معرفی منابع ارشد علوم زمین

رشته علوم زمین از جمله رشته های امتحانی در گروه علوم پایه است که طرفداران بسیاری در میان داوطلبان ورود به مقطع ارشد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دارد. تمامی متقاضیان خواستار تحصیل در این رشته امکان انتخاب یکی از گرایش های آن را به عنوان رشته دانشگاهی خود دارند. در صورتی که شما داوطلب عزیز نیز خواهان تحصیل در مقطع ارشد این رشته تحصیلی هستید، باید پیش از اقدام جهت شرکت در آزمون سراسری ورودی این دوره تحصیلی با منابع ارشد علوم زمین آشنایی لازم را پیدا کنید. در این مقاله، به معرفی منابع ارشد علوم زمین برای شما دوستان گرامی می پردازیم. پس ما را همراهی کنید تا با معرفی منابع ارشد علوم زمین در این مقاله، تمامی مشکلات و ابهامات شما پیش از شرکت در آزمون سراسری ارشد علوم زمین در این زمینه برطرف شود.

منابع ارشد علوم زمین

پیش از معرفی منابع ارشد علوم زمین بر خود واجب می دانیم تا به معرفی عناوین دروس امتحانی مقطع ارشد تحصیلی برای شما بپردازیم:

  • رسوب شناسی و پترلوژی سنگ های رسولی
  • زمین شناسی ایران
  • ژئو شیمی
  • زمین شناسی مهندسی
  • زمین شناسی اقتصادی
  • آب های زیرزمینی
  • زمین شناسی زیست محیطی
  • زمین شناسی نفت
  • رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی
  • چینه شناسی

 

دروس

کتاب

نویسنده

زمین شناسی زیست محیطی

زیست محیطی

غفوری – حافظی قورس

زیست محیطی

غضبان

زمین شناسی اقتصادی

زمین شناسی اقتصادی

دکتر فرید مر

مبانی زمین شناسی اقتصادی

عبدالمجید یعقوب پور

مقدمه ای بر زمین شناسی کان سنگ ها

فریدمر و جواد قدسی

چینه شناسی

اصول چینه شناسی

ایرج مغفوری

اصول چینه نگار

وزیری- طاهری- جعفریان

زمین شناسی ساختمان

زمین شناسی ساختمان

دکتر مهدی علوی

زمین شناسی ساختمان

سازمان زمین شناسی دکتر پور کرمانی

زمین شناسی مهندسی

مکانیک خاک

تألیف داس- ترجمه

زمین شناسی مهندسی

شاپور طاحونی

زمین شناسی مهندسی

دکتر ناصرحافظی مقدس- دکترمحمدحسین قبادی

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

دکتر غلامرضا خانلری

دیرینه شناسی

دیرینه شناسی

دکتر خسرو تهرانی

سنگ شناسی

رسوب شناسی

رضا موسوی حرفی

سنگ شناسی رسوبی

فریدون سرابی

 

دروس

کتاب

نویسنده

سنگ شناسی

پتروگرافی و پترولوژی سنگ های آذین

حسین معین وزیری- علی احمدی

سنگ شناسی آذرین

دکترعلی درویش زاده

سنگ شناسی رسوبی

دکتر سبحانی

سنگ شناسی رسوبی

موریس. ای. تاکو

سنگ شناسی دگرگونی

دکتر علی درویش زاده

سنگ شناسی آذرین

دکتر سید مسعود همام

ژئو شیمی

ژئوشیمی رسوبی

دکترمحمدحسین آدابی

اصول ژئوشیمی

برایان میسون- ترجمه فرید مر

زمین شناسی نفت

زمین شناسی نفت

تالیف ریچارد سلی ترجمه سروش مدبری

زمین شناسی نفت

تالیف محمدرضا رضایی

زمین شناسی نفت

تالیف ریچارد سلی ترجمه سروش مدبری

زمین شناسی ایران

زمین شناسی ایران

آقانباتی

زمین شناسی ایران

دکتر درویش زاده

زمین شناسی ایران

تالیف خسرو تهرانی

آب های زیرزمینی

آب های زیرزمینی

تالیف محمود صداقت

مبانی آب های زیرزمینی

تالیف محمد نخعی

رسوب شناسی و پتولوژی سنگ های رسوبی

رسوب شناسی

فسا- معتمد

مبانی زمین شناسی

تالیف ادوارد.مجار.تاربوک و فردریک .ک.نوتکن- ترجمه رسول اخروی

 

دروس

کتاب

نویسنده

رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی

کتاب رسوب شناسی دانشگاه علوم پایه دامغان

مهندس اهری پور

سنگ شناسی رسوبی

موریس.ای.تاکو ترجمه اسدالله محبوبی و موسوی حرمی

رسوب شناسی

رضا موسوی حرمی

زبان تخصصی و عمومی ( انگلیسی)

Sedimentary Taker

مرتضی پیروز

Essential geology زبان تخصصی زمین شناسان

Understanding Earth

Essential geology

در این مقاله به بررسی نکات مرتبط با معرفی منابع ارشد علوم زمین پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله منابع کنکور کارشناسی ارشد بزنید.

اگر سوالی در زمینه معرفی منابع ارشد علوم زمین ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران باتجربه تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.