مدارس غیرانتفاعی مشهد

هم زمان با رشد فرایند جوامع به لحاظ جمعیتی و به تبع آن افزایش هزینه های مربوطه در این جوامع بدون مشارکت و همکاری همه جانبه مردم دسترسی به آموزش و پرورشی پویا و فعال تقریباً غیرممکن به نظر می رسد. به همین جهت، سازمان آموزش و پرورش کشور در جایگاه نهاد اجتماعی شناخته شده و معتبر باید به کمک منابع انسانی، مادی و مالی رسالت خود را به درستی ایفا نماید و به این مهم دست پیدا کند که تأمین منابع یادشده ارتباط مستقیمی با میزان اهمیت جامعه برای آموزش و پرورش و سطح اقتصادی جامعه دارد. در این زمینه، توجه بیش از اندازه به مدارس غیر دولتی از طرف دولت، تدوین و وضع قوانین و مقرراتی با در نظر گرفتن حمایت از مشتاقان ورود به این عرصه، تقویت و جلب افکار عمومی جهت حضوری همه جانبه در این مشارکت کاملاً جدی تلقی می شود. از طرف دیگر، بالندگی و اعتلای کیفیت آموزش و پرورش در کنار گسترش آموزش از نظر کمی به منابع انسانی و مالی نیاز مبرمی دارد. جهت تأمین این منابع مالی باید بازار کار، نیروهای محلی و همین طور خانواده ها مشارکت جدی داشته باشند. البته این مشارکت زمانی معنا پیدا می کند که به شکل آگاهانه و داوطلبانه صورت گیرد. در میان این مدارس باید به مدارس غیر انتفاعی اشاره کرد که همواره سعی در ارائه بهترین کیفیت آموزشی را به بهترین نحو ممکن دارند. این مدارس شناخته شده همواره طرفداران خود را در بین مردم جامعه دارند و علی رغم هزینه بالا موجب پیشرفت یادگیری فرزندان و افزایش کارایی آن ها می شوند. در این مقاله، قصد بحث در مورد مدارس غیرانتفاعی مشهد را داریم. پس ما را همراهی کنید تا اطلاعات کافی را در رابطه با مدارس غیرانتفاعی مشهد به دست آورید.

به دنبال تحصیل در مدارس غیرانتفاعی شهر مشهد هستید؟ برای اطلاع از لیست مدارس غیرانتفاعی این شهر و آشنایی با آن ها می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید

لیست مدارس غیرانتفاعی مشهد

در این بخش از مقاله به ذکر مدارس غیرانتفاعی مشهد در پایه تحصیلی دبستان و دوره اول متوسطه می پردازیم.

نام مدرسه

دوره تحصیلی

آدرس مدرسه

امام رضا (ع) دبستان خراسان رضوی- ناحیه 1مشهد
نوین دبستان- پسرانه خراسان رضوی- ناحیه 1 مشهد
بعثت دبستان- دخترانه خراسان رضوی- ناحیه 2 مشهد
رهنما دبستان خراسان رضوی- ناحیه 3 مشهد
امام رضا(ع)17 دبستان خراسان رضوی- ناحیه 4 مشهد
خورشید دبستان- دخترانه خراسان رضوی- ناحیه 4 مشهد
حکمت دبستان خراسان رضوی- ناحیه 4 مشهد
امام حسین (ع) واحد 5 دبستان- پسرانه خراسان رضوی- ناحیه 4 مشهد
مولانا دبستان- پسرانه خراسان رضوی- ناحیه 4 مشهد
امام حسین (ع) دوره اول متوسطه خراسان رضوی- ناحیه 1 مشهد
نوین دوره اول متوسطه- پسرانه خراسان رضوی – ناحیه 1 مشهد
رهروان شهید برونسی دوره اول متوسطه- پسرانه خراسان رضوی- ناحیه 2 مشهد
کاوش دوره اول متوسطه- دخترانه خراسان رضوی- ناحیه3مشهد خ احمدآباد-خ رضا16
شهید امیدوار دوره اول متوسطه- پسرانه خراسان رضوی- ناحیه3مشهد خ کوهسنگی20پ54

لیست مدارس غیرانتفاعی دوره دوم متوسطه مشهد

در بخش پیشین شماری از دبستان ها و مدارس دوره اول متوسطه غیرانتفاعی مشهد را خدمت شما دوستان بر می شماریم. در این بخش سعی داریم لیست بخشی از دبیرستان های غیرانتفاعی دوره دوم متوسطه مشهد را خدمتتان ذکر کنیم.

نام مدرسه

دوره تحصیلی

آدرس مدرسه

دخت نبی (س)4 دوره دوم متوسطه- دخترانه خراسان رضوی- ناحیه5مشهد-م عسگریه طباطبایی20
دخت نبی (س) 3 دوره دوم متوسطه- دخترانه خراسان رضوی-ناحیه5مشهد می عسگریه طباطبایی20
خیام دوره دوم متوسطه –نظری دخترانه خراسان رضوی- ناحیه5مشهد بین طبرسی 62-64
ایمان دوره دوم متوسطه- نظری پسرانه خراسان رضوی-ناحیه5مشهدمفتح4بعدازچهاراه سوم
صفیه شتدری دوره دوم متوسطه- نظری دخترانه خراسان رضوی ناحیه5مشهدشهرک شهیدرجایی حر2

در این مقاله به تحلیل و بررسی مدارس غیرانتفاعی مشهد پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله مدارس غیرانتفاعی بزنید.
اگر سوالی در زمینه مدارس غیرانتفاعی مشهد ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.