معرفی رشته دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

یکی از گرایش های مهندسی مکانیک در مقطع دکتری و از جمله رشته های پر­کاربرد صنعتی ، گرایش تبدیل انرژی است . در این گرایش مهندسان مسائل مربوط به تاسیسات ساختمان ها و راکتور ها، سیالات، انتقال حرارت، انتقال آب، تبدیلات انرژی، احتراق، هوافضا، نفت و گاز، علوم و فنون دریایی، تهویه و تبرید، خودرو، محیط زیست، طراحی نیروگاه های مختلف، طراحی توربو ماشین ها و … را مورد مطالعه قرار می دهند و از دیدگاه حرارتی و سیالاتی سیستم ها را طراحی و تحلیل می نمایند. این مقاله را به معرفی رشته دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی اختصاص می دهیم:
از جمله مواردی که در گرایش تبدیل انرژی به آن ها اهمیت می دهیم به صورت زیر است:

 • بررسی عامل ­های تاثیر­گذار بر حرکت سیال به ویژه سیال داغ
 • بررسی موارد تاثیر­ گذار بر محیط محل حرکت سیال
 • بررسی طول­ های ناشی شده از افزایش و کاهش دمای اثر گذاشته بر اعضای دستگاه

مثالی که می توان در اینجا آورد این است که در طراحی کردن موتور احتراق داخلی موارد زیر در گرایش تبدیل انرژی توسط مهندسان این گرایش تحت بررسی و مطالعه قرار می گیرند:

 • تبدیل حرارت
 • تبدیل انرژی
 • انتقال حرارت
 • حرارت مناسب برای حفظ موتور
 • سرد نگه داشتن موتور

مکانیک سیالات اصلی ترین درس گرایش تبدیل انرژی در مهندسی مکانیک است که در آن به بررسی نیروهای وارد بر جسم متحرک در سیال می پردازد. از فرصت های شغلی گرایش تبدیل انرژی می توان به کار کردن در زمینه های مختلف نفت و گاز ، تاسیسات ساختمانی ، موتور های احتراق داخلی ، تهویه ی مطبوع و … نام برد.

دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

در گرایش تبدیل انرژی، نیروهایی متخصص، محقق، طراح  و مدرسانی را مورد آموزش و تربیت قرار می دهند که اهدافی مانند تولید و تبدیل انرژی، انتقال حرارت و سیالات را در صنایع، مراکز تحقیقاتی و موسسات آموزشی را برآورده کنند.

دکتری مهندسی مکانیک

در بعضی دفترچه های انتخاب رشته ی دکتری ، پذیرش در رشته ی مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی را با عنوان هایی چون گرايش ميكروفلويديک، بيومكانيك و انرژي تجديد پذير انجام می دهند .همچنین تبدیل انرژی ، قوای محرکه و ماشین های آبی از گرایش های دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی تبدیل هستند.

عنوان های دیگر گرایش تبدیل انرژی در رشته ی مهندسی مکانیک ، ميكروفلويديک، بيومكانيك و انرژي تجديد پذير است

دروس امتحانی رشته دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

عنوان های دروس امتحانی برای رشته ی مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی به صورت زیر است:

 1. مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ریاضیات مهندسی
 2. مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل مکانیک سیالات پیشرفته و ترموديناميـك پيشـرفته
 3. استعداد تحصیلی
 4. زبان انگلیسی

دروس دکتری رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

تعداد واحد های دوره دکتری 36 واحد که 15 واحد آن آموزشی و 21  واحد آن  پژوهشی می باشد

 • دروس جبرانی گرایش تبدیل انرژی در مقطع دکتری
شماره نام درس واحد
1 روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته 2
2 زبان تخصصی پیشرفته 2
 • دروس اجباری گرایش تبدیل انرژی در مقطع دکتری
شماره نام درس واحد
1 انتقال حرارت پیشرفته جابجایی 3
2 انتقال حرارت پیشرفته هدایت 3
3 انتقال حرارت پیشرفته تشعشعی 3
4 مکانیک سیاالت پیشرفته 3
5 ترمودینامیک پیشرفته 3

 دانشجو باید 15 واحد از دروس اجباری و اختیاری بگذراند. این دروس می بایست با نظر استاد راهنما اخذ و گذرانده شوند. از جمله اقدامات مهمی که دانشجوی دکتری باید در گرایش تبدیل انرژی ضمن سال های تحصیلی خود انجام دهد، به قرار زیر است :

نیمسال اول اخذ دروس جبرانی (4 الی 15 واحد)
نیمسال دوم اخد دروس اجباری و اختیاری (حداکثر 10 واحد) انتخاب استاد راهنما
نیمسال سوم اخد دروس اجباری و اختیاری (حداکثر 10 واحد)
نیمسال چهارم گذراندن آزمون جامع تحویل پیشنهاد رساله تا پایان ترم چهارم
نیمسال پنجم دفاع از پیشنهاد رساله دکتری
نیمسال ششم برگزاری سمینار تا پایان ترم ششم
نیمسال هفتم دفاع از رساله دکتری

در این مقاله به معرفی رشته دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله برنامه ریزی دکتری بزنید. 
اگر سوالی در زمینه رشته دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.