محل قبولی و دانشگاه‌های پذیرنده‌ کنکور سراسری حسابداری 98

دیگر چیزی به روزهای انتخاب رشته دانشگاه‌های سراسری نمانده و اگر شما هم جزو شرکت‌کنندگان کنکور سراسری 98 بوده‌اید، این روزها در تکاپوی جست‌وجو و کسب اطلاعات درباره‌ی رشته‌های مختلف هستید. در مطلب محل قبولی و دانشگاه‌های پذیرنده سراسری حسابداری 98 ، پاسخ‌های سوأل‌هایتان درباره‌ی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که در دوره‌های روزانه، شبانه(نوبت دوم) و غیرانتفاعی از طریق آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرند، تعداد پذیرش دانشگاه‌ها، نحوه‌ی گزینش رشته حسابداری، ضریب‌های دروس تخصصی در زیر گروه‌های مختلف را پیدا خواهید کرد.

نحوه‌ی گزینش رشته حسابداری در کنکور سراسری 98

رشته حسابداری از جمله رشته‌های شناور است که جزو مجموعه رشته‌های هر سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی است. نحوه‌ی گزینش این رشته ناحیه‌ای است. گزینش ناحیه‌ای به تعدادی از رشته‌ها اشاره دارد که در بیشتر دانشگاه‌های کشور وجود ندارند ولی در چند استان هم‌جوار که یک ناحیه‌ی بومی را تشکیل می‌دهند، دانشجو جذب می‌کنند. جدول دسته‌بندی نواحی مطابق جدول است:
نواحی بومی استان‌های تابعه
ناحیه یک البرز، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، قم، مرکزی
ناحیه دو آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل
ناحیه سه اصفهان، چهارمحال و بختياري و يزد
ناحیه چهار سيستان و بلوچستان و كرمان
ناحیه پنج بوشهر، فارس، كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان
ناحیه شش كردستان، كرمانشاه و همدان
ناحیه هفت ايلام، خوزستان و لرستان
ناحیه هشت خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي
ناحیه نه گلستان، گيلان و مازندران
  داوطلب هر یک از سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی که باشید، می‌توانید در دوره کاردانی هم رشته حسابداری را انتخاب کنید. گزینش رشته حسابداری در دوره کاردانی استانی است. رشته‌هایی که گزینش استانی دارند، رشته‌هایی هستند که در بیشتر استان‌ها وجود دارند یا از لحاظ کاربردی به متخصصان بومی در رشته موردنظر نیاز دارند. رشته حسابداری، هم در دوره کارشناسی و هم در دوره‌ی کاردانی، جزو مجموعه رشته‌های زیرگروه یک گروه آزمایشی ریاضی است. ضریب‌های دروس آزمون اختصاصی در این زیر گروه:
عنوان‌ها ضرایب
فیزیک سه
شیمی دو
ریاضی چهار
  کاردانی و کارشناسی رشته حسابداری جزو مجموعه رشته‌های زیر گروه چهارم گروه آزمایشی علوم تجربی است. ضرایب دروس آزمون اختصاصی در زیر گروه چهار:
عنوان‌ها ضرایب
فیزیک سه
شیمی دو
ریاضی چهار
زیست‌شناسی دو
زمین‌شناسی یک
  رشته حسابداری(کارشناسی و کاردانی) که از رشته‌های خیلی پرطرفدار گروه آزمایشی علوم انسانی است و در زیرگروه سوم این گروه آزمایشی قرار دارد. جدول ضرایب دروس آزمون اختصاصی به شرح جدول زیر است:
عنوان‌ها ضرایب
ریاضی چهار
اقتصاد سه
زبان و ادبیات فارسی دو
زبان عربی یک
تاریخ و جغرافیا یک
علوم اجتماعی دو
فلسفه و منطق یک
روان‌شناسی یک

 

محل قبولی و دانشگاه‌های پذیرنده کنکور سراسری حسابداری98

بیشترین پذیرش رشته حسابداری، به ترتیب، از میان داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی است. دانشگاه‌های پذیرنده در هر سه گروه آزمایشی یکسان هستند و صرفا تعداد پذیرش از میان داوطلبان سه گروه آزمایشی متفاوت است. به همین دلیل، در بخش دوم مقاله‌ی محل قبولی و دانشگاه‌های پذیرنده کنکور سراسری حسابداری 98 ، صرفا به فقط، به تفکیک، به دانشگاه‌های پذیرنده رشته حسابداری و تعداد پذیرش هر دانشگاه در دوره‌های روزانه و شبانه، در گروه آزمایشی علوم انسانی به طور کامل معرفی و در دو گروه آزمایشی ریاضی و تجربی فقط به مجموع ظرفیت‌ها در هر دوره اشاره می‌کنیم. جدول ظرفیت دانشگاه‌های پذیرنده رشته حسابداری در دو نوبت روزانه و شبانه(نوبت دوم):
ظرفیت دوره نام دانشگاه
30 روزانه دانشگاه ارومیه
30 روزانه دانشگاه اصفهان
9 نوبت دوم دانشگاه اصفهان
12 روزانه دانشگاه الزهرا
12 نوبت دوم دانشگاه الزهرا
54 روزانه دانشگاه بجنورد
18 نوبت دوم دانشگاه بجنورد
36 روزانه دانشگاه بزرگهمر قائنات
6 نوبت دوم دانشگاه بزرگهمر قائنات
27 روزانه دانشگاه بوعلی سینا-همدان
27 روزانه دانشگاه بوعلی سینا(محل تحصیل رزن)
24 روزانه دانشگاه بین‌المللی قزوین
18 روزانه دانشگاه تهران
15 روزانه دانشگاه تهران(محل تحصیل دانشگاه فارابی قم)
27 روزانه دانشگاه خلیج فارس بوشهر
42 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران
42 روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه
42 نوبت دوم دانشگاه رازی کرمانشاه
30 روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه(موسسه مدیریت و حسابداری جوانرود)
18 روزانه دانشگاه سمنان
2 نوبت دوم دانشگاه سمنان
15 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان
15 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان
20 روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان
7 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر کرمان
60 روزانه مرکز آموزش عالی بافت
18 روزانه دانشگاه شهید بهشتی-تهران
21 روزانه دانشگاه شهید چمران-اهواز
21 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران-اهواز
18 روزانه دانشگاه شیراز
15 روزانه دانشگاه صنعت نفت(محل تحصیل:تهران)
24 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود
24 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود
18 روزانه دانشگاه علامه طباطبائی
15 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبائی
25 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
15 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
48 روزانه دانشگاه قم
21 روزانه دانشگاه کردستان-سنندج
21 نوبت دوم دانشگاه کردستان-سنندج
48 روزانه دانشگاه کوثر بجنورد(ویژه خواهران)
15 روزانه دانشگاه گنبد
21 روزانه دانشگاه گیلان
21 نوبت دوم دانشگاه گیلان
24 روزانه دانشگاه لرستان(محل تحصیل: مرکز آموزش عالی پلدختر)
24 روزانه دانشگاه لرستان(مرکز تحصیل: مرکز آموزش عالی نورآباد دلفان)
18 روزانه دانشگاه مازندران
18 نویت دوم دانشگاه مازندران
24 روزانه دانشگاه ولایت ایرانشهر
9 نوبت دوم دانشگاه ولایت ایرانشهر
24 روزانه دانشگاه ولیعصر رفسنجان
12 نوبت دوم دانشگاه ولیعصر رفسنجان
15 روزانه دانشگاه هرمزگان
6 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان
24 روزانه دانشگاه یزد
21 روزانه دانشگاه یزد(محل تحصیل: شهرستان مهریز)
21 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه قم
21 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه قم
30 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان
21 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان

  مجموع ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها، در رشته حسابداری، از میان داوطلبان گروه تجربی در دوره‌های روزانه و شبانه را در جدول ملاحظه می‌کنید:

شبانه(نوبت دوم) روزانه
194 461

  ‌ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در رشته حسابداری از بین داوطلبانی که در گروه آزمایشی ریاضی در کنکور شرکت کرده‌اند:

شبانه(نوبت دوم) روزانه
59 202

 

کدام موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی از طریق آزمون سراسری 98 در رشته حسابداری دانشجو می‌پذیرند؟

دانشگاه‌های غیرانتفاعی از طریق آزمون و یا سوابق تحصیلی در رشته‌های مختلف دانشجو می‌پذیرند. در بخش سوم مقاله محل قبولی و دانشگاه‌های پذیرنده کنکور سراسری حسابداری 98 در جدول می‌توانید لیست دانشگاه‌های غیرانتفاعی که از طریق آزمون سراسری از میان داوطلبان رشته‌های انسانی و ریاضی و تجربی دانشجو جذب می‌کنند را ببینید:
نام دانشگاه گروه‌آزمایشی‌انسانی گروه‌آزمایشی‌تجربی گروه‌آزمایشی‌ریاضی
دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی 36 18 6
دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران 36 18 6
دانشگاه غیرانتفاعی خیام مشهد 36 18 6
دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز 36 18 6
دانشگاه غیرانتفاعی شمال-آمل 60 18 10
دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی-اصفهان 48 24 8
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی آپادانا- شیراز 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی ادیبان گرمسار 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 30
موسسه غیرانتفاعی اوج-آبیک 36 18
موسسه غیرانتفاعی بصیر-آبیک 36 18
موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد 36 18
موسسه غیرانتفاعی پارسیان-بیدستان قزوین 36
موسسه غیرانتفاعی پرندک-پرند 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی تابران-مشهد 36 6
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی خوزستان 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی حافظ شیراز 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی حکمت قم 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی مشهد 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو-ساوه 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر-مشهد 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی دانش‌پژوهان پیشرو-اصفهان 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال-رشت 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین 36 18
موسسه غیرانتفاعی زند-شیراز 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی سهروردی-قزوین 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی صبح صادق اصفهان 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی عطار-مشهد 36 6
موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا-ایوانکی 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان اصفهان 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی غزالی-قزوین 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی غیاث‌الدین جمشید کاشانی-آبیک 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی فروسی مشهد 36
موسسه غیرانتفاعی کاسپین البرز-قزوین 36 18 6
موسسه غیرانتفاعی کوثر قزوین 60 18 10
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 36 6

 

داوطلبان کنکور سراسری 98 می‌توانند از چه سهمیه‌هایی استفاده کنند؟

داوطلبان کنکور سراسری 98 می‌توانند متقاضی استفاده از سه نوع سهمیه باشند. در بخش پایانی مقاله محل قبولی و دانشگاه‌های پذیرنده کنکور سراسری حسابداری98 ، این سه نوع شهریه را بررسی می‌کنیم. براساس دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون سراسری 98،  سه سهمیه مناطق، رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا و سهمیه بهیاران برای داوطلبان در نظر گرفته شده است. اولین سهمیه، سهمیه‌ی مناطق است که تمام داوطلبان کنکور سراسری را شامل می‌شود. اما مبنای دسته‌بندی داوطلبان در منطقه یک، دو یا سه، برمبنای محل دریافت مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان یا مدرک پیش‌دانشگاهی و یا دو سال آخر دبیرستان یا هنرستان است. فارغ‌التحصیلان دوره‌های کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش که مدرک دوره پیش‌دانشگاهی را داشته باشند، براساس محلی که مدرک سه سال آخر دبیرستان یا هنرستان را گرفته‌اند، جزو سهمیه یکی از مناطق در نظر گرفته می‌شوند. دومین سهمیه، سهمیه‌ی ایثارگران است. 25% ظرفیت رشته‌ها به مشمولان سهمیه ایثارگران اختصاص دارد. جانبازانی که درجه جانبازی‌شان از 25% بیشتر و جانبازانی که درجه‌ی جانبازی‌شان از 25% کمتر باشد و آزادگان، همه به همراه همسر و فرزندان‌شان و تمام اعضای خانواده‌ی رزمندگان با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌، اعضای خانواده‌ی شهدا و مفقودالاثرها شامل سهمیه‌ی ایثارگری هستند. 5% ظرفیت رشته‌ها به جانبازان زیر 25% و خانواده‌شان و خانواده‌ی رزمندگان که شش ماه در جبهه‌ها حضور داوطلبانه داشته‌اند، اختصاص داده شده است. سومین سهمیه‌، سهمیه‌ی رزمندگان است. رزمندگانی که دستکم شش ماه متوالی یا متناوب و داوطلبانه در جبهه‌ها حاضر بوده‌اند، با تأییر مراجع ذی‌صلاح مربوطه شامل سهمیه‌ی رزمندگان هستند. مقاله محل قبولی و دانشگاه‌های پذیرنده کنکور سراسری حسابداری 98 ، اطلاعات کاربردی درباره‌ی این رشته پرطرفدار به شما ارائه می‌دهد. خواندن مقاله انتخاب رشته کنکور سراسری 98 هم خالی از لطف نیست.
اگر در زمینه محل قبولی و دانشگاه‌های پذیرنده کنکور سراسری حسابداری 98 سوالی برایتان مطرح است با مشاوران و کارشناسان آیدانیتو تماس بگیرید.