوری را بررسی کنیم.

بررسی دانشگاه های پذیرنده ارشد زیست شناسی جانوری

دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 هنوز منتشر نشده است و بررسی دانشگاه ها بر اساس دفترچه سال 96 است. کد ضریب گرایش های ارشد زیست شناسی جانوری به صورت زیر است:

ردیف گرایش کد ضریب
1 فیزیولوژی 1
2 بیوسیتماتیک 2
3 سلولی و تکوینی 3

 

بررسی دانشگاه های پذیرنده ارشد زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی (کد ضریب 1)

لیست دانشگاه های پذیرنده ارشد زیست شناسی جانوری- گرایش فیزیولوژی با کد ضریب 1 بر اساس دفترچه سال 96 در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده گرایش فیزیولوژی
دانشگاه روزانه شبانه پردیس خود گردان
اراک 5 4 0
ارومیه 15 5 15
اصفهان 7 2 0
بوعلی سینا 5 3 0
تبریز 10 6 10
تهران 3 2 0
خوارزمی 6 0 6
رازی 6 0 0
شاهد 4 4 0
شهرکرد 5 0 0
باهنر 6 2 0
بهشتی 5 2 5
شیراز 8 0 0
مشهد 6 4 0
گلستان 5 2 0
مازندران 7 6 0
محقق اردبیلی 4 4 0

 

بررسی دانشگاه های پذیرنده ارشد زیست شناسی جانوری – بیوسیستماتیک ( کد ضریب 2)

لیست دانشگاه های پذیرنده ارشد زیست شناسی جانوری- گرایش بیوسیستماتیک با کد ضریب 2 بر اساس دفترچه سال 96 در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده گرایش بیوسیستماتیک
دانشگاه روزانه شبانه پردیس خود گردان
اراک 6 6 0
تهران 4 2 0
حکیم سبزواری 4 2 0
رازی 14 0 0
زنجان 14 1 0
شهرکرد 17 0 0
باهنر 12 3 0
بهشتی 6 2 2
شیراز 8 0 0
مشهد 6 4 0
گلستان 5 2 0
چمران 5 0 0
یاسوج 6 2 0

 

بررسی دانشگاه های پذیرنده ارشد زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی ( کد ضریب 3)

لیست دانشگاه های پذیرنده ارشد زیست شناسی جانوری- گرایش سلولی و تکوینی با کد ضریب 3 بر اساس دفترچه سال 96 در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده گرایش سلولی و تکوینی
دانشگاه روزانه شبانه پردیس خود گردان غیر انتفاعی
اراک 10 7 0 0
اردکان 10 10 0 0
ارومیه 8 5 0 0
خوارزمی 6 0 0 0
دامغان 7 1 0 0
رازی 4 0 0 0
بهشتی 5 2 0 0
شیراز 2 0 2 0
علوم و فنون دریایی خرمشهر 2 2 0 0
مشهد 4 3 0 0
گیلان 5 1 0 0
خوارزمی 0 0 6 0
غیرانتفاعی علم و فرهنگ 0 0 0 10
غیر انتفاعی اروند 0 0 0 20

 

بررسی دانشگاه های پیام نور پذیرنده ارشد زیست شناسی جانوری

علاوه بر دانشگاه سراسری و آزاد دانشگاه پیام نور نیز پذیرنده دانشجو ارشد زیست شناسی جانوری است. لیست دانشگاه های پیام نور پذیرنده ارشد زیست شناسی جانوری در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پیام نور پذیرنده زیست شناسی جانوری
دانشگاه فیزیولوژی بیوسیستماتیک سلولی و تکوینی
تهران 15 15 15
مازندران 15 0 0
هرمزگان 15 15 15
اصفهان 0 0 15
کرمانشاه 0 0 15

 

بررسی بازار کار گرایش های ارشد زیست شناسی جانوری

هدف از این رشته تربیت کارشناسان متخصصی است که به مفاهیم زیست شناسی آگاهی داشته باشند و نیازهای مراکز آموزشی و پژوهشی را برطرف کنند. یکی از بازار کارهای موجود برای فارغ التحصیلان زیست شناسی جانوری، دبیری می باشد. فارغ التحصیلان ارشد و دکتری این رشته می توانند در برخی از مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی مشغول به کار شوند. حال که مقاله معرفی گرایش های ارشد زیست شناسی جانوری 97  را مطالعه کرده اید، ما به شما پیشنهاد میکنیم مقاله انتخاب رشته ارشد زیست شناسی جانوری 97 را نیز مطالعه کنید تا انتخابی دقیق تر داشته باشید.