معرفی منابع ارشد صنایع

رشته صنایع یکی از گروه فنی و مهندسی است که با کد رشته 1259 ارائه می شود. رشته مهندسی صنایع از جمله رشته های پرطرفدار مقطع ارشد است. پذیرش در مقطع ارشد وابسته به قبولی در کنکور ارشد است و از این رو باید با آمادگی کامل در کنکور شرکت کرد. یکی از مواردی که به داوطلبان برای آمادگی در کنکور کمک می کند منابع مناسب است. از این رو در این مقاله به معرفی منابع ارشد صنایع می پردازیم تا داوطلبین بتوانند منابع مناسب را مطالعه کنند. قبل از معرفی منابع ارشد صنایع نگاهی به گرایش ها و عناوین دروس امتحانی می اندازیم.

گرایش های ارشد مهندسی صنایع

طبق دفترچه سال 1398 رشته مهندسی صنایع با ده گرایش ارائه خواهد شد و تغییری با سال 97 ندارد. گرایش های رشته مهندسی صنایع به شرح زیر هستند.

بهینه سازی سیستم ها

مدیریت پروژه

سیستم های سلامت

سیستم های کلان

مدیریت نوآوری و فناوری

آینده پژوهی

مهندسی مالی

مدیریت مهندسی

لجستیک و زنجیره تأمین

کیفیت و بهره وری

 

گرایش های ارشد مهندسی صنایع در 5 کد ضریب تقسیم شده اند. کد ضریب به معنای ضرایب دروس امتحانی برای یک گرایش یا چند گرایش است. به عبارت دیگر اهمیت دروس امتحانی برای گرایش های مختلف متفاوت است کد ضریب برای گرایش ها به شرح زیر است.

گرایش

کد ضریب

بهینه سازی سیستم ها

1

سیستم های سلامت

مدیریت نوآوری و فناوری

کیفیت و بهره وری

سیستم های کلان

2

آینده پژوهی

3

مهندسی مالی

4

لجستیک و زنجیره تأمین

مدیریت پروژه

مدیریت مهندسی

5

 

با توجه به ضرایب دروس هر کد ضریب می توانید به اهمیت هر درس پی ببرید و زمان و منابع مناسب را به آن اختصاص دهید.

عناوین دروس امتحانی ارشد صنایع

دروس امتحانی ارشد صنایع در جدول زیر آمده است. در ادامه برای هر یک از دروس به معرفی منابع ارشد صنایع می پردازیم.

زبان انگلیسی

تحقیق در عملیات

تئوری امتحان و آمار  مهندسی

طرح ریزی واحدهای صنعتی

ریاضی عمومی

اقتصاد عمومی

کنترل کیفیت آماری

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی

اصول مدیریت و تئوری سازمان

اقتصاد مهندسی

 

ضریب برخی از دروس برای هر گرایش صفر است. بنابراین متناسب با گرایش های مورد نظرتان دروس امتحانی را تعیین و به مطالعه منابع مناسب بپردازید.

معرفی منابع مهندسی ارشد صنایع

حال به معرفی منابع ارشد صنایع می پردازیم. متناسب با گرایش مورد نظر خود منابع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

درس

نام منبع

نویسنده

انتشارات

زبان انگلیسی

1100لغت

   

زبان تخصصی مهندسی صنایع

شایان

نگاه دانش

زبان عمومی و تخصصی مهندسی صنایع و سیستم های کنکور

نعمتی

نگاه دانش

تئوری احتمال و آمار مهندسی

آمار و احتمالات مهندسی

مجید ابوزیان

ترمه

آمار و احتمالات مهندسی

زندیه و خاور پور

جهش

تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات 2-1

زاهدی سرشت

نگاه دانش

 

درس

نام منبع

نویسنده

انتشارات

ریاضیات

ریاضی عمومی

آقاسی

نگاه دانش

طرح ریزی واحدهای صنعتی

طرح ریزی واحدهای صنعتی

جعفری

پردازش

گستره موجودی

کنترل تولید و موجودی

حسین پور

راهیان ارشد

اقتصاد

اقتصاد مهندسی

اسکونژاد

امیرکبیر

اقتصاد خود

سالواتوره

 

اصول مدیریت و تئوری سازمانی

مبانی سازمان و اصول مدیریت

رضائیان

سمت

برنامه ریزی نیز برای کنکور ارشد بسیار مهم است. شما میتوانید با مطالعه مقاله برنامه ریزی ارشد با نحوه برنامه ریزی آشنا شوید.

اگر مایل به مطالعه منابع بیشتری هستید میتوانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.