مرد سالاری

اگر بخواهیم مرد سالاری را خیلی ساده و خلاصه تعریف کنیم می توانیم بگوییم که این مفهوم به معنای برتر دانستن مردان و اعمال قدرت و حاکمیت آن ها بر زنان است. کسانی که به مرد سالاری معتقدند، در واقع به تبعیض جنسیتی اعتقاد دارند. آن ها زنان را کم هوش تر و ناتوان تر از مردان می دانند.
در جوامع مرد سالار بیشترین قدرت و امکانات در اختیار مردان قرار می گیرند و تلاش می شود تا زنان در حاشیه نگه داشته شوند. مردان در این جوامع نه تنها در اجتماع حرف اول و آخر را می زنند، بلکه در محیط خانه و خانواده هم رئیس و کنترل کننده زنان هستند.
 

در یک خانواده سالم، مرد سالاری و پدر سالاری بی معنی است و تصمیم ها با شرکت همه اعضای خانواده در فرایند تصمیم گیری، اتخاذ می شوند.

حتی در آزادترین و پیشرفته ترین کشورهای جهان هم، هنوز مردسالاری قدرت دارد و این موضوع نشانه ریشه های قوی و تاریخ پرفراز و نشیب مرد سالاری در سراسر جهان است.

تاریخ مرد سالاری

در مورد مرد سالاری و ریشه های تاریخی آن تا به امروز پژوهش های بسیاری انجام گرفته اند. هر کدام از این پژوهش ها از منظری به این موضوع پرداخته اند. اما اکثرشان در یک نقطه مشترکند. نقطه ای که ادعا می کند مرد سالاری در بازه ای از تاریخ و به دلیل ویژگی های خاص آن بازه شکل گرفت.
حتی محققان زیادی معتقدند که زن سالاری یا مادر تباری هم در دوره ای از تاریخ بشر حکم فرما بود.
به عنوان مثال عده ای معتقدند که در اقوام ما قبل تاریخ میان زنان و مردان تساوی برقرار بود و حتی در مقاطعی زنان حاکم بودند. اما از زمانی که اختلاف طبقاتی و مالکیت خصوصی به وجود آمد، مردها به دلایلی مثل نیروی بدنی بیشتر و… بر زنان برتری پیدا کردند.

به هر حال در طول تاریخ هر اتفاقی که افتاده باشد، ما امروزه شاهد مردسالاری شدید در جوامع توسعه نیافته و در حال توسعه هستیم و نمی توانیم مدعی شویم که در جوامع توسعه یافته، مرد سالاری رنگ باخته است.
در پیشرفته ترین شهرها و کشورها، زن ها حقوق برابری با مردان دارند اما هنوز از زیبایی های چهره و اندام آن ها برای فروش بیشتر کالا استفاده می شود.

پدر سالاری

پدر سالاری بیانگر نوعی نظام اجتماعی است که پدر را سرپرست یک طایفه، قوم، قبیله یا خانواده می داند. کسی که همه مسئولیت ها را برعهده دارد و بدون موافقت او تصمیمی اتخاذ نمی شود.
در یک خانواده پدر سالار، قدرت مطلق در اختیار مرد است و اگر پدر فوت شود، این قدرت به پدر بزرگ یا عمو منتقل می شود.

پدر سالاری و مرد سالاری در ایران

در ایران هم، مثل سایر کشورهای توسعه یافته، مرد سالاری حاکم است. زنان و مردان از حقوق برابری برخوردار نیستند، دست مزد زنان در بسیاری از کارهای برابر از مردان کمتر است و… اما خوشبختانه با پیشرفت های روز افزون در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی، ورود زنان به دانشگاه ها و تحصیل در مقاطع تحصیلی مختلف، حضور زنان در اجتماع و فعالیت های آن ها در موقعیت های شغلی مختلف و…، پدرسالاری روزبه روز ضعیف تر می شود.

مرد سالاری در خانواده

نتایج پژوهش های روانشناختی مختلف در حوزه خانواده نشان می دهند که مرد سالاری به ضرر اعضای خانواده است. در یک خانواده سالم تصمیم ها با مشورت و همکاری اتخاذ می شوند و این طور نیست که یک نفر رئیس باشد و بقیه مرئوس.
در خانواده هایی که پدر و مادر به همکاری اعتقاد دارند و نه دیکتاتوری، حتی فرزندان هم متناسب با سن و آگاهی و درکشان در تصمیم گیری ها شرکت می کنند.
پدر سالاری در خانواده فقط موجب منفعل شدن، از دست دادن فردیت، ظلم پذیری، از دست دادن تفکر انتقادی و خلاقیت، محافظه کاری، ترسو شدن و… مادر و فرزندان می شود.
در ادامه مطالعه مقاله خانواده سالم را به شما پیشنهاد می کنیم.
آیا در خانه و خانواده شما مرد سالاری حکم فرما است؟ آیا پدر سالاری شما را آزار می دهد و بر عملکرد مثبت تان تأثیر منفی می گذارد؟ می خواهید برابری را از خانه و خانواده آغاز کنید؟ می خواهید خانواده تان را از تبعیض جنسیتی نجات دهید؟ با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.